Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Dozorevanje oljk 2020Slika dozorevanje oljk

V nadaljevanju rezultati vzorčenj dozorevanja oljk v letu 2020


 

OCENA PO 10. VZORČENJU:

Večina oljčnikov je že obranih. Tako je spremljanje dozorevanja potekalo samo še na štirih lokacijah za sorto Istrska belica, treh za Leccino in eni za sorto Maurino (na treh od teh lokacij smo plodove namenoma pustili, da lahko nadaljujemo s spremljanjem dozorevanja). V večini nasadov je primeren čas za obiranje, izjema so lahko le dobro naložena drevesa sorte Istrska belica z nepoškodovanimi plodovi. V nasadih, kjer je večja napadenost z oljčno muho, je potrebno plodove čim prej obrati. Oljevitosti v laboratorijski oljarni so še zmeraj nižje kot v preteklem letu.

Podatki za opazovane nasade:

Pri sorti Istrska belica (podatki za štiri nasadov od desetih) je oljevitost v laboratorijski oljarni večinoma še zmeraj nižja kot v lanskem letu in od večletnega povprečja. Trdota je padla in je nižja kot v letu 2019 in od večletnega povprečja.

Plodovi sorte Leccino (podatki za tri nasade od osmih) vsebujejo približno enako olja kot v letu 2019 in manj kot v povprečnem letu. Obarvanost (indeks zrelosti) je slabša kot v 2019 in povprečnem letu (najnižja v zadnjih sedmih let), trdota plodov pa je padla in je nekoliko nižja kot v letu 2019.

Plodovi sorte Maurino (podatki za nasad en nasad od dveh) še zmeraj vsebujejo manj olja kot v 2019 in povprečnem letu, obarvanost plodov je nižja kot v 2019 in povprečnem letu. Trdota je padla in je nižja kot v letu 2019 in kot v povprečnem letu.

 Logotip_Javna služba za oljkarstvo"Rezultati so bili pridobljeni s finančno podporo in v okviru javne službe iz oljkarstva."  


Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO