Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvajanja ukrepov M1: Prenos znanja in informiranja ter M2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah izvaja številne aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 – 2020:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je tudi prejemnik sredstev ukrepa M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP.

Spletna stran Programa razvoja podeželja.

 

prp-ekszrp-eivp-1