Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Naši strokovnjaki

 • Mojca Mavrič Štrukelj

  svetovalka specialistka za vinogradništvo

  t: 05 335 12 10

  m: 051 663 005

  e:

 • Majda Brdnik

  svetovalka specialistka za vinogradništvo

  t: 05 731 28 56

  m: 031 323 191

  e:

 • dr. Tjaša Jug

  vodja Agroživilskega laboratorija, vodja kakovosti

  t: 05 335 12 24

  m: 031 719 237

  e:

 • Mirjana Košuta

  odgovorna analitičarka - enologinja

  t: 05 335 12 25

  e:

 • Tanja Škvarč

  odgovorna analitičarka - živila

  t: 05 335 12 26

  e:

 • Andreja Škvarč

  vodja Selekcijsko trsničarskega središča

  t: 05 368 72 27

  m: 031 576 745

  e:

 • mag. Anka Rojc Polanec

  odgovorna analitičarka - pedologinja, izvoz vina

  t: 05 335 12 27

  e:

Vinogradništvo

Dozorevanje grozdja

Vino se rodi v vinogradu, ki ponuja več možnih rokov trgatve in stopenj zrelosti grozdja glede na želene stile vina.

Odločitev o primernem trenutku trgatve grozdja naj temelji na zanesljivih podatkih spremljanja razvoja teže grozdnih jagod, vsebnosti sladkorja, titracijskih kislin, pH, jabolčne in vinske kisline, kalija, meritev polifenolnega potenciala, YAN, FAN …

Parametri-dozorevanja

več

brda_2_072

Vinorodni okoliš GORIŠKA BRDA

Podatki o dozorevanju grozdja na različnih lokacijah Goriških Brd.

1. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Goriška Brda 07.08.2018.pdf

2. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Goriška Brda 13.08.2018.pdf

3. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Goriška Brda 21.08.2018.pdf

4. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Goriška Brda 28.08.2018.pdf

5. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Goriška Brda 04.09.2018.pdf

SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA GORIŠKA BRDA 2018

                   
DATUM SORTA LOKACIJA Skupne kisline [g/l] pH Jabolcna kislina [g/l] Vinska kislina [g/l] YAN [mg/l] Brix [°Bx] Masa 100 jagod [g] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo/teden] zdravstveno stanje
7.8.2018 14:10 CHARDONNAY DOLNJE CEROVO 8,4 3,26 4,4 6,9 190 16,4 168 276   ZDRAVO
13.8.2018 16:19 CHARDONNAY DOLNJE CEROVO 7,1 3,30 3,5 6,6 188 18,4 162 299 23 ZDRAVO
21.8.2018 13:45 CHARDONNAY DOLNJE CEROVO 5,9 3,51 3,3 6,8 206 20,4 175 358 59 ZDRAVO
7.8.2018 14:06 CHARDONNAY HRUŠEVLJE 9,4 3,20 5,3 7,6 112 15,1 113 171   MALO OD TOČE
13.8.2018 16:18 CHARDONNAY HRUŠEVLJE 7,2 3,31 4,1 6,3 134 17,4 116 202 31 malo toče
21.8.2018 13:39 CHARDONNAY HRUŠEVLJE 4,9 3,55 2,9 5,9 111 20,8 114 238 35 toča
7.8.2018 14:08 CHARDONNAY NEBLO 10,6 3,09 6,0 7,5 120 14,6 139 204   TOČA
13.8.2018 16:17 CHARDONNAY NEBLO 9,1 3,14 5,0 7,1 116 15,9 141 225 21 toča
21.8.2018 13:42 CHARDONNAY NEBLO 7,4 3,34 4,0 6,9 151 18,9 150 284 59 toča
7.8.2018 14:09 CHARDONNAY NEBLO RONČEVCA 9,4 3,19 5,0 8,1 153 13,8 127 176   ZDRAVO
13.8.2018 16:14 CHARDONNAY NEBLO RONČEVCA 7,5 3,26 3,9 7,1 179 15,2 130 198 22 ZDRAVO
21.8.2018 13:44 CHARDONNAY NEBLO RONČEVCA 6,1 3,47 3,3 6,9 224 17,3 133 231 33 ZDRAVO
7.8.2018 14:07 CHARDONNAY VIŠNJEVIK 7,3 3,34 3,6 7,1 178 17,1 127 218   ZDRAVO
13.8.2018 16:16 CHARDONNAY VIŠNJEVIK 5,9 3,43 3,0 6,4 183 18,7 117 219 2 malo toče
21.8.2018 13:40 CHARDONNAY VIŠNJEVIK 5,1 3,51 2,4 6,4 181 19,8 121 240 21 ZDRAVO
                         
7.8.2018 14:13 BELI PINOT NEBLO RONČEVCA 10,1 2,96 5,2 7,5 114 12,8 147 189   ZDRAVO
13.8.2018 16:21 BELI PINOT NEBLO RONČEVCA 7,7 3,08 3,5 6,8 107 14,6 132 193 5 ZDRAVO
21.8.2018 13:48 BELI PINOT NEBLO RONČEVCA 5,4 3,29 2,6 6,0 146 16,3 146 239 45 ZDRAVO
7.8.2018 14:12 BELI PINOT VIPOLŽE 7,5 3,12 3,4 6,7 80 16,7 161 270   ZDRAVO
13.8.2018 16:20 BELI PINOT VIPOLŽE 6,1 3,17 2,5 6,1 101 18,2 158 288 19 ZDRAVO
21.8.2018 13:46 BELI PINOT VIPOLŽE 5,1 3,32 2,2 5,9 113 20,6 166 343 55 ZDRAVO
                         
7.8.2018 14:25 MODRI PINOT GORNJE CEROVO 6,5 3,18 2,7 7,0 47 15,9 110 175   MALO OŽIGA
13.8.2018 16:40 MODRI PINOT GORNJE CEROVO 5,2 3,29 2,3 6,3 58 18,1 137 249 73 ZDRAVO
21.8.2018 14:17 MODRI PINOT GORNJE CEROVO 4,8 3,38 2,0 5,5 60 20,7 124 257 9 ožig
7.8.2018 14:26 MODRI PINOT KOZLINK 7,7 3,34 4,3 7,3 35 18,1 116 211   ZDRAVO
13.8.2018 16:41 MODRI PINOT KOZLINK 5,7 3,43 3,3 6,3 37 19,3 119 230 20 ZDRAVO
21.8.2018 14:18 MODRI PINOT KOZLINK 3,9 3,69 2,8 4,5 76 22,7 121 275 45 ZDRAVO
                         
7.8.2018 14:21 SIVI PINOT DOLNJE CEROVO 6,9 3,31 3,5 6,8 128 17,4 138 241   ZDRAVO
13.8.2018 16:35 SIVI PINOT DOLNJE CEROVO 5,5 3,41 2,7 6,0 179 18,8 139 262 21 ZDRAVO
21.8.2018 14:11 SIVI PINOT DOLNJE CEROVO 4,9 3,53 2,7 5,7 139 20,4 142 291 28 ZDRAVO
7.8.2018 14:20 SIVI PINOT GORNJE CEROVO 7,3 3,21 3,1 7,8 57 17,7 108 192   MALO OŽIGA
13.8.2018 16:24 SIVI PINOT GORNJE CEROVO 6,0 3,24 2,7 6,3 93 17,5 113 198 7 ZDRAVO
21.8.2018 13:52 SIVI PINOT GORNJE CEROVO 4,8 3,50 2,5 6,4 133 20,2 116 235 37 ožig
7.8.2018 14:14 SIVI PINOT HRUŠEVLJE 6,9 3,29 3,5 7,1 53 17,3 107 186   MALO OD TOČE
13.8.2018 16:22 SIVI PINOT HRUŠEVLJE 5,5 3,35 2,6 6,2 66 19,6 108 212 27 malo toče
21.8.2018 13:49 SIVI PINOT HRUŠEVLJE 4,3 3,45 2,6 5,1 93 20,8 129 269 57 toča
7.8.2018 14:18 SIVI PINOT NEBLO RONČEVCA 10,0 3,00 5,3 7,4 146 13,9 115 160   MALO OD TOČE
13.8.2018 16:23 SIVI PINOT NEBLO RONČEVCA 6,7 3,24 3,4 6,0 162 17,2 129 223 62 ZDRAVO
21.8.2018 13:50 SIVI PINOT NEBLO RONČEVCA 5,5 3,38 3,2 6,0 176 17,3 132 229 6 ZDRAVO
7.8.2018 14:22 SIVI PINOT TRBUNK 7,1 3,17 3,1 7,0 57 17,9 127 228   ZDRAVO
13.8.2018 16:37 SIVI PINOT TRBUNK 6,1 3,37 3,3 6,3 190 17,0 126 215 -13 ZDRAVO
21.8.2018 14:12 SIVI PINOT TRBUNK 5,0 3,56 3,0 5,7 184 20,2 129 261 47 ZDRAVO
                         
7.8.2018 14:23 SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 6,0 3,38 3,0 6,6 59 17,6 148 261   ZDRAVO
13.8.2018 16:38 SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 4,5 3,49 2,4 5,9 69 19,3 151 292 31 ZDRAVO
21.8.2018 14:14 SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 4,0 3,61 2,4 5,6 59 20,2 143 290 -3 ZDRAVO
7.8.2018 14:24 SAUVIGNON VIPOLŽE 8,2 3,06 3,2 7,9 74 17,7 173 307   ZDRAVO
13.8.2018 16:39 SAUVIGNON VIPOLŽE 6,3 3,22 2,5 7,2 82 19,9 173 345 38 ZDRAVO
21.8.2018 14:16 SAUVIGNON VIPOLŽE 5,4 3,37 2,2 6,4 67 21,5 163 352 6 ZDRAVO
                         
13.8.2018 16:42 ZELENI SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 4,6 3,36 2,4 5,3 41 17,6 123 217   ZDRAVO
21.8.2018 14:19 ZELENI SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 4,4 3,43 2,3 5,0 70 18,8 118 223 5 ZDRAVO
28.8.2018 14:15 ZELENI SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 3,8 3,53 2,2 5,1 16 19,7 119 235 13 ZDRAVO
13.8.2018 16:45 ZELENI SAUVIGNON FOJANA 5,0 3,44 2,9 5,8 61 17,8 149 266   ZDRAVO
21.8.2018 14:22 ZELENI SAUVIGNON FOJANA 4,6 3,57 3,0 5,2 93 18,9 169 320 54 ZDRAVO
28.8.2018 14:29 ZELENI SAUVIGNON FOJANA 4,0 3,65 2,8 5,1 42 20,4 160 327 7 ZDRAVO
13.8.2018 16:53 ZELENI SAUVIGNON GORNJE CEROVO 4,6 3,41 2,4 5,6 56 18,6 159 297   ZDRAVO
21.8.2018 14:31 ZELENI SAUVIGNON GORNJE CEROVO 3,9 3,64 2,6 5,1 50 21,2 156 332 35 ZDRAVO
28.8.2018 14:31 ZELENI SAUVIGNON GORNJE CEROVO 3,7 3,65 2,5 5,4 15 21,5 165 356 24 ZDRAVO
13.8.2018 16:46 ZELENI SAUVIGNON KOZARNO 6,2 3,16 3,0 5,8 44 16,2 128 208   ZDRAVO
21.8.2018 14:23 ZELENI SAUVIGNON KOZARNO 4,8 3,34 2,4 5,1 79 18,7 130 244 36 ZDRAVO
28.8.2018 14:30 ZELENI SAUVIGNON KOZARNO 4,3 3,43 2,3 5,1 36 19,6 135 265 22 ZDRAVO
13.8.2018 16:44 ZELENI SAUVIGNON VIPOLŽE 5,2 3,28 2,4 5,9 48 16,9 123 208   ZDRAVO
21.8.2018 14:21 ZELENI SAUVIGNON VIPOLŽE 4,1 3,51 2,4 4,8 70 19,6 150 295 86 ZDRAVO
28.8.2018 14:27 ZELENI SAUVIGNON VIPOLŽE 4,1 3,47 2,3 5,3 48 20,0 129 259 -36 ZDRAVO
                         
21.8.2018 14:43 MERLOT GORNJE CEROVO 5,8 3,48 2,8 6,5 120 19,8 154 306   ZDRAVO
28.8.2018 14:36 MERLOT GORNJE CEROVO 6,0 3,54 3,1 7,7 78 20,3 161 328 22 ZDRAVO
4.9.2018 13:58 MERLOT GORNJE CEROVO 5,4 3,72 2,9 7,5 161 20,1 160 323 -5 ZDRAVO
21.8.2018 14:38 MERLOT KOZLINK 4,8 3,53 2,7 5,0 52 21,6 148 321   malo toče
28.8.2018 14:32 MERLOT KOZLINK 4,4 3,62 2,8 5,8 21 22,3 142 318 -3 ZDRAVO
4.9.2018 13:52 MERLOT KOZLINK 4,5 3,79 3,2 6,0 60 21,7 156 340 22 ZDRAVO
21.8.2018 14:41 MERLOT NEBLO HRIB 5,0 3,52 2,9 5,0 47 20,6 155 320   toča
28.8.2018 14:35 MERLOT NEBLO HRIB 5,2 3,57 3,1 6,3 54 19,9 151 301 -19 ZDRAVO
4.9.2018 13:57 MERLOT NEBLO HRIB 5,1 3,71 3,2 6,3 127 19,5 166 325 23 ZDRAVO
21.8.2018 14:39 MERLOT NEBLO RAVNINA 6,0 3,48 3,4 5,9 112 17,7 152 270   ZDRAVO
28.8.2018 14:33 MERLOT NEBLO RAVNINA 5,4 3,61 3,5 6,6 67 19,0 155 295 26 ZDRAVO
4.9.2018 13:55 MERLOT NEBLO RAVNINA 4,7 3,69 2,9 5,8 54 21,3 155 331 36 ZDRAVO
21.8.2018 14:56 MERLOT TRBUNK 5,8 3,57 3,4 6,3 111 20,1 154 310   ZDRAVO
28.8.2018 14:37 MERLOT TRBUNK 4,6 3,69 3,2 6,3 69 20,2 152 308 -3 ZDRAVO
4.9.2018 14:33 MERLOT TRBUNK 4,7 3,83 3,3 7,0 112 20,5 162 333 25 ZDRAVO
                         
21.8.2018 14:34 REBULA GORNJE CEROVO 6,9 3,35 4,2 5,7 81 18,1 268 487   ZDRAVO
28.8.2018 14:06 REBULA GORNJE CEROVO 6,1 3,55 4,1 5,9 44 18,9 270 512 25 ZDRAVO
4.9.2018 13:48 REBULA GORNJE CEROVO 6,0 3,50 3,6 5,9 84 17,6 245 432 -79 ZDRAVO
21.8.2018 14:32 REBULA HRUŠEVLJE 7,2 3,23 3,9 5,9 65 16,5 265 439   ZDRAVO
28.8.2018 14:04 REBULA HRUŠEVLJE 6,1 3,35 3,4 5,6 43 17,1 295 506 67 ZDRAVO
4.9.2018 13:45 REBULA HRUŠEVLJE 5,7 3,34 2,7 5,5 85 16,8 239 403 -103 ZDRAVO
21.8.2018 14:35 REBULA HUM 8,1 3,19 4,4 6,0 77 18,1 238 432   toča
28.8.2018 14:08 REBULA HUM 7,2 3,35 4,3 6,3 49 18,5 241 447 15 ZDRAVO
4.9.2018 13:50 REBULA HUM 6,5 3,50 3,8 6,2 90 19,0 234 446 -1 ZDRAVO
21.8.2018 14:33 REBULA MEDANA 7,0 3,25 3,6 6,4 64 16,0 196 315   ZDRAVO
28.8.2018 14:05 REBULA MEDANA 6,9 3,29 3,6 6,7 21 16,6 195 325 10 ZDRAVO
4.9.2018 13:47 REBULA MEDANA 5,9 3,40 2,8 6,4 83 17,1 212 364 39 ZDRAVO
21.8.2018 14:37 REBULA VIŠNJEVIK 7,4 3,21 3,9 5,9 52 17,2 203 350   malo toče
28.8.2018 14:09 REBULA VIŠNJEVIK 6,4 3,39 3,7 6,2 27 18,1 205 372 22 ZDRAVO
4.9.2018 13:51 REBULA VIŠNJEVIK 6,1 3,39 3,3 5,7 64 17,8 208 371 -1 ZDRAVO
                         
21.8.2018 15:01 REFOŠK DOBROVO 7,6 3,19 3,6 6,8 50 17,4 153 267   ZDRAVO
28.8.2018 14:10 REFOŠK DOBROVO 7,4 3,28 3,8 7,0 48 18,0 168 303 36 ZDRAVO
4.9.2018 14:44 REFOŠK DOBROVO 6,6 3,35 3,1 6,8 77 19,2 173 333 30 ZDRAVO
21.8.2018 15:02 REFOŠK ŠLOVRENC 6,8 3,29 3,7 5,0 40 20,6 171 353   ZDRAVO
28.8.2018 14:11 REFOŠK ŠLOVRENC 6,1 3,41 3,5 5,4 40 20,7 159 330 -23 ZDRAVO
4.9.2018 14:45 REFOŠK ŠLOVRENC 6,0 3,54 3,4 5,9 95 20,1 174 351 21 ZDRAVO
                         
21.8.2018 14:58 RUMENI MUŠKAT GORNJE CEROVO 5,5 3,49 3,3 5,0 128 19,6 228 448   ZDRAVO
28.8.2018 14:12 RUMENI MUŠKAT GORNJE CEROVO 4,9 3,55 3,0 5,1 81 20,9 227 476 28 ZDRAVO
4.9.2018 14:37 RUMENI MUŠKAT GORNJE CEROVO 4,1 3,69 2,8 5,1 132 21,3 231 494 18 ZDRAVO
21.8.2018 15:00 RUMENI MUŠKAT KOZLINK 5,4 3,47 3,5 5,1 63 17,6 262 463   malo toče
28.8.2018 14:13 RUMENI MUŠKAT KOZLINK 4,4 3,53 2,8 4,8 7 19,5 270 528 66 ZDRAVO
4.9.2018 14:38 RUMENI MUŠKAT KOZLINK 4,0 3,59 2,5 4,9 70 21,1 257 544 16 ZDRAVO
                         
28.8.2018 14:48 CABERNET FRANK DOBROVO 4,4 3,62 2,6 5,6 38 20,0 207 415   ZDRAVO
4.9.2018 14:40 CABERNET FRANK DOBROVO 3,6 3,74 2,4 5,5 81 21,5 190 410 -6 ZDRAVO
11.9.2018 13:06 CABERNET FRANK DOBROVO 4,0 3,75 3,0 5,2 55 22,2 188 419 9 ZDRAVO
28.8.2018 14:46 CABERNET FRANK TRBUNK 4,1 3,64 2,6 5,1 94 19,4 196 381   ZDRAVO
4.9.2018 14:39 CABERNET FRANK TRBUNK 3,6 3,71 2,4 4,8 124 19,8 201 399 18 ZDRAVO
11.9.2018 13:05 CABERNET FRANK TRBUNK 3,8 3,73 2,9 4,7 93 20,3 209 426 26 ZDRAVO
                         
28.8.2018 14:38 CABERNET SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 5,3 3,54 3,1 6,6 18 21,4 114 245   ZDRAVO
4.9.2018 14:34 CABERNET SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 5,3 3,65 3,3 6,8 101 20,6 143 295 51 ZDRAVO
11.9.2018 13:03 CABERNET SAUVIGNON DOLNJE CEROVO 5,5 3,50 3,3 5,9 53 20,2 132 267 -28 ZDRAVO
28.8.2018 14:45 CABERNET SAUVIGNON HRUŠEVLJE 5,9 3,24 2,4 6,3 42 19,6 111 218   ZDRAVO
4.9.2018 14:36 CABERNET SAUVIGNON HRUŠEVLJE 5,5 3,45 2,6 6,6 86 20,5 111 228 10 ZDRAVO
11.9.2018 13:04 CABERNET SAUVIGNON HRUŠEVLJE 5,3 3,40 2,6 5,5 58 20,8 118 246 18 ZDRAVO
                         
28.8.2018 14:51 PIKULIT DOBROVO 5,6 3,51 2,9 6,1 65 23,0 125 288   ZDRAVO
4.9.2018 14:43 PIKULIT DOBROVO 4,9 3,61 2,5 6,0 94 23,9 131 314 26 ZDRAVO
11.9.2018 13:09 PIKULIT DOBROVO 4,7 3,58 2,8 4,8 61 23,5 124 292 -22 ZDRAVO
28.8.2018 14:49 PIKULIT KOZLINK 4,7 3,48 2,2 5,3 16 24,7 110 273   ZDRAVO
4.9.2018 14:42 PIKULIT KOZLINK 4,6 3,64 2,2 6,0 55 25,5 105 269 -4 ZDRAVO
11.9.2018 13:07 PIKULIT KOZLINK 4,3 3,62 2,5 4,8 23 25,9 101 262 -6 ZDRAVO
img_6380

Vinorodni okoliš VIPAVSKA DOLINA

Podatki o dozorevanju grozdja na različnih lokacijah Vipavske doline.

1. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Vipavska dolina 06.08.2018

2. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Vipavska dolina 13.08.2018

3. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Vipavska dolina 20.08.2018

4. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Vipavska dolina 27.08.2018

5. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Vipavska dolina 03.in 04.09.2018

6. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Vipavska dolina 10.09.2018

SPREMLJANJE DOZOREVANJA VIPAVSKA DOLINA 2018

DATUM SORTA LOKACIJA Skupne kisline [g/l] pH Jabolcna kislina [g/l] Vinska kislina [g/l] YAN [mg/l] Brix [°Bx] Masa 100 jagod [g] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo/teden] zdravstveno stanje
6.8.2018 14:36 BELI PINOT VRHPOLJE 9,9 2,98 4,6 8,0 73 14,2 153 218   ZDRAVO
13.8.2018 15:08 BELI PINOT VRHPOLJE 6,5 3,22 3,3 6,3 93 16,0 159 255 37 ZDRAVO
20.8.2018 16:56 BELI PINOT VRHPOLJE 4,5 3,45 2,4 4,9 86 17,5 165 290 34 ZDRAVO
6.8.2018 14:07 BELI PINOT VRNAKI 7,9 3,03 3,4 7,3 32 17,0 145 247   ZDRAVO
13.8.2018 16:58 BELI PINOT VRNAKI 5,9 3,22 2,4 6,7 12 19,4 141 274 27 ZDRAVO
20.8.2018 16:08 BELI PINOT VRNAKI 4,4 3,32 1,8 5,3 13 20,6 155 320 46 ZDRAVO
                         
6.8.2018 14:16 CHARDONNAY POTOČE 10,6 2,92 4,7 7,7 205 17,1 176 302   ZDRAVO
13.8.2018 15:09 CHARDONNAY POTOČE 7,3 3,18 3,4 6,2 176 19,4 166 323 21 ZDRAVO
20.8.2018 16:44 CHARDONNAY POTOČE 5,7 3,44 2,7 5,9 181 20,6 169 349 26 ZDRAVO
6.8.2018 13:57 CHARDONNAY PRESERJE 10,7 2,93 5,7 7,7 96 13,5 143 194   ZDRAVO
13.8.2018 16:59 CHARDONNAY PRESERJE 8,2 3,16 4,3 7,2 80 15,1 147 223 29 ZDRAVO
20.8.2018 16:03 CHARDONNAY PRESERJE 6,2 3,26 3,1 5,8 77 17,4 139 243 20 ZDRAVO
6.8.2018 14:00 CHARDONNAY RIMCI 11,0 2,91 5,8 7,4 98 15,3 167 256   ZDRAVO
13.8.2018 17:00 CHARDONNAY RIMCI 7,4 3,25 3,9 6,5 99 18,4 173 319 63 ZDRAVO
20.8.2018 16:04 CHARDONNAY RIMCI 6,1 3,29 3,1 5,6 85 19,8 174 346 26 ZDRAVO
6.8.2018 14:20 CHARDONNAY SLAP 9,5 3,00 4,5 7,2 127 17,5 172 302   ZDRAVO
13.8.2018 15:12 CHARDONNAY SLAP 7,6 3,12 3,6 6,3 111 18,8 185 349 47 ZDRAVO
20.8.2018 16:47 CHARDONNAY SLAP 6,1 3,35 2,6 6,0 77 21,4 175 376 27 ZDRAVO
6.8.2018 14:18 CHARDONNAY USTJE 9,6 2,78 4,0 7,3 86 14,2 157 224   ZDRAVO
13.8.2018 15:11 CHARDONNAY USTJE 8,9 3,10 4,7 6,3 253 16,3 136 222 -1 ZDRAVO
20.8.2018 16:46 CHARDONNAY USTJE 6,1 3,39 2,8 6,3 159 20,2 161 326 104 ZDRAVO
                         
6.8.2018 14:13 MODRI PINOT DORNBERK 8,3 3,24 4,3 7,0 216 15,8 132 209   ZDRAVO
13.8.2018 17:01 MODRI PINOT DORNBERK 5,5 3,64 3,6 6,2 281 18,4 126 233 23 ZDRAVO
20.8.2018 16:11 MODRI PINOT DORNBERK 4,7 3,75 3,2 5,8 282 20,3 131 267 34 ZDRAVO
6.8.2018 15:31 MODRI PINOT POTOČE 9,2 3,12 4,5 1,4 153 17,6 153 270   ZDRAVO
13.8.2018 15:13 MODRI PINOT POTOČE 6,2 3,28 2,9 5,9 127 20,0 138 277 7 ZDRAVO
20.8.2018 16:58 MODRI PINOT POTOČE 4,1 3,54 1,9 4,6 159 22,8 133 304 27 ZDRAVO
                         
6.8.2018 14:04 SAUVIGNON BRANIK 11,0 2,84 4,9 8,2 115 16,0 176 282   ZDRAVO
13.8.2018 17:19 SAUVIGNON BRANIK 7,3 3,18 3,3 7,0 124 19,8 178 353 71 ZDRAVO
20.8.2018 16:06 SAUVIGNON BRANIK 6,1 3,37 2,7 6,3 93 22,5 192 433 80 ZDRAVO
6.8.2018 14:35 SAUVIGNON POTOČE 10,7 2,89 4,6 8,4 70 17,1 156 268   ZDRAVO
13.8.2018 15:16 SAUVIGNON POTOČE 9,2 2,96 4,5 6,7 89 18,4 151 279 11 ZDRAVO
20.8.2018 16:50 SAUVIGNON POTOČE 5,5 3,31 2,0 5,9 52 22,2 152 338 60 ZDRAVO
6.8.2018 14:02 SAUVIGNON RIMCI 8,2 2,98 2,9 7,6 72 17,6 182 321   ZDRAVO
13.8.2018 17:02 SAUVIGNON RIMCI 6,0 3,27 2,5 6,6 45 20,2 186 377 56 ZDRAVO
20.8.2018 16:05 SAUVIGNON RIMCI 5,4 3,30 2,1 6,5 32 22,0 182 402 25 ZDRAVO
6.8.2018 14:32 SAUVIGNON SLAP 11,8 3,03 6,2 8,1 134 16,5 190 314   ZDRAVO
13.8.2018 15:15 SAUVIGNON SLAP 10,3 3,06 5,8 6,9 155 16,6 187 311 -3 ZDRAVO
20.8.2018 16:49 SAUVIGNON SLAP 8,0 3,37 4,5 6,4 131 19,2 194 374 62 ZDRAVO
6.8.2018 14:23 SAUVIGNON VRHPOLJE 13,6 2,79 7,2 8,5 121 14,6 188 275   ZDRAVO
13.8.2018 15:14 SAUVIGNON VRHPOLJE 10,4 3,00 5,8 7,2 114 17,2 197 340 65 ZDRAVO
20.8.2018 16:48 SAUVIGNON VRHPOLJE 7,4 3,31 3,9 6,0 95 19,7 187 369 30 ZDRAVO
                         
6.8.2018 15:32 SIVI PINOT OREHOVICA 9,2 3,18 4,6 7,9 162 17,5 146 256   ZDRAVO
13.8.2018 15:17 SIVI PINOT OREHOVICA 6,6 3,31 3,4 6,0 162 19,9 168 335 79 ZDRAVO
20.8.2018 16:57 SIVI PINOT OREHOVICA 4,7 3,49 2,2 5,1 124 21,3 142 303 -32 ZDRAVO
6.8.2018 14:15 SIVI PINOT VITOVLJE 9,3 3,15 4,6 7,4 182 17,7 164 291   ZDRAVO
13.8.2018 17:20 SIVI PINOT VITOVLJE 6,7 3,41 3,6 6,5 198 19,9 172 343 52 ZDRAVO
20.8.2018 16:10 SIVI PINOT VITOVLJE 5,7 3,41 2,9 5,7 164 21,2 175 372 29 ZDRAVO
                         
13.8.2018 17:23 MALVAZIJA BRANIK 7,7 3,22 4,2 6,2 116 16,7 265 444   ZDRAVO
20.8.2018 16:14 MALVAZIJA BRANIK 6,9 3,30 3,9 6,1 128 17,7 290 515 71 ZDRAVO
27.8.2018 16:02 MALVAZIJA BRANIK 6,0 3,43 3,6 5,7 99 19,6 272 535 20 ZDRAVO
13.8.2018 15:19 MALVAZIJA POTOČE 7,5 3,13 4,2 5,7 87 17,3 230 399   ZDRAVO
20.8.2018 17:00 MALVAZIJA POTOČE 5,8 3,38 3,2 5,2 41 19,2 232 447 48 ZDRAVO
27.8.2018 13:07 MALVAZIJA POTOČE 5,9 3,53 3,0 6,6 68 21,6 242 524 78 ZDRAVO
13.8.2018 17:21 MALVAZIJA RIMCI 7,6 3,19 4,1 6,2 102 17,1 247 424   ZDRAVO
20.8.2018 16:12 MALVAZIJA RIMCI 6,4 3,35 3,4 6,1 76 19,7 267 528 104 ZDRAVO
27.8.2018 15:44 MALVAZIJA RIMCI 5,6 3,40 2,9 5,6 61 20,8 233 486 -41 ZDRAVO
13.8.2018 15:18 MALVAZIJA VIPAVSKI KRIŽ  8,6 3,11 4,8 5,9 123 15,9 254 405   ZDRAVO
20.8.2018 16:59 MALVAZIJA VIPAVSKI KRIŽ 8,0 3,35 4,7 6,0 122 16,6 271 451 46 ZDRAVO
27.8.2018 13:06 MALVAZIJA VIPAVSKI KRIŽ 6,4 3,47 3,4 6,7 84 20,8 237 494 43 ZDRAVO
13.8.2018 17:22 MALVAZIJA VOGRSKO 7,0 3,17 3,7 5,8 98 15,8 242 384   ZDRAVO
20.8.2018 16:13 MALVAZIJA VOGRSKO 5,8 3,34 3,2 5,8 67 18,2 250 456 73 ZDRAVO
27.8.2018 16:01 MALVAZIJA VOGRSKO 5,3 3,45 3,0 5,8 58 19,1 247 473 17 ZDRAVO
                         
13.8.2018 17:24 ZELENI SAUVIGNON ŠEMPAS 6,3 3,25 3,3 6,1 81 16,7 143 240   ZDRAVO
20.8.2018 16:32 ZELENI SAUVIGNON ŠEMPAS 4,9 3,34 2,4 4,9 47 18,2 157 287 47 ZDRAVO
27.8.2018 16:20 ZELENI SAUVIGNON ŠEMPAS 4,6 3,44 2,6 5,6 37 18,8 155 292 6 ZDRAVO
13.8.2018 17:26 ZELENI SAUVIGNON VOGRSKO 5,3 3,32 2,8 5,5 52 18,7 147 276   ZDRAVO
20.8.2018 16:31 ZELENI SAUVIGNON VOGRSKO 4,2 3,40 2,2 4,4 33 20,0 156 313 37 ZDRAVO
27.8.2018 16:19 ZELENI SAUVIGNON VOGRSKO 4,0 3,50 2,4 5,1 14 20,7 152 316 3 ZDRAVO
                         
20.8.2018 17:04 LAŠKI RIZLING BRJE LOGI 5,8 3,19 1,9 6,3 33 18,2 126 230   ZDRAVO
27.8.2018 13:03 LAŠKI RIZLING BRJE LOGI 5,7 3,18 1,6 6,7 56 19,0 129 246 16 ZDRAVO
4.9.2018 12:21 LAŠKI RIZLING BRJE LOGI 4,9 3,36 1,5 6,4 64 21,2 136 289 43 ZDRAVO
20.8.2018 16:34 LAŠKI RIZLING PRESERJE 6,7 3,14 2,6 6,7 99 15,4 134 207   ZDRAVO
27.8.2018 15:43 LAŠKI RIZLING PRESERJE 5,2 3,22 2,1 6,0 72 17,3 138 239 32 ZDRAVO
3.9.2018 13:18 LAŠKI RIZLING PRESERJE 4,8 3,36 2,0 6,1 90 18,5 141 262 22 ZDRAVO
20.8.2018 17:06 LAŠKI RIZLING SLAP 5,5 3,20 2,1 5,7 46 18,1 127 231   ZDRAVO
27.8.2018 13:04 LAŠKI RIZLING SLAP 5,9 3,22 1,9 7,0 52 19,5 140 274 43 ZDRAVO
4.9.2018 12:22 LAŠKI RIZLING SLAP 5,6 3,31 2,0 7,2 56 20,5 124 255 -19 ZDRAVO
20.8.2018 16:33 LAŠKI RIZLING ŠEMPAS 5,5 3,26 2,2 6,0 80 17,6 190 335   ZDRAVO
27.8.2018 15:42 LAŠKI RIZLING ŠEMPAS 4,7 3,30 1,9 5,6 57 19,8 153 304 -32 ZDRAVO
3.9.2018 13:19 LAŠKI RIZLING ŠEMPAS 4,7 3,54 2,4 6,6 87 20,2 151 306 2 ZDRAVO
20.8.2018 17:03 LAŠKI RIZLING VIPAVSKI KRIŽ 6,2 3,15 2,0 6,5 39 18,2 126 230   ZDRAVO
27.8.2018 13:02 LAŠKI RIZLING VIPAVSKI KRIŽ 5,5 3,21 1,6 6,5 45 20,1 127 256 26 ZDRAVO
4.9.2018 12:23 LAŠKI RIZLING VIPAVSKI KRIŽ 5,1 3,32 1,8 6,4 55 20,8 128 267 11 ZDRAVO
                         
20.8.2018 17:20 MERLOT BRJE LOGI 5,5 3,28 2,2 5,7 46 19,1 165 316   ZDRAVO
27.8.2018 13:10 MERLOT BRJE LOGI 6,4 3,39 2,6 8,1 63 20,4 154 315 -1 ZDRAVO
4.9.2018 12:24 MERLOT BRJE LOGI 5,9 3,47 2,7 7,5 29 20,3 152 309 -6 ZDRAVO
20.8.2018 16:27 MERLOT DORNBERK 5,5 3,40 2,7 5,8 67 20,0 168 337   ZDRAVO
27.8.2018 16:06 MERLOT DORNBERK 5,3 3,45 2,8 5,8 63 20,8 177 369 32 ZDRAVO
3.9.2018 13:20 MERLOT DORNBERK 4,6 3,49 2,3 5,8 65 21,4 168 361 -9 ZDRAVO
20.8.2018 16:26 MERLOT KROMBERK 5,9 3,26 2,2 6,5 56 19,5 163 319   ZDRAVO
27.8.2018 16:05 MERLOT KROMBERK 5,7 3,39 2,4 6,9 60 20,3 160 326 7 ZDRAVO
3.9.2018 13:21 MERLOT KROMBERK 5,4 3,59 2,7 7,8 84 21,0 156 329 3 ZDRAVO
20.8.2018 17:19 MERLOT SLAP 5,1 3,44 2,6 5,3 53 20,6 178 368   ZDRAVO
27.8.2018 13:09 MERLOT SLAP 5,5 3,50 2,6 6,6 60 21,4 191 410 42 ZDRAVO
4.9.2018 12:25 MERLOT SLAP 5,1 3,64 3,1 6,7 24 22,4 204 458 48 ZDRAVO
20.8.2018 16:25 MERLOT VOGRSKO 6,3 3,25 3,0 5,8 40 18,8 158 298   ZDRAVO
27.8.2018 16:03 MERLOT VOGRSKO 4,5 3,56 2,8 5,6 45 21,2 185 393 95 ZDRAVO
3.9.2018 13:23 MERLOT VOGRSKO 5,2 3,49 2,9 6,4 52 20,0 153 307 -86 ZDRAVO
                         
20.8.2018 17:15 PINELA SLAP 7,1 3,07 2,8 6,3 117 16,0 236 379   ZDRAVO
27.8.2018 13:13 PINELA SLAP 6,9 3,12 2,4 6,9 130 17,8 269 480 102 ZDRAVO
4.9.2018 12:26 PINELA SLAP 5,8 3,29 2,2 6,3 85 20,0 272 546 65 ZDRAVO
20.8.2018 17:16 PINELA SVETI MARTIN 8,3 3,04 3,5 7,3 90 15,9 244 389   ZDRAVO
27.8.2018 13:14 PINELA SVETI MARTIN 7,9 3,09 3,0 8,3 101 17,1 239 410 21 ZDRAVO
4.9.2018 12:33 PINELA SVETI MARTIN 7,4 3,18 3,1 7,3 90 17,3 292 507 97 ZDRAVO
20.8.2018 16:40 PINELA VRNAKI 6,6 3,11 3,0 5,5 34 17,6 212 374   ZDRAVO
27.8.2018 16:07 PINELA VRNAKI 6,1 3,17 2,6 5,9 40 17,9 192 345 -30 ZDRAVO
3.9.2018 13:24 PINELA VRNAKI 6,4 3,19 2,6 7,1 53 18,2 198 361 17 ZDRAVO
                         
20.8.2018 16:28 REBULA KROMBERK 9,3 3,11 5,3 6,4 100 14,8 296 439   ZDRAVO
27.8.2018 16:08 REBULA KROMBERK 7,9 3,21 4,7 5,6 93 15,6 292 457 17 ZDRAVO
3.9.2018 13:30 REBULA KROMBERK 6,3 3,47 4,0 6,0 47 17,5 303 532 75 ZDRAVO
20.8.2018 16:30 REBULA LISICE 6,2 3,28 3,0 5,8 137 16,3 292 477   ZDRAVO
27.8.2018 16:09 REBULA LISICE 5,6 3,43 3,4 5,4 137 17,6 315 556 79 ZDRAVO
3.9.2018 13:31 REBULA LISICE 5,4 3,48 3,1 5,3 159 17,4 348 607 51 ZDRAVO
21.8.2018 15:04 REBULA MALE ŽABLJE 6,7 3,37 3,9 6,4 106 15,2 231 352   ZDRAVO
27.8.2018 13:27 REBULA MALE ŽABLJE 6,6 3,25 3,4 6,4 66 15,1 203 307 -45 ZDRAVO
4.9.2018 12:34 REBULA MALE ŽABLJE 5,6 3,42 3,3 5,8 109 16,0 247 396 89 ZDRAVO
20.8.2018 17:02 REBULA SLAP 9,9 2,98 5,6 6,3 78 13,0 278 362   ZDRAVO
27.8.2018 13:25 REBULA SLAP 9,4 2,98 5,1 6,4 78 13,2 274 363 0 ZDRAVO
4.9.2018 12:35 REBULA SLAP 7,5 3,19 4,2 5,6 72 16,1 295 476 114 ZDRAVO
20.8.2018 17:01 REBULA SVET MARTIN 7,5 3,22 4,4 5,6 77 14,6 233 341   ZDRAVO
27.8.2018 13:15 REBULA SVET MARTIN 7,2 3,36 4,2 6,7 93 15,8 247 391 50 ZDRAVO
4.9.2018 12:36 REBULA SVET MARTIN 6,2 3,46 3,7 6,0 82 16,5 275 455 64 ZDRAVO
                         
20.8.2018 16:42 REFOŠK LISICE 9,1 2,93 4,1 6,5 30 17,6 234 413   ZDRAVO
27.8.2018 16:10 REFOŠK LISICE 8,8 2,99 4,2 6,5 31 17,2 279 481 68 ZDRAVO
3.9.2018 13:32 REFOŠK LISICE 8,0 3,10 3,6 6,5 47 18,6 257 479 -2 ZDRAVO
20.8.2018 16:43 REFOŠK LOKE 11,0 2,83 5,6 6,4 78 15,9 241 384   ZDRAVO
27.8.2018 16:11 REFOŠK LOKE 9,4 2,99 4,7 6,4 110 16,3 252 412 28 ZDRAVO
3.9.2018 13:34 REFOŠK LOKE 8,4 3,07 4,0 5,8 132 16,8 269 453 41 ZDRAVO
                         
20.8.2018 17:17 RUMENI MUŠKAT BRJE 7,3 3,26 4,4 5,1 138 15,4 263 406   ZDRAVO
27.8.2018 13:28 RUMENI MUŠKAT BRJE 6,2 3,44 4,1 5,2 142 16,5 298 493 87 ZDRAVO
4.9.2018 12:37 RUMENI MUŠKAT BRJE 5,2 3,59 3,7 4,6 147 18,0 314 567 74 ZDRAVO
20.8.2018 16:41 RUMENI MUŠKAT VOGRSKO 5,8 3,32 3,6 4,5 63 15,8 270 428   ZDRAVO
27.8.2018 16:12 RUMENI MUŠKAT VOGRSKO 4,8 3,39 3,0 4,8 76 16,3 252 412 -16 ZDRAVO
3.9.2018 13:35 RUMENI MUŠKAT VOGRSKO 4,6 3,40 2,7 4,3 70 17,1 273 468 56 ZDRAVO
                         
20.8.2018 17:13 ZELEN SLAP 5,5 3,29 2,3 6,1 86 16,0 205 329   ZDRAVO
27.8.2018 13:30 ZELEN SLAP 5,9 3,38 2,5 7,4 84 16,2 216 351 22 ZDRAVO
4.9.2018 12:38 ZELEN SLAP 4,9 3,41 2,1 6,3 57 15,7 236 372 21 ZDRAVO
20.8.2018 17:11 ZELEN SVETI MARTIN 5,7 3,29 2,4 6,5 72 16,0 224 359   ZDRAVO
27.8.2018 13:29 ZELEN SVETI MARTIN 5,9 3,35 2,9 7,2 39 16,5 201 333 -27 ZDRAVO
4.9.2018 12:40 ZELEN SVETI MARTIN 5,8 3,39 2,7 6,7 41 16,1 230 371 39 ZDRAVO
20.8.2018 16:35 ZELEN VRNAKI 5,2 3,24 2,0 6,1 40 17,2 164 283   ZDRAVO
27.8.2018 16:18 ZELEN VRNAKI 4,5 3,27 1,7 5,8 35 18,3 158 290 7 ZDRAVO
3.9.2018 13:36 ZELEN VRNAKI 4,8 3,37 1,9 6,3 49 17,9 173 311 21 ZDRAVO
                         
27.8.2018 13:33 BARBERA SVETI MARTIN 11,6 3,06 5,0 10,5 104 18,9 205 389   ZDRAVO
4.9.2018 12:16 BARBERA SVETI MARTIN 10,2 3,15 4,3 9,6 106 19,5 208 407 18 ZDRAVO
10.9.2018 13:44 BARBERA SVETI MARTIN 10,7 3,01 4,5 9,3 162 19,2 197 379 -27 ZDRAVO
27.8.2018 16:21 BARBERA VOGRSKO 7,3 3,31 4,4 6,1 84 20,2 230 466   ZDRAVO
3.9.2018 13:13 BARBERA VOGRSKO 6,8 3,34 3,9 5,9 85 20,2 238 482 16 ZDRAVO
10.9.2018 13:39 BARBERA VOGRSKO 6,4 3,51 3,8 6,2 106 22,3 236 528 46 ZDRAVO
                         
27.8.2018 13:36 CABERNET SAUVIGNON BRJE LOGI 8,5 3,23 4,4 7,6 53 19,3 133 257   ZDRAVO
4.9.2018 12:17 CABERNET SAUVIGNON BRJE LOGI 6,8 3,40 3,2 7,4 66 20,6 127 262 5 ZDRAVO
10.9.2018 13:45 CABERNET SAUVIGNON BRJE LOGI 5,6 3,43 2,8 5,9 83 21,0 132 278 16 ZDRAVO
27.8.2018 13:34 CABERNET SAUVIGNON SLAP 8,4 3,29 4,7 7,4 75 17,6 142 251   ZDRAVO
4.9.2018 12:18 CABERNET SAUVIGNON SLAP 7,7 3,38 4,2 7,6 84 17,6 143 252 2 ZDRAVO
10.9.2018 13:47 CABERNET SAUVIGNON SLAP 5,7 3,51 3,5 5,7 81 19,0 143 273 20 ZDRAVO
27.8.2018 16:25 CABERNET SAUVIGNON STESKE 6,5 3,31 3,5 5,8 110 18,3 178 327   ZDRAVO
3.9.2018 13:14 CABERNET SAUVIGNON STESKE 7,0 3,41 3,9 7,1 109 18,6 186 347 20 ZDRAVO
10.9.2018 13:40 CABERNET SAUVIGNON STESKE 6,0 3,46 3,5 6,1 114 19,1 175 335 -12 ZDRAVO
27.8.2018 16:22 CABERNET SAUVIGNON VOGRSKO 4,9 3,46 3,2 4,7 35 20,1 158 319   ZDRAVO
3.9.2018 13:15 CABERNET SAUVIGNON VOGRSKO 5,5 3,55 3,6 5,7 43 20,2 163 330 12 ZDRAVO
10.9.2018 13:42 CABERNET SAUVIGNON VOGRSKO 4,9 3,53 3,1 5,2 67 21,0 156 329 -2 ZDRAVO
27.8.2018 16:23 CABERNET SAUVIGNON VRNAKI 6,3 3,16 2,6 6,1 29 20,7 128 266   ZDRAVO
3.9.2018 13:16 CABERNET SAUVIGNON VRNAKI 6,2 3,26 2,8 6,3 27 20,1 141 284 19 ZDRAVO
10.9.2018 13:43 CABERNET SAUVIGNON VRNAKI 5,4 3,34 2,6 5,6 51 21,2 143 304 20 ZDRAVO
                         
27.8.2018 13:31 KLARNICA BRJE 8,0 3,23 4,1 7,9 72 15,9 178 284   ZDRAVO
4.9.2018 12:20 KLARNICA BRJE 7,2 3,33 3,6 7,8 79 16,0 190 305 21 ZDRAVO
10.9.2018 13:48 KLARNICA BRJE 7,3 3,21 3,3 7,3 79 15,6 180 282 -23 ZDRAVO
nov_latnik_v_sepuljah_2009_003_majda_brdnik

Vinorodni okoliš KRAS

Podatki o dozorevanju grozdja na različnih lokacijah na Krasu.

1. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Kras 14.08.2018

2. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Kras 22.08.2018

3. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Kras 29.08.2018

4. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Kras 05.09.2018

5. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Kras 12.09.2018

SPREMLJANJE DOZOREVANJA KRAS 2018
DATUM SORTA LOKACIJA Skupne kisline [g/l] pH Jabolcna kislina [g/l] Vinska kislina [g/l] YAN [mg/l] Brix [°Bx] Masa 100 jagod [g] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo/teden] zdravstveno stanje
14.8.2018 14:32 CHARDONNAY KOMEN 8,1 3,09 3,5 7,0 167 17,0 169 288   ZDRAVO
22.8.2018 15:59 CHARDONNAY KOMEN 7,5 3,17 3,0 7,0 129 19,7 166 328 40 malo ptiči
29.8.2018 16:02 CHARDONNAY KOMEN 6,1 3,34 2,5 6,7 158 20,4 172 352 24 ptiči
14.8.2018 14:31 CHARDONNAY ŠEPULJE 7,3 3,26 3,3 7,0 200 16,1 108 174   ZDRAVO
22.8.2018 15:58 CHARDONNAY ŠEPULJE 6,7 3,37 3,0 7,0 170 17,8 129 230 56 ZDRAVO
29.8.2018 16:01 CHARDONNAY ŠEPULJE 6,2 3,46 2,9 7,0 197 18,5 139 258 28 ZDRAVO
                         
14.8.2018 14:33 SIVI PINOT RAVNJE 6,3 3,15 2,1 6,3 85 20,7 163 338   malo ptiči
22.8.2018 16:09 SIVI PINOT RAVNJE 5,9 3,18 2,0 5,8 36 21,6 154 334 -5 kap, ptiči, ose
29.8.2018 16:09 SIVI PINOT RAVNJE 4,8 3,25 1,2 5,6 28 22,5 172 388 55 ose, ptiči
14.8.2018 14:35 SIVI PINOT ŠTANJEL 6,5 3,23 2,7 6,6 129 17,7 118 209   ZDRAVO
22.8.2018 16:10 SIVI PINOT ŠTANJEL 5,5 3,20 1,9 5,7 71 19,2 106 204 -5 ZDRAVO
29.8.2018 16:10 SIVI PINOT ŠTANJEL 4,4 3,37 1,5 5,4 60 21,0 137 289 84 ZDRAVO
                         
22.8.2018 16:22 MALVAZIJA BRESTOVICA 4,8 3,33 2,2 5,5 51 17,4 188 328   ZDRAVO
29.8.2018 16:03 MALVAZIJA BRESTOVICA 4,2 3,38 1,8 5,3 57 18,0 185 334 6 ZDRAVO
22.8.2018 16:27 MALVAZIJA DUTOVLJE 7,0 3,22 3,5 6,1 131 16,5 298 493   malo kap
29.8.2018 16:04 MALVAZIJA DUTOVLJE 6,3 3,38 3,3 6,1 77 20,1 284 573 79 ZDRAVO
5.9.2018 15:06 MALVAZIJA DUTOVLJE 5,9 3,48 3,1 6,4 68 20,6 308 636 64 kapi
22.8.2018 16:24 MALVAZIJA GODNJE 7,4 3,26 3,6 6,6 79 19,0 231 440   kap, ose
29.8.2018 16:06 MALVAZIJA GODNJE 6,7 3,40 3,6 6,6 61 19,2 261 503 62 kap, ose
5.9.2018 15:07 MALVAZIJA GODNJE 6,4 3,42 3,1 7,0 41 20,3 254 517 15 kapi, ose
22.8.2018 16:26 MALVAZIJA KOMEN 6,8 3,33 3,6 6,0 95 19,5 265 518   ZDRAVO
29.8.2018 16:07 MALVAZIJA KOMEN 6,3 3,27 2,9 6,2 87 18,2 252 460 -58 ZDRAVO
5.9.2018 15:08 MALVAZIJA KOMEN 5,9 3,39 2,8 6,4 82 19,2 270 520 60 ZDRAVO
22.8.2018 16:20 MALVAZIJA RAVNJE 6,0 3,36 2,9 6,0 78 19,3 269 521   ZDRAVO
29.8.2018 16:08 MALVAZIJA RAVNJE 5,3 3,45 2,6 5,9 67 21,0 283 596 75 ZDRAVO
5.9.2018 15:09 MALVAZIJA RAVNJE 5,7 3,57 2,8 7,1 52 22,2 284 632 36 ZDRAVO
                         
22.8.2018 16:19 VITOVSKA GRGANJA KRIŽ 6,1 3,16 2,4 6,3 65 17,4 153 267   ZDRAVO
29.8.2018 16:12 VITOVSKA GRGANJA KRIŽ 5,6 3,21 1,9 6,4 58 18,2 155 283 16 ZDRAVO
5.9.2018 15:28 VITOVSKA GRGANJA KRIŽ 5,7 3,27 2,2 6,2 58 18,2 162 296 13 ZDRAVO
22.8.2018 16:17 VITOVSKA GRGANJA SVETO 7,3 3,18 3,5 6,4 126 16,0 193 310   ZDRAVO
29.8.2018 16:17 VITOVSKA GRGANJA SVETO 6,3 3,30 3,3 6,0 130 16,7 203 340 30 ZDRAVO
5.9.2018 15:29 VITOVSKA GRGANJA SVETO 6,1 3,37 3,1 5,9 96 17,5 212 372 32 ZDRAVO
                         
29.8.2018 16:24 CABERNET SAUVIGNON COLJAVA 8,7 3,11 3,8 7,1 144 18,0 137 247   ZDRAVO
5.9.2018 15:04 CABERNET SAUVIGNON COLJAVA 8,0 3,14 3,3 7,2 111 18,1 140 254 7 ZDRAVO
12.9.2018 14:59 CABERNET SAUVIGNON COLJAVA 7,0 3,27 3,4 6,3 175 18,7 147 276 22 ZDRAVO
29.8.2018 16:25 CABERNET SAUVIGNON PLISKOVICA 7,9 3,02 3,2 6,6 25 19,4 151 294   kapi
5.9.2018 15:05 CABERNET SAUVIGNON PLISKOVICA 7,6 3,12 3,2 7,3 28 19,5 152 297 3 ZDRAVO
12.9.2018 15:00 CABERNET SAUVIGNON PLISKOVICA 6,2 3,23 2,9 5,8 73 20,5 151 310 13 ZDRAVO
                         
29.8.2018 16:28 MERLOT GODNJE 8,1 3,29 3,4 8,2 146 18,6 156 291   ZDRAVO
5.9.2018 15:12 MERLOT GODNJE 7,2 3,39 3,3 8,0 131 18,4 165 305 13 ZDRAVO
12.9.2018 15:01 MERLOT GODNJE 6,9 3,49 3,9 6,6 157 20,1 184 371 66 ZDRAVO
29.8.2018 16:27 MERLOT GORJANSKO 6,1 3,22 1,9 6,6 43 21,6 165 357   ZDRAVO
5.9.2018 15:10 MERLOT GORJANSKO 5,8 3,31 1,8 7,5 30 22,3 146 327 -31 ZDRAVO
12.9.2018 15:09 MERLOT GORJANSKO 5,1 3,24 1,4 6,2 31 23,6 111 263 -64 ZDRAVO
                         
29.8.2018 16:21 REFOŠK DOBRAVLJE 11,3 2,81 5,5 7,0 47 17,9 171 307   ZDRAVO
5.9.2018 15:24 REFOŠK DOBRAVLJE 9,9 2,96 4,9 6,5 43 18,3 197 362 55 ZDRAVO
12.9.2018 15:10 REFOŠK DOBRAVLJE 8,2 3,07 3,7 6,4 52 20,9 182 382 20 ZDRAVO
29.8.2018 16:20 REFOŠK KOMEN 11,2 2,91 5,4 7,3 68 19,4 306 595   kapi
5.9.2018 15:14 REFOŠK KOMEN 10,4 3,01 5,0 7,4 88 20,0 307 616 20 kapi
12.9.2018 15:12 REFOŠK KOMEN 11,2 2,92 5,6 7,8 83 19,5 263 514 -101 ZDRAVO
29.8.2018 16:23 REFOŠK KRAJNA VAS 12,3 2,59 5,5 7,0 80 15,1 277 420   kapi
5.9.2018 15:26 REFOŠK KRAJNA VAS 10,6 2,77 4,9 6,1 108 15,4 290 448 28 kapi
12.9.2018 15:13 REFOŠK KRAJNA VAS 10,1 2,90 4,5 7,7 50 19,5 248 485 37 ZDRAVO
29.8.2018 16:19 REFOŠK KRIŽ 11,8 2,77 5,9 7,1 113 14,9 266 398   ZDRAVO
5.9.2018 15:13 REFOŠK KRIŽ 10,6 2,96 5,4 7,0 143 15,6 296 463 66 ZDRAVO
12.9.2018 15:14 REFOŠK KRIŽ 9,5 3,04 4,8 7,0 124 17,6 310 547 84 ZDRAVO
29.8.2018 16:22 REFOŠK TUPELČE 10,5 3,01 5,0 7,5 140 15,7 209 329   ZDRAVO
5.9.2018 15:25 REFOŠK TUPELČE 10,1 3,02 4,7 7,4 127 15,7 199 313 -16 ZDRAVO
12.9.2018 15:15 REFOŠK TUPELČE 9,7 3,00 4,3 8,0 133 17,0 216 368 55 ZDRAVO
slo_istra_izola_piran_003_majda_brdnik

Vinorodni okoliš SLOVENSKA ISTRA

Podatki o dozorevanju grozdja na različnih lokacijah Slovenske Istre.

1. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Slovenska Istra 06.08.2018

2. vzorčenje - Spremljanje dozorevanje grozdja Slovenska Istra 14.08.2018

3. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Slovenska Istra 22.08.2018

4. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Slovenska Istra 29.08.2018

5. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Slovenska Istra 05.09.2018

6. vzorčenje - Spremljanje dozorevanja grozdja Slovenska Istra 12.09.2018

SPREMLJANJE DOZOREVANJA SLOVENSKA ISTRA 2018

                         
DATUM SORTA LOKACIJA Skupne kisline [g/l] pH Jabolcna kislina [g/l] Vinska kislina [g/l] YAN [mg/l] Brix [°Bx] Masa 100 jagod [g] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo] Nalaganje sladkorja [mg/jagodo/teden] zdravstveno stanje
8.8.2018 14:30 CHARDONNAY HRVATINI 6,3 3,54 3,5 6,7 148 20,4 135 276   zdravo
14.8.2018 14:01 CHARDONNAY HRVATINI 5,5 3,48 2,6 6,4 103 22,5 112 253 -23 suša
22.8.2018 14:51 CHARDONNAY HRVATINI 4,7 3,51 2,3 5,4 88 23,4 108 253 1 ZDRAVO
8.8.2018 14:29 CHARDONNAY MANŽAN 10,6 2,97 5,3 7,2 116 18,0 170 307   zdravo
14.8.2018 14:00 CHARDONNAY MANŽAN 8,3 3,14 3,9 6,8 77 19,7 189 373 67 ZDRAVO
22.8.2018 14:49 CHARDONNAY MANŽAN 6,6 3,30 3,2 6,1 105 20,7 181 376 2 ZDRAVO
8.8.2018 14:32 CHARDONNAY PRADE 5,7 3,50 2,1 6,3 172 22,7 160 364   zdravo
14.8.2018 14:02 CHARDONNAY PRADE 5,6 3,61 2,9 6,7 126 23,9 157 376 12 ZDRAVO
22.8.2018 14:53 CHARDONNAY PRADE 4,6 3,77 2,8 5,6 162 25,8 154 399 22 ZDRAVO
8.8.2018 14:34 CHARDONNAY RICORVO IZOLA 6,6 3,50 4,1 6,3 104 18,1 172 312   črn les
14.8.2018 14:05 CHARDONNAY RICORVO IZOLA 6,3 3,66 4,1 6,9 132 19,3 172 333 21 ZDRAVO
22.8.2018 14:55 CHARDONNAY RICORVO IZOLA 4,8 3,66 3,3 5,3 124 21,3 161 344 11 ZDRAVO
8.8.2018 14:33 CHARDONNAY SEČOVLJE 9,0 3,11 4,3 7,6 73 17,0 126 215   črn les
14.8.2018 14:03 CHARDONNAY SEČOVLJE 7,3 3,31 3,6 7,2 90 18,4 142 262 47 ZDRAVO
22.8.2018 14:54 CHARDONNAY SEČOVLJE 5,4 3,54 3,5 5,0 181 18,1 188 341 79 ZDRAVO
                         
8.8.2018 14:40 MALVAZIJA DEBELI RTIČ 6,2 3,30 2,5 6,7 84 17,8 225 402   zdravo
14.8.2018 14:08 MALVAZIJA DEBELI RTIČ 5,4 3,53 2,9 6,9 85 19,3 237 459 57 ZDRAVO
22.8.2018 14:59 MALVAZIJA DEBELI RTIČ 4,9 3,59 2,7 6,6 82 20,7 220 457 -2 ZDRAVO
8.8.2018 14:38 MALVAZIJA HRVATINI 6,3 3,38 3,2 6,7 84 19,1 207 397   zdravo
14.8.2018 14:07 MALVAZIJA HRVATINI 5,0 3,53 2,5 6,4 70 21,4 168 361 -36 suša
22.8.2018 14:58 MALVAZIJA HRVATINI 4,8 3,56 2,3 6,3 85 22,0 167 369 8 ZDRAVO
8.8.2018 14:51 MALVAZIJA MANŽAN 7,8 3,05 3,8 6,3 63 17,1 250 429   zdravo
14.8.2018 14:10 MALVAZIJA MANŽAN 6,5 3,34 3,3 6,2 98 19,1 277 531 102 ZDRAVO
22.8.2018 15:02 MALVAZIJA MANŽAN 5,5 3,48 3,0 5,7 72 20,7 261 542 11 ZDRAVO
8.8.2018 14:36 MALVAZIJA PRI PEKARNI 7,3 3,19 3,5 6,2 102 16,8 229 386   zdravo
14.8.2018 14:06 MALVAZIJA PRI PEKARNI 6,4 3,28 3,1 6,2 97 18,3 226 415 29 ZDRAVO
22.8.2018 14:57 MALVAZIJA PRI PEKARNI 5,4 3,46 2,7 6,0 95 20,1 225 454 39 ZDRAVO
8.8.2018 14:44 MALVAZIJA SEČOVLJE 8,8 3,13 4,9 6,2 98 15,2 254 387   zdravo
14.8.2018 14:09 MALVAZIJA SEČOVLJE 7,1 3,32 4,1 6,2 109 17,3 270 469 81 ZDRAVO
22.8.2018 15:01 MALVAZIJA SEČOVLJE 5,8 3,51 3,5 5,9 90 19,3 251 486 17 ZDRAVO
                         
8.8.2018 14:56 CIPRO LAZARET 6,9 3,18 2,2 6,6 92 28,0 189 531   malo suše
14.8.2018 14:28 CIPRO LAZARET 5,6 3,41 2,1 5,9 92 27,8 218 608 77 ZDRAVO
22.8.2018 15:19 CIPRO LAZARET 4,8 3,71 2,0 5,2 137 33,4 168 563 -45 čebele
8.8.2018 14:54 CIPRO PURISSIMA 7,1 3,29 2,9 7,7 102 22,1 191 423   zdravo
14.8.2018 14:27 CIPRO PURISSIMA 6,1 3,42 2,6 6,9 120 22,7 197 449 25 ožig, poškodbe žuželk
22.8.2018 15:17 CIPRO PURISSIMA 4,6 3,65 2,3 5,7 150 26,7 168 450 1 čebele
                         
8.8.2018 15:08 SIVI PINOT MANŽAN 7,0 3,03 2,6 6,3 61 17,3 117 203   zdravo
14.8.2018 14:29 SIVI PINOT MANŽAN 6,6 3,42 3,6 6,3 173 19,1 147 282 79 ZDRAVO
22.8.2018 15:21 SIVI PINOT MANŽAN 5,2 3,55 2,4 6,0 114 22,5 142 320 39 ZDRAVO
8.8.2018 15:02 SIVI PINOT ŠANTOMA 5,8 3,44 2,4 6,4 177 21,6 137 297   zdravo
14.8.2018 14:30 SIVI PINOT ŠANTOMA 4,7 3,50 2,0 5,8 166 23,0 142 328 31 ZDRAVO
22.8.2018 15:22 SIVI PINOT ŠANTOMA 4,6 3,70 2,2 6,1 178 25,2 131 331 4 ZDRAVO
                         
22.8.2018 15:53 MERLOT BABIČI 6,0 3,30 2,6 6,5 1 20,6 157 324   ZDRAVO
29.8.2018 15:42 MERLOT BABIČI 5,9 3,37 2,5 6,9 21 20,8 165 344 20 ZDRAVO
5.9.2018 14:46 MERLOT BABIČI 5,5 3,43 2,4 6,7 29 21,2 153 325 -19 ZDRAVO
22.8.2018 15:51 MERLOT HRVATINI 4,7 3,54 1,9 6,2 46 24,4 133 325   ZDRAVO
29.8.2018 15:24 MERLOT HRVATINI 4,6 3,66 2,4 6,5 74 24,9 132 330 4 ZDRAVO
5.9.2018 14:44 MERLOT HRVATINI 5,1 3,64 2,2 7,0 43 24,0 131 315 -14 ZDRAVO
22.8.2018 15:46 MERLOT KORTINA 6,4 3,32 2,6 7,0 48 20,7 160 332   ZDRAVO
29.8.2018 15:20 MERLOT KORTINA 6,3 3,52 3,1 7,7 80 21,1 156 330 -2 ZDRAVO
5.9.2018 14:25 MERLOT KORTINA 5,9 3,63 3,1 7,5 91 21,4 157 337 7 ZDRAVO
22.8.2018 15:47 MERLOT PURISSIMA 4,5 3,48 1,9 5,4 9 25,0 155 389   ZDRAVO
29.8.2018 15:21 MERLOT PURISSIMA 3,8 3,73 2,4 5,5 38 26,0 147 383 -5 ZDRAVO
5.9.2018 14:26 MERLOT PURISSIMA 4,2 3,77 2,5 6,0 49 25,6 150 385 2 ZDRAVO
22.8.2018 15:49 MERLOT RICORVO 6,5 3,30 2,7 6,9 54 19,4 145 282   ZDRAVO
29.8.2018 15:22 MERLOT RICORVO 6,5 3,42 3,2 7,6 85 19,5 147 288 5 ZDRAVO
5.9.2018 14:27 MERLOT RICORVO 6,0 3,47 3,1 7,2 113 18,6 156 291 4 ZDRAVO
                         
                         
22.8.2018 15:23 RUMENI MUŠKAT DEBELI RTIČ 4,0 3,74 3,1 5,1 67 20,2 240 486   ZDRAVO
29.8.2018 15:13 RUMENI MUŠKAT DEBELI RTIČ 3,3 3,92 2,9 5,4 64 21,4 241 517 31 ZDRAVO
5.9.2018 14:53 RUMENI MUŠKAT DEBELI RTIČ 3,1 4,03 3,1 5,3 74 21,5 259 559 41 ZDRAVO
22.8.2018 15:25 RUMENI MUŠKAT PRADE KOPER 5,1 3,49 3,1 4,7 168 18,3 265 486   ZDRAVO
29.8.2018 15:14 RUMENI MUŠKAT PRADE KOPER 4,2 3,65 2,8 4,4 233 20,2 280 567 81 ZDRAVO
5.9.2018 14:54 RUMENI MUŠKAT PRADE KOPER 3,3 3,72 2,0 4,6 80 22,4 258 580 12 ZDRAVO
                         
22.8.2018 15:55 SYRAH DEBELI RTIČ 5,7 3,33 2,5 5,7 0 22,7 159 362   ZDRAVO
29.8.2018 15:43 SYRAH DEBELI RTIČ 5,6 3,47 2,6 6,4 11 22,8 156 357 -5 ZDRAVO
5.9.2018 14:55 SYRAH DEBELI RTIČ 4,9 3,55 2,4 6,0 48 23,0 171 394 38 ZDRAVO
22.8.2018 15:57 SYRAH POBEGI 6,2 3,35 2,6 6,6 48 22,2 184 410   ZDRAVO
29.8.2018 15:44 SYRAH POBEGI 5,6 3,43 2,2 6,6 40 22,5 184 415 6 ZDRAVO
5.9.2018 14:57 SYRAH POBEGI 4,5 3,76 2,7 6,6 150 20,8 158 330 -86 ZDRAVO
                         
22.8.2018 15:31 REFOŠK HRVATINI 7,9 3,20 3,4 7,1 53 21,3 166 355   ZDRAVO
29.8.2018 15:18 REFOŠK HRVATINI 7,2 3,33 3,3 7,1 73 21,6 163 353 -2 ZDRAVO
5.9.2018 14:49 REFOŠK HRVATINI 6,8 3,32 2,7 6,9 46 21,7 161 350 -3 ZDRAVO
22.8.2018 15:44 REFOŠK MANŽAN 8,7 3,09 3,6 7,7 51 19,5 190 372   ZDRAVO
29.8.2018 15:19 REFOŠK MANŽAN 8,2 3,22 3,8 7,5 71 20,2 192 389 17 ZDRAVO
5.9.2018 14:50 REFOŠK MANŽAN 7,4 3,26 3,3 7,2 57 19,7 207 409 20 ZDRAVO
22.8.2018 15:30 REFOŠK PRADE 7,6 3,40 3,6 6,3 121 23,6 196 464   ZDRAVO
29.8.2018 15:15 REFOŠK PRADE 8,3 3,29 4,6 7,3 108 16,9 206 349 -115 ZDRAVO
5.9.2018 14:47 REFOŠK PRADE 7,9 3,30 4,2 6,8 95 18,0 226 408 59 ZDRAVO
22.8.2018 15:28 REFOŠK PURISSIMA 7,6 3,40 3,6 6,3 121 23,6 273 646   ZDRAVO
5.9.2018 14:52 REFOŠK PURISSIMA 6,5 3,52 3,2 6,3 110 22,5 207 467 -179 ZDRAVO
22.8.2018 15:30 REFOŠK SEČOVLJE 10,4 2,94 5,2 7,0 62 17,9 273 490   ZDRAVO
29.8.2018 15:16 REFOŠK SEČOVLJE 9,1 3,08 4,5 6,8 69 19,0 285 543 53 ZDRAVO
5.9.2018 14:48 REFOŠK SEČOVLJE 8,7 3,13 4,2 6,6 54 19,8 305 606 63 ZDRAVO
                         
29.8.2018 15:52 CABERNET FRANC BARIZONI 6,0 3,37 2,4 6,4 47 22,0 121 267   ZDRAVO
5.9.2018 14:17 CABERNET FRANC BARIZONI 6,7 3,45 3,2 7,6 51 21,7 125 272 5 ZDRAVO
12.9.2018 14:50 CABERNET FRANC BARIZONI 4,5 3,41 2,1 4,9 91 22,6 119 270 -2 ZDRAVO
29.8.2018 15:51 CABERNET FRANC SEČOVLJE 4,7 3,56 2,9 5,2 85 18,9 224 425   ZDRAVO
5.9.2018 14:16 CABERNET FRANC SEČOVLJE 4,2 3,69 3,0 5,0 73 20,2 237 480 56 ZDRAVO
12.9.2018 14:51 CABERNET FRANC SEČOVLJE 4,1 3,62 2,8 5,1 118 19,7 217 429 -51 ZDRAVO
                         
29.8.2018 15:50 CABERNET SAUVIGNON BABIČI 7,5 3,26 3,6 6,6 38 20,9 151 317   ZDRAVO
5.9.2018 14:23 CABERNET SAUVIGNON BABIČI 7,8 3,30 4,0 7,2 64 20,9 153 321 4 ZDRAVO
12.9.2018 14:52 CABERNET SAUVIGNON BABIČI 5,9 3,28 3,1 5,3 73 21,1 142 301 -20 ZDRAVO
29.8.2018 15:46 CABERNET SAUVIGNON DEBELI RTIČ 5,3 3,44 2,5 5,9 14 22,8 126 288   ZDRAVO
5.9.2018 14:20 CABERNET SAUVIGNON DEBELI RTIČ 4,9 3,70 3,2 6,4 35 22,6 130 295 7 ZDRAVO
12.9.2018 14:53 CABERNET SAUVIGNON DEBELI RTIČ 4,0 3,51 2,4 4,6 61 22,9 129 296 2 ZDRAVO
29.8.2018 15:49 CABERNET SAUVIGNON GORDIA 6,9 3,39 3,4 7,2 91 19,5 138 270   ZDRAVO
5.9.2018 14:22 CABERNET SAUVIGNON GORDIA 6,8 3,43 3,5 6,9 86 19,1 138 264 -6 ZDRAVO
12.9.2018 14:55 CABERNET SAUVIGNON GORDIA 6,2 3,32 3,3 6,0 121 18,8 129 243 -21 ZDRAVO
29.8.2018 15:45 CABERNET SAUVIGNON HRVATINI 4,9 3,63 2,6 6,3 56 22,6 143 324   ZDRAVO
5.9.2018 14:18 CABERNET SAUVIGNON HRVATINI 4,9 3,63 2,7 6,2 62 22,5 145 327 3 ZDRAVO
12.9.2018 14:56 CABERNET SAUVIGNON HRVATINI 4,1 3,57 2,3 5,1 86 22,9 141 324 -3 ZDRAVO
29.8.2018 15:48 CABERNET SAUVIGNON SEČOVLJE 5,9 3,47 3,2 6,4 47 20,4 146 299   ZDRAVO
5.9.2018 14:21 CABERNET SAUVIGNON SEČOVLJE 6,5 3,46 3,7 6,6 56 20,3 155 316 17 ZDRAVO
12.9.2018 14:58 CABERNET SAUVIGNON SEČOVLJE 5,2 3,38 2,9 5,2 73 20,5 142 292 -24 ZDRAVO

Novice

Predavanje za zamejske kmete na povabilo Kmečke zveze.PNG22

07. september 2018

Zamejskim vinogradnikom predstavili koristne strokovne nasvete pred trgatvijo

Na povabilo zamejske organizacije slovenskih kmetov, Kmečke zveze iz Trsta, smo na že tradicionalnem srečanju na Opčinah zamejskim slovenskim vinogradnikom in vinarjem...

več

Vzorčenje grozdja (002)

27. avgust 2018

Dozorevanje grozdja letnika 2018

V pričakovanju vrhunskega letnika je zelo pomembno, da pri kletarjenju ne pokvarimo kakovosti, ki smo jo pridelali v vinogradu. Čistoča, doslednost, natančnost in znanje...

več

tokaj.jpg

14. avgust 2018

Ponudba za vinogradnike

Za vas pripravili ugoden paket, s katerim lahko spremljate pridelavo vina od grozdja do stabilizacije na beljakovine

več

Vzorčenje grozdja (002)

10. avgust 2018

Obeti za letošnjo trgatev

Opažanja v vinogradih in prvi rezultati meritev kažejo na nekoliko zgodnejšo trgatev, tako da bodo trgači v primorskih vinogradih že v avgustu. Na Kmetijsko gozdarskem...

več

Izobraževanja in dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

5.300

vinogradniških gospodarstev

31

vinskih sort trenutno v trsnem izboru vinorodne dežele Primorska

6.483 ha

vinogradov v vinorodni deželi Primorska

70%

vseh slovenskih ekoloških vinogradov