Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za kmetijsko svetovanje zaposluje 41 kmetijskih svetovalcev. Terenski kmetijski svetovalci in kmetijski svetovalci specialisti so razporejeni na sedežu zavoda in 9 izpostavah zavoda. 23 je terenskih kmetijskih svetovalcev, 5 je svetovalcev za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 12 kmetijskih svetovalcev spe­cialistov ter vodja službe. Specialistično svetovanje zajema številna področja zaradi raznolikih geografskih in klimatskih dejavnikov na območju Zavoda. Panoge so vinogradništvo, vinarstvo, poljedelstvo, živinoreja, zelenjavarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo z oljkarstvom in ribištvo. Na številnih kmetijah se prepleta več panog. Aktivnosti vključujejo znanja o planinski paši, varstvu rastlin, vodovarstvenih režimih, ekonomiki, davkih v kmetijstvu, dopolnilnih dejavnostih in ekološkem kmetovanju, ki so pomembna na področju razvoja podeželja.

Območje delovanja obsega 24 občin z okrog 263.000 prebivalci na 4.331km2 površin. Kmetijskih gospodarstev je 15.923, zemljišč v uporabi je 59.645ha (vir: RKG 2016) kar znese 13,8% od vseh površin. Zbirne vloge za različne vrste plačil je uveljavlja 7.215 kmetijskih gospodarstev.

Mnenja in obrazci, ki jih izdelujemo:
 • Mnenje k vlogi na razpis občine za dodelitev sredstev za kmetijske namene
 • Mnenje za prireditve v naravnem okolju
 • Mnenje k izvedbi investicije
 • Mnenje o upravičenosti vodnega priključka za kmetijske namene
 • Mnenje za izvedbo malega namakalnega sistema
 • Ocena pričakovanih učinkov namakanja
 • Vloge za pridobitev vodnega dovoljenja
 • Mnenje k izvedbi male melioracije z oceno pričakovanih učinkov
 • Mnenje o opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Mnenje za zakup kmetijskih zemljišč od SKZGRS
 • Mnenje za pridobitev dovoljenju za pašo v gozdu
 • Mnenje v postopku pridobitve statusa kmeta
 • Mnenje za pridobitev ali odlog kredita pri banki
 • Izdelava pritožbe na odločbe ARSKTRP
 • Obrazložitev poziva o razjasnitvi stanja z ARSKTRP
 • Mnenje o primernosti ureditve vinograda/trajnega nasada
 • Posebni obrazec za obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN)

Kontakti

Adam Raspor

terenski kmetijski svetovalec

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 372 26 40

e:

Aleks Dariž

terenski kmetijski svetovalec

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 51

m: 051 355 577

e:

Anka Poženel

svetovalka specialistka za poljedelstvo

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 72

m: 031 667 761

e:

Bogdan Črv

svetovalec specialist za ekološko živinorejo

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 81

m: 041 772 656

e:

Danijela Volk

terenska kmetijska svetovalka

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 61

m: 051 340 093

e:

Darja Marc

terenska kmetijska svetovalka

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 74

e:

Darja Zadnik

svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 726 58 17

m: 031 666 142

e:

Dragica Marković

terenska kmetijska svetovalka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05-335 12 32

e:

Egon Volk

svetovalec specialist za živinorejo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 07

m: 051 614 901

e:

Elizabeta Bonin

vodja izpostave KSS Koper

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 62

m: 051 683 365

e:

Ema Zadel

terenska kmetijska svetovalka

Prečna 1, 6257 Pivka

t: 05 757 01 40

e:

Irena Vrhovnik

svetovalka specialistka za sadjarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 78

m: 031 323 190

e:

Jana Bolčič

svetovalka specialistka za zelenjadarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 79

m: 031 323 189

e:

Jani Mlekuž

terenski kmetijski svetovalec

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 85

m: 031 655 564

e:

Janko Brajnik

terenski kmetijski svetovalec

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 61

e:

Jernej Kovačič

terenski kmetijski svetovalec

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 84

e:

Jožko Vončina

vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 32

m: 051 363 643

e:

Linda Kogoj

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 36

m: 041 720 561

e:

mag. Ida Štoka

terenska kmetijska svetovalka

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 52

e:

mag. Jana Čuk

vodja izpostave KSS Tolmin in Idrija

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 388 42 80

m: 030 700 410

e:

Maja Pižmoht

terenska kmetijska svetovalka

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 377 22 54

m: 041 735 436

e:

Majda Brdnik

svetovalka specialistka za vinogradništvo

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 56

m: 031 323 191

e:

Majda Godina

vodja izpostave KSS Postojna

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 720 04 30

m: 051 683 364

e:

Marta Koruza

vodja izpostave KSS Ajdovščina

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 70

m: 031 323 186

e:

Marta Srebrnič

vodja izpostave KSS Dobrovo

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 30

m: 041 772 475

e:

Matjaž Prinčič

terenski kmetijski svetovalec

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 31

e:

Michaela Vidič

svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 12

m: 031 323 184

e:

Milena Štolfa

vodja izpostave KSS Sežana

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 50

e:

Miran Sotlar

svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 80

m: 031 665 965

e:

Mirjam Furlan

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 714 18 95

e:

Mojca Mavrič Štrukelj

svetovalka specialistka za vinogradništvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 10

m: 051 663 005

e:

Nataša Leban

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 82

m: 031 323 185

e:

Rafaela Žejn

vodja izpostave KSS Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 60

m: 031 323 192

e:

Rajko Črv

terenski kmetijski svetovalec

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 75

e:

Srečko Horvat

koordinator svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 53

m: 031 666 143

e:

Tamara Rusjan

svetovalka specialistka za vinarstvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 09

m: 041 721 903

e:

Tanja Valantič Širok

terenska kmetijska svetovalka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 08

m: 041 735 449

e:

Tomaž Volčič

terenski kmetijski svetovalec

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 63

e:

Vasja Juretič

specialist za sadjarstvo,vodja izpostave KSS Bilje

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 64

m: 041 779 255

e:

Zdenka Benčan

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 720 04 35

e: