Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Poskusni center za oljkarstvo

V okviru Poskusnega centra za oljkarstvo se izvajajo strokovne naloge:

 • zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami,
 • ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih,
 • razmnoževanje in trajnostna raba genskega materiala,
 • selekcija,
 • introdukcija,
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala,
 • tehnologija pridelave,
 • ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja.

Druge naloge:

 • sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo, oddelkom za varstvo rastlin, agroživilskim laboratorijem...,
 • sodelovanje z inštitucijami (raziskovalne inštitucije, univerze, šole...),
 • sodelovanje z društvi, KGZS, MKGP (Svet za oljkarstvo, delovne skupine ...)
 • sodelovanje pri pripravi prireditev in razstav (Dnevi kmetijstva, Zlata oljčna vejica, Oljka županov, kviz OŠ Oljka ali te poznam...).

Kontakti

mag. Vesel Viljanka

višja sodelavka II

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 32 32

m: 041 815 302

e: