Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Dozorevanje oljk 2022Slika dozorevanje oljk

V nadaljevanju rezultati vzorčenj dozorevanja oljk v letu 2022:


 

Rezultati v letu 2022 – 7. november

Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost v opazovanih nasadih, prvo vzorčenje pa smo opravili 28. in 29. avgusta. Sorto 'Istrska Belica' in 'Leccino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Ankaran – Beneša, Baredi, Sveti Peter, Purissima, Bivje – Lama, Šempeter in Kromberk, sorto 'Leccino' dodatno še v Kozani, sorto 'Maurino' pa na lokacijah Strunjan – Ronk, Baredi, Purissima in Šempeter. V Kromberku je kazalo na dober pridelek, vendar je zaradi toče pridelek nižji (označeno v tabeli). Med lokacijami so razlike pri posameznih kazalnikih dozorevanja tudi zaradi različnih pogojev (naloženost, prehrana, okoljski dejavniki).

Trdota plodov sorte 'Istrska Belica' je nižja kot običajno v tem času. Od začetka vzorčenja je na preostalih vzorcih padla v povprečju za 33 %, v zadnjem tednu pa je pri treh lokacijah padla od 3,5 do 14 %, pri eni lokaciji pa je nekoliko višja kot pri predzadnjem vzorčenju. Dobit olja je bila pri prvih dveh vzorčenjih visoka, kasneje pa je zelo počasi naraščala. Pri zadnjem vzorčenju je bila dobit olja na treh lokacijah manjša kot v običajnem letu, v nasadu v Svetem Petru pa višja kot v običajnem letu. N vseh lokacijah je bila veliko nižja kot v lanskem letu. Dobit olja je od prvega do zadnjega vzorčenja narasla od približno od 2,3 %  do 6,8 %, kar predstavlja porast od 19 do 68 %.

Plodovi sorte 'Leccino' so se slabše barvali kot običajno. Pri zadnjem vzorčenju je bil povprečen indeks zrelosti (ki prikazuje obarvanost plodov) približno nižji kot v običajnem letu in precej nižji kot v letu 2021. Trdota plodov je enakomerno padala od začetka vzorčenja, hitreje kot pri sorti 'Istrska belica'. Od začetka vzorčenja je padla od 47 do 64 %. Trdota je bila pri zadnjem vzorčenju približno enaka  kot običajno v istem obdobju. Povprečna dobit olja v laboratorijski oljarni je od začetka vzorčenja dalje enakomerno naraščala, od 10. oktobra dalje pa je oljevitost na štirih še preostalih lokacijah znižala iz 11,7 na 10,1 % (padec dobiti za 1,6 %), kar predstavlja padec za 13,4 %.  

Obarvanost plodov pri sorti 'Maurino' je nižja kot običajno.  V večini oljčnikov so plodovi te sorte obrani. Trdota  plodov s Purissime je  od  začetka do  zadnjega  vzorčenja  padla  za 55,6 %, dobit olja  pa je od začetka vzorčenja porasla od 4,6 na 12,6 %. Trdota je na lokaciji Purissima približno enaka kot v običajnem letu in kot v letu 2021, obarvanost plodov in dobit olja pa nižja kot v običajnem letu in v letu 2021.

V zadnjih obdobjih opažamo zmeraj več vidnih poškodb z oljčno muho, marsikje pa so plodovi že prezreli, olje pa prezrelo, zato svetujemo pospešeno obiranje.

 

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

 


»Rezultati so bili pridobljeni  s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«

Logotip_Javna služba za oljkarstvo