Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Spremljanje dozorevanja oljk 2023

datum: 28.09.2023

Zadnja posodobitev: 28.9.2023

Kako spremljamo dozorevanje

Dozorevanje oljk spremljamo od leta 2002 dalje. Konec avgusta začnemo z vzorčenjem plodov na različnih lokacijah. Plodove tedensko vzorčimo, določimo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto plodov, vsebnost olja pridobljenega v laboratorijski oljarni ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (občasno za dve lokaciji). Trdoto plodov določamo s penetrometrom s tri milimetrsko konico (rezultati v g/mm²). Z rezultati tedensko seznanjamo zainteresirane oljkarje (lahko posredujejo svoj E-mail na: viljanka.vesel@go.kgzs.si), hkrati pa jih objavljamo na spletni strani KGZS – Zavod GO (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) - http://www.kmetijskizavod-ng.si/.

Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 smo v opazovanje (na 100 plodovih) vključili tudi spremljanje poškodb z oljčno muho (izhodne luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja in poškodbe semena (50 plodov) in število presušenih plodov zaradi suše. V letu 2020 smo začeli spremljati tudi bolj vidne poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ti podatki niso objavljeni, saj služijo za splošno spremljanje letine.

Kljub podatkom, ki jih boste lahko spremljali preko spleta ali pa preko svojega E-maila, je najbolje, da se sami naučite spremljati dozorevanje oljk v svojem nasadu, kajti med nasadi so velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in drugih okoljskih dejavnikov ter agrotehnike (gojitvena oblika in rez, gnojenje, namakanje...). Informacije PCO so samo pripomoček za določanje okvirnega časa obiranja na tem območju. Na odločitev glede časa obiranja mora pomembno vplivati tudi velikost nasada, predvsem pa v kolikem času bomo sposobni plodove obrati. Poleg tega pa se lahko zgodi, da zaradi daljšega deževnega obdobja obiranje predolgo traja in tako lahko zamudimo optimalen čas za doseganje dobre kakovosti oljčnega olja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je potrebno dobro organizirati in se v naprej dogovoriti z oljarjem, saj je za doseganje kakovosti zelo pomembno, da plodove sproti predelujemo.

 

Rezultati 27. 9. 2023

Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost v opazovanih nasadih, prvo vzorčenje pa smo opravili 27. in 28. avgusta. Sorto 'Istrska Belica' in 'Leccino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Ankaran – Beneša, Baredi, Sveti Peter, Purissima, Šempeter, Kromberk in Gornje Cerovo, sorto 'Istrska Belica' dodatno še v Kozani, Gradnu in na Bivju – Lama. Sorto 'Maurino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Baredi, Purissima in Šempeter. Zaradi nizkega pridelka ne vzorčimo več sorte 'Istrska Belica' na lokacijah Kozana in Gradno, sorte 'Leccino' pa v Gornjem Cerovem in Kromberku.

'Istrska Belica': Trdota plodov te sorte je bila pri zadnjem vzorčenju v povprečju (vse lokacije) veliko višja kot v letu 2022 in nekoliko višja kot v dolgoletnem povprečju, oljevitost v laboratorijski oljarni pa v povprečju (vse lokacije) nižja kot v zadnjih dveh letih in nižja kot v dolgoletnem povprečju. V zadnjem tednu je v povprečju vseh lokacij oljevitost rahlo narasla, vendar so med lokacijami velike razlike.

 

'Leccino': Plodovi te sorte so se v zadnje tednu začeli izraziteje barvati. Trdota plodov je v povprečju (vse lokacije) višja kot v letu 2022 in nekoliko višja kot v dolgoletnem povprečju. Oljevitost v laboratorijski oljarni je v povprečju (vse lokacije) nižja kot v zadnjih dveh letih in nekoliko nižja od dolgoletnega povprečja. Količina olja od začetka vzorčenja dalje v povprečju (vse lokacije) vidno narašča.

 

'Maurino': Plodovi te sorte so začeli z barvanjem, trdota plodov pa je na lokaciji Purissima približno enaka dolgoletnemu povprečju in lanskemu letu. V zadnjem tednu je precej padla. Na lokaciji Baredi so plodovi trši kot v povprečnem in lanskem letu.  Oljevitost je na lokaciji Purissima nekoliko nižja od povprečnega leta in višja kot v letu 2022, na lokaciji Baredi pa je približno enaka kot v povprečnem letu in nižja kot v letu 2022. Na obeh lokacijah je v zadnjih dveh tednih enakomerno rasla.

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

 

Preglednica: Ocena pridelka, trdota in  masa plodov, indeks zrelosti ter vsebnost olja v plodovih oljk sorte ISTRSKA BELICA, LECCINO, MAURINO v času dozorevanja

dozorevanje oljk_27.9.2023_1
dozorevanje oljk_27.9.2023_2dozorevanje oljk_27.9.2023_3dozorevanje oljk_27.9.2023_4dozorevanje oljk_27.9.2023_5dozorevanje oljk_27.9.2023_6dozorevanje oljk_27.9.2023_7dozorevanje oljk_27.9.2023_8dozorevanje oljk_27.9.2023_9dozorevanje oljk_27.9.2023_10dozorevanje oljk_27.9.2023_11

POJASNILO:

Pridelek:

V tabeli je z oceno označen pridelek, saj manj naložena drevesa hitreje dozorevajo od močno naloženih.

Ocena krošnje s pridelkom:

1 – ni plodov (0%)
2 – zelo malo plodov (1-20%)
3 – malo plodov (20-40%)
4 – srednje veliko plodov (40-60%)
5 – veliko plodov (60-80%)
6 – zelo veliko plodov (80-100%)

Indeks zrelosti: stopnja zrelosti povprečnega vzorca 100 plodov:  

0 – plod zelene barve
1 – plod rumeno-zelene barve,
2 – manj kot polovica ploda temno obarvana,
3 – več kot polovica ploda temno obarvana,
4 – povrhnjica črno obarvana, meso neobarvano,
5 – povrhnjica ploda  črna, meso obarvano do polovice,
6 – povrhnjica črna, več kot polovica mesa obarvana,
7 – povrhnjica črna, meso obarvano do koščice.

Opomba:

Indeks zrelosti pri sorti Istrska belica je ocenjen (pozno barvanje) in ni prikazan v grafih. Za temne sorte (Leccino) je primeren čas obiranja, ko je indeks zrelosti med 3,5 in 4,0. Trenutno je indeks zrelosti tudi pri sorti Leccino in Maurino prenizek, zato ni predstavljen v grafih.

 

Priloge:

 

ISTRSKA BELICA

LECCINO

MAURINO

  Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

Ronk

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Beneša

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Baredi

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Purissima

/

/

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Šempeter

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Sv. Peter

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Kromberk

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Kozana

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/ /

Gornje Cerovo

/

/ /

Lama

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/ /

 

 

ISTRSKA BELICA

LECCINO

vse lokacije 2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2020, 2021 in 2022

Trdota plodov pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2020, 2021 in 2022

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2020, 2021 in 2022

Trdota plodov pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem  2020, 2021 in 2022

povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov 

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

 


ARHIV rezultatov meritev dozorevanja oljk: 
2023202220212020201920182017


 

 »Rezultati so bili pridobljeni  s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«

Logotip_Javna služba za oljkarstvo