Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za živinorejo

Belingar Primož

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 051 694 577

e:

Čefarin Damjana

rodovničarka, naročanje ušesnih znamk

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 21

m: 041 957 980

e:

Goljevšček Branko

preddelavec IV

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 36

m: 041 371 219

e:

Grmek David

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

e:

Kancler Klavdija

selekcionistka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 20

m: 041 386 070

e:

Kavčič Korenjak Mateja

vodja laboratorija za mleko

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 29

m: 031 217 656

e:

Kobal Franka

laboratorijska tehnica

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 29

e:

Kutin Gregor

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 041 392 157

e:

Lapanja Dolores

kontrolorka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 040 986 392

e:

Ličen Matjaž

delovodja v kmetijstvu II

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 36

m: 041 433 000

e:

Lipušček Marjan

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 041 581 001

e:

Medved Katja

kontrolorka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 030 710 821

e:

Pevc Ines

kontrolorka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 34

m: 041 953 461

e:

Plesničar Pavla

vodja oddelka za živinorejo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 18

m: 031 393 795

e:

Šestan Milan

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 031 321 369

e:

Štokelj Sebastijan

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 041 919 700

e:

Štrukelj Egon

živinozdravnik

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 36

m: 051 346 077

e:

Tušar Borut

kontrolor

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 041 365 178

e:

Volarič Saša

selekcionist

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 19

m: 051 346 088

e:

Zavrtanik Blaž

delavec v kmetijstvu in ribištvu IV

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 36

e:

Žgajnar Majda

kontrolorka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

m: 031 321 375

e: