Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Dozorevanje oljk 2021Slika dozorevanje oljk

V nadaljevanju rezultati vzorčenj dozorevanja oljk v letu 2021


 

OCENA PO 9. VZORČENJU:

Na dveh lokacijah (Beneša – Ankaran, Ronk – Strunjan) smo opravili prvo vzorčenje  29. avgusta. Na obeh smo vzorčili sorto Istrska belica in Leccino, na Ronku pa še sorto Maurino. V naslednjih tednih pa še na Baredih in Purissimi (tri sorte), Svetem Petru (Istrska belica, Leccino), Šempetru (Istrska belica, Maurino), Kromberku in Lami – Bivju  (Istrska belica).

Leccino: Večina te sorte je že obrane (podatki iz dveh lokacij). Pri zadnjem vzorčenju so bili plodovi v povprečju bolj obarvani kot običajno v istem obdobju. Glede na rezultate (visok indeks zrelosti, slabo naloženost) bi bilo primerno oljke te sorte v čim krajšem času obrati (v kolikor še niso obrane).

Istrska belica: Večina opazovanih nasadov te sorte je že obranih (podatki iz treh lokacij). Trdota plodov je padla, izplen v laboratorijski oljarni pa je precej višji kot v zadnjih sedmih letih. Plodovi so se začeli barvati. Glede na rezultate je čas za obiranje tudi te sorte (v kolikor še ni obrana). Za doseganje višje kakovosti je pomembno zgodnejše obiranje.

Maurino: Obarvanost plodov je višja kot v lanskem letu in kot v večletnem povprečju. Indeks zrelosti (obarvanost plodov) kaže, da bi bilo potrebno oljke te sorte čim prej obrati (v kolikor še niso obrane).

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica


 

"Rezultati so bili pridobljeni s finančno podporo in v okviru javne službe iz oljkarstva."   

Logotip_Javna služba za oljkarstvo