Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Naši strokovnjaki

 • Poženel Anka

  svetovalka specialistka II - za poljedelstvo

  t: 05 367 10 72

  m: 031 667 761

  e:

 • Bolčič Jana

  svetovalka specialistka II - za zelenjadarstvo

  t: 05 631 04 79

  m: 031 323 189

  e:

Poljedelstvo in zelenjadarstvo

Strokovni nasveti

pleveli_v_krompirju

VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI

Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Po potrebi pa uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja.

V nižinah Primorske ste že posadili krompir in bo kmalu že vzkalil (če še ni), v višjih legah pa se šele pripravljate na saditev krompirja. Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Mehansko zatiranje plevelov je tudi edino, ki ga lahko uporabijo ekološke kmetije. Pri integrirani pridelavi po potrebi uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja. Priporočamo, da se pri izbiri herbicida držite navodil o uporabi in ste posebej pozorni na fazo rasti krompirja, da ne bi prihajalo do nepotrebnih fitotoksičnosti in zastojev rast pri krompirju.

SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2019

plevel_v_zitu

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže. Ozimna žita so sedaj že v kolenčenju, jarine pa večinoma v razraščanju. V priloženem seznamu so navedeni samo registrirani herbicidi, ki jih lahko še rabimo v ozimnih in jarih žitih (pozna raba od razraščanja naprej). Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI

Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi 1- 3 kolenca (BBCH 31 - 33), ozimni ječmeni pa v fazi od 2. kolenca do zastavičarja  (BBCH 32 – 39). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 – 25). Za zatiranje plevelov je v oziminah najugodnejši čas že mimo oz. je skrajni čas, v jarinah pa je še čas, saj je sedaj večina semenskih plevelov vzkalila. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu in po dežju zelo hiter. Največ škode v žitih povzročajo trajni pleveli kot so smolenec, njivski slak, osat, .. Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m2, za slak pa 1 rastlina na m2. Priporočamo, da plevele zatirate, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih. Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri herbicidih, kjer smo izpisali opozorilo: kolobarne omejitve, gre za vpliv herbicida na setev naslednje kulture npr. lucerne. Podrobnosti so opisane v navodilu o uporabi pod opozorila. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolenca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

HERBICIDI V ŽITIH 2019- 9.4.2019.pdf

krmni_grah

SETEV JAREGA KRMNEGA GRAHA

V nižinah Primorske je seda tudi že čas za setev jarega krmnega graha, ki potrebuje za kalitev 4 - 6 oC. Sejemo ga na srednje lahka odcedna tla dobro poravnana tla.

Za popestritev kolobarja lahko na lažjih odcednih njivah posejemo tudi stročnico - krmni grah vitičar, ki daje zgoden pridelek z beljakovinami bogatega zrnja. Krmni grah vitičar sejemo v čistem posevku, zori v istem času kot ozimna žita in daje dobro močno beljakovinsko krmo za živali. Grah lepo uspeva na strukturnih srednje lahkih do srednje težkih tleh, ki dobro prepuščajo odvečno vodo, hkrati pa jo tudi dobro zadržujejo.  Za krmi grah niso primerna težka slabo odcedna tla z depresijami, saj na tleh s stoječo vodo posevek porumeni.  Celoten članek je na voljo TUKAJ

 

KRMNI GRAH 2019TEHNOL.PRIDELAVE.pdf

psenica

SETEV JARIH ŽIT - JARA PŠENICA, JARI JEČMEN IN OVES

Tla so se sedaj dovolj osušila in segrela nad 3 oC, da omogočajo setev jarih žit, ki jih moramo posejati čim prej v februarju. Pozne setve po 15. marcu v nižinah Primorske dajejo manjši in nezanesljiv pridelek, ker jih v času zorenja prizadene suša.

Jara žita dajo sicer manjši pridelek kot ozimna, zato so bolj primerna za pridelovanje v hribovitih območjih, kjer ozimine slabo prezimijo. Pridelovalci v nižinskih območjih se odločajo za jarine zaradi lažjega kolobarjenja in onemogočene setve ali slabe prezimitve ozimin. Setev moramo opraviti čim prej v februarju in marcu oz. takoj, ko se tla ogrejejo na 3 oC. Pozne setve po 15. marcu v nižinah Primorske dajejo manjši in nezanesljiv pridelek, ker jih v času zorenja prizadene suša. Najbolj zgodnjo setev zahtevajo pšenica, tritikala, rž in oves. Ječmen lahko zaradi hitre rasti in razvoja sejemo od jarih žit najkasneje.Med jarimi žiti najpogosteje sejemo jari ječmen za živinsko krmo. Oves večinoma sejejo rejci konj ali tisti, ki jih oskrbujejo. Jara pšenica daje sicer nižje pridelke zrnja kot ozimna, kvaliteta zrnja pa je pri večini sort bistveno boljša. Pri peki kruha lahko moko iz jare pšenice uporabljamo kot izboljševalko moki iz ozimne pšenice (mešanje).Celoten članek je na voljo TUKAJ.

TEHNOLOGIJA JARINE

img_5634

DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT

Ozimine so v zadnjem tednu začele z rastjo in zato je primeren čas za 1. dognojevanje. Marsikje je že opaziti rumenenje ozimin, posebej ječmena, kar kaže na pomanjkanje dušika (poraba rastlin, izpiranje N). Priporočamo, da pred napovedanim dežjem opravite 1. dognojevanje z dušikom (nitratna oblika dušika npr. KAN)

DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT

 

Posevki ozimne pšenice, tritikale in ječmena v Vipavski dolini in v Slovenski Istri so preživeli zimo z veliko padavinami, ki so ponekod povzročile poplave in zastajanje vode na posevkih. Posevki so razredčeni na delih, kjer je stala voda. Posevki, ki imajo manj kot 280 rastlin/m2, so preredki in jih je bolje podorati in posejati druge kulture. Ozimine so v zadnjem tednu začele z rastjo in zato je primeren čas za 1. dognojevanje. Marsikje je že opaziti rumenenje ozimin, posebej ječmena, kar kaže na pomanjkanje dušika (poraba rastlin, izpiranje N). Priporočamo, da pred napovedanim dežjem opravite 1. dognojevanje z dušikom. Zaradi velikih potreb po dušiku priporočamo uporabo nitratnih oblik dušika (npr. KAN), ki takoj po raztopitvi granul gnojila v tleh spodbudijo rast.

 

Ozimna žita v tem času potrebujejo dušik za rast, razraščanje in oblikovanje zasnov klasov. Dognojevanje je posebej pomembno pri redkih posevkih, kjer je število rastlin premajhno. Slabo ali nič gnojeni posevki bodo oblikovali manjše število klasov.

 

Ozimni pšenici in tritikali na srednje založenih tleh dognojimo s 60 do 70 kg čistega N/ha, ozimnemu ječmenu pa s 40 do 60 kg/ha čistega N.

 

Na posevkih, kjer smo jeseni opravili osnovno gnojenje z NPK gnojili, dognojujemo samo z dušikom, npr. pšenici z 200 – 250 kg/ha KAN- a. Kjer ste jeseni pomanjkljivo  ali nič gnojili s PK gnojili, pa potrebno količino dušika dodamo z enim od NPK gnojil npr. NPK 3 x 15 ali NPK 12 : 12 : 17 ali 18:12:12 ali  NPK 8: 14: 24 v količini od 350 – 450 kg/ha.

 

Na njivah, kjer ste opravili analizo tal, se držite gnojenja po gnojilnem načrtu. Upoštevajte tudi uporabljena živinska gnojila. Gostejšim in bujnejšim posevkom dognojimo z nižjim odmerkom dušika. Pazljivost velja še posebej pri zelo gostih posevkih ječmena.

 

Deževno in toplejše vreme spodbuja tudi vznik semenskih in rast trajnih plevelov, zato je potrebno posevke pregledovati in spremljati rast plevelov. Pri uporabi herbicidov pazite na nizke temperature in razvojno fazo žita.

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Novice

pleveli v krompirju

10. april 2019

VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI

Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Po potrebi...

več

plevel v žitu

10. april 2019

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje...

več

krompir

28. februar 2019

SORTIMENT IN PRIDELOVANJE KROMPIRJA

Toplo vreme v zadnjih dneh počasi segreva tla in že omogoča saditev zgodnjega krompirja v nižinah Primorske. Čas je za pripravo tal, izbiro primerne sorte, nakup...

več

krmni grah

28. februar 2019

SETEV JAREGA KRMNEGA GRAHA

V nižinah Primorske je seda tudi že čas za setev jarega krmnega graha, ki potrebuje za kalitev 4 - 6 oC. Sejemo ga na srednje lahka odcedna tla dobro poravnana tla.

več

pšenica

27. februar 2019

SETEV JARIH ŽIT - JARA PŠENICA, JARI JEČMEN IN OVES

Tla so se sedaj dovolj osušila in segrela nad 3 oC, da omogočajo setev jarih žit, ki jih moramo posejati čim prej v februarju. Pozne setve po 15. marcu v nižinah...

več

Izobraževanja in dogodki

Ni aktualnih dogodkov.