Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Jožko Vončina

vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 32

m: 051 363 643

e:

Tamara Rusjan

svetovalka specialistka za vinarstvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 09

m: 041 721 903

e:

Mojca Mavrič Štrukelj

svetovalka specialistka za vinogradništvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 10

m: 051 663 005

e:

Michaela Vidič

svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 12

m: 031 323 184

e:

Egon Volk

svetovalec specialist za živinorejo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 07

m: 051 614 901

e:

Tanja Valantič Širok

terenska kmetijska svetovalka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 08

m: 041 735 449

e:

Vasja Juretič

specialist za sadjarstvo,vodja izpostave KSS Bilje

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 64

m: 041 779 255

e:

Linda Kogoj

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 36

m: 041 720 561

e:

Tomaž Volčič

terenski kmetijski svetovalec

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 63

e:

Marta Koruza

vodja izpostave KSS Ajdovščina

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 70

m: 031 323 186

e:

Anka Poženel

svetovalka specialistka za poljedelstvo

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 72

m: 031 667 761

e:

Rajko Črv

terenski kmetijski svetovalec

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 75

e:

Darja Marc

terenska kmetijska svetovalka

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 74

e:

Majda Godina

vodja izpostave KSS Postojna

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 720 04 30

m: 051 683 364

e:

Darja Zadnik

svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 726 58 17

m: 031 666 142

e:

Zdenka Benčan

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 720 04 35

e:

Ema Zadel

terenska kmetijska svetovalka

Prečna 1, 6257 Pivka

t: 05 757 01 40

e:

Milena Štolfa

vodja izpostave KSS Sežana

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 50

e:

Majda Brdnik

svetovalka specialistka za vinogradništvo

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 56

m: 031 323 191

e:

Srečko Horvat

koordinator svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 53

m: 031 666 143

e:

mag. Ida Štoka

terenska kmetijska svetovalka

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 52

e:

Aleks Dariž

terenski kmetijski svetovalec

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 51

m: 051 355 577

e:

Elizabeta Bonin

vodja izpostave KSS Koper

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 62

m: 051 683 365

e:

Jana Bolčič

svetovalka specialistka za zelenjadarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 79

m: 031 323 189

e:

Miran Sotlar

svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 80

m: 031 665 965

e:

Irena Vrhovnik

svetovalka specialistka za sadjarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 78

m: 031 323 190

e:

Janko Brajnik

terenski kmetijski svetovalec

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 61

e:

Rafaela Žejn

vodja izpostave KSS Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 60

m: 031 323 192

e:

Mirjam Furlan

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 714 18 95

e:

Danijela Volk

terenska kmetijska svetovalka

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 61

m: 051 340 093

e:

Marta Srebrnič

vodja izpostave KSS Dobrovo

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 30

m: 041 772 475

e:

Matjaž Prinčič

terenski kmetijski svetovalec

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 31

e:

mag. Jana Čuk

vodja izpostave KSS Tolmin in Idrija

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 388 42 80

m: 030 700 410

e:

Bogdan Črv

svetovalec specialist za ekološko živinorejo

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 81

m: 041 772 656

e:

Nataša Leban

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 82

m: 031 323 185

e:

Jani Mlekuž

terenski kmetijski svetovalec

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 85

m: 031 655 564

e:

Jernej Kovačič

terenski kmetijski svetovalec

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 84

e:

Maja Pižmoht

terenska kmetijska svetovalka

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 377 22 54

m: 041 735 436

e:

Adam Raspor

terenski kmetijski svetovalec

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 372 26 40

e: