Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Drevesnica Bilje

Ambrožič Jasmina

delavka v kmetijstvu in ribištvu V

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 09

e:

Božič Silva

tehnologinja II

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 09

m: 041 740 045

e:

Černigoj Nejc

delavec v kmetijstvu in ribištvu V

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 09

e:

Kerševan Tomaž

preddelavec

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 09

m: 051 344 921

e:

Klemše Andrej

delavec v kmetijstvu in ribištvu V

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 - 305 41 09

e:

Rojc Silva

vodja oddelka II

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 60

m: 041 766 362

e:

Spačal Dovžak Sara

delavka v kmetijstvu in ribištvu V

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 09

e: