Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvajanja posameznih ukrepov izvaja številne aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020:
 

Aktivnosti v okviru izvajanja ukrepa M1: Prenos znanja in informiranja


Aktivnosti v okviru izvajanja ukrepa M2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

 

Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je prejemnik sredstev ukrepa M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Aktivnosti v okviru izvajanja ukrepa M16: Sodelovanje

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je prejemnik sredstev  za naslednje projekte v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020:
 

podukrep M 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Vse izvedene aktivnosti na projektu si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/4511-uvedba-novih-mehanskih-in-avtonomnih-avtomatiziranih-tehnologij-za-trajnostno-pridelavo-grozdja-v-vinogradih

 

  • Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi

  • Pilotni projekt

Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin

 

podukrep M 16.5: Okolje in podnebne spremembe

  • Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja

  • Pilotni projekt (ukrep Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR))

Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR
Zaključek projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR

 

podukrep M 16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; sklop 1: Dejavnosti s področja izobraževanja

  • Projekt

Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju 


Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj

 

ekp2.jpg