Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

INFO točki za razpise PRP 2014 – 2020

 • Zadnik Darja

  svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

  t: 05 726 58 17

  m: 031 666 142

  e:

 • Vidič Michaela

  svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

  t: 05 335 12 12

  m: 031 323 184

  e:

Javni razpisi

Oznaka javnega razpisaNaslov javnega razpisaIzdajateljDatum objaveRok za prejem vlogNamen javnega razpisa
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije - smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije.

2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščihMKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetjskem gospodarstvu v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu - škoda na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.