Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Živinoreja

  

Strokovni nasveti

krava_in_tele

REJA TELET PO PREDPISIH ZAHTEV RAVNANJA POGOJENOSTI

Kmetijska gospodarstva, ki redijo teleta so dolžna izpolnjevati predpisane zahteve iz pogojenosti, ki nam dajejo osnovna pravila kmetovanja in ravnanja z živalmi v reji. Pogojenost je navzkrižna skladnost okrepljena z zeleno komponento. Kmetije so podvržene kontroli pri kateri se preverja izpolnjevanje zahtev ravnanja tako, da se pregleda vsa teleta na kmetijskem gospodarstvu, objekte v katerih so teleta nameščena ter vse bokse, opremo, posodo, pripomočke, ki se uporabljajo za teleta. Predpisane zahteve imajo pravne podlage v evropskih in nacionalnih predpisih.

Več v prispevku.

teleta

Prikaz številčenja telet

 

 

 

breja_krava

ZNAKI BLIŽAJOČE SE TELITVE

Porod oz. telitev je normalen fiziološki pojav, ki se ga ni potrebno bati. Nasprotno, je dogodek, ki ga vsi rejci težko pričakujemo. Za rejce krav dojilj je glavni dohodek.

V zadnjem obdobju brejosti so spremembe najbolj očitne na rodilih in na vimenu.

 

Spremembe na sramnici se začnejo že mesec pred porodom. Vzporedno se začne spreminjati vime. Seski se podaljšajo, vime se nekoliko napolni. Pred porodom se sramnica poveča, podaljša in zateče. Dan ali dva pred telitvijo se iz sramnice izceja steklasta sluz, ki visi iz sramnice. Medenične vezi so močno razrahljane. Vime se napolni. Lahko se zgodi, da se vime napolni šele po porodu, zato moramo opazovati tudi druge znake, ki naznanjajo bližanje poroda. Spremeni se obnašanje živali. Žival je nemirna. Pogosto se odmakne od ostalih živali v čredi. Z zadnjimi nogami brca pod trebuh. Pogosto drži rep postrani.

Sramnica pred telitvijo

 

Porod se začne s popadki. Začne se s krčenjem maternice. Čez nekaj časa se pridružijo krčenja trebušnih mišic. Te izzove pritisk ploda v medenično votlino. Skozi sramnico se pojavijo plodovi mehurji. Pogosto počijo v nožnici. Iz mehurjev se izlijejo plodove tekočine. Če je plod v pravilni legi vidimo noge in smrček. Sledi izstiskanje ploda. To povprečno traja 3 ure.   Takoj po porodu se iz maternice izcejajo plodove tekočine, posteljica, krvni strdki in druge snovi. Posteljica se običajno izloči v 3 - 8 urah. Kar je dlje je potrebno poklicati veterinarja.

Po porodu krava tele liže. Na ta način ga posuši in zmasira. Tele se hitro postavlja na noge in išče vime oz. sesek. Pomembno je, da tele dobi prve količine mleziva čim prej. Tako dobi preko mleziva protitelesa, ki so nujno potrebna za zaščito živali. Mlezivo vsebuje tudi veliko soli, ki delujejo odvajalno, tako da mladič čim prej izloči prvo blato - mekonij.

 

Krava in tele

Porod je normalen fiziološki pojav, ki se ga ni potrebno bati. Nasprotno, je dogodek, ki ga vsi rejci težko pričakujemo. Za rejce krav dojilj je glavni dohodek in zato želim vsem rejcem veliko zdravih telet, ki vam bodo v veselje in ponos. 

    Pripravil: Aleš Valenčič uni. dipl. inž. zoot.

kokosi_1

AVIARNA INFLUENCA (PTIČJA GRIPA)

Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic.

KAJ JE TO AVIARNA INFLUENCA?

Aviarna influenca (AI) ali ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen. Okuži se lahko vsa perutnina: kokoši, pure, race, gosi, pegatke, prepelice, jerebice in fazani. Poleg perutnine se lahko okužijo golobi, okrasne in prostoživeče ptice ter tekači (noji in emuji). Z določenimi podtipi AI se lahko okužijo tudi človek in drugi sesalci.

KAKO PRIDE DO OKUŽBE PRI PERUTNINI?

Do okužbe pride najpogosteje zaradi stika z okuženimi vodnimi pticami, drugo okuženo perutnino ali preko stika s kontaminiranimi površinami, orodjem, opremo, prevoznimi sredstvi, …

KAKŠNI SO ZNAKI BOLEZNI?

Najznačilnejši znaki bolezni so:

  • ravnodušnost,
  • zmanjšana poraba krme in vode,
  • nasršenost perja,
  • zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje,
  • močan padec nesnosti,
  • kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic

KAJ LAHKO NAREDIMO, DA PREPREČIMO VNOS BOLEZNI?

Dosledno izvajajte naslednje biovarnostne ukrepe:

  • poskrbite, da je perutnina v zaprtih oziroma ograjenih in pokritih prostorih, zaščitenih pred dostopom prostoživečih ptic;
  • zagotovite krmljenje in napajanje v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
  • omejite stike ljudi z vašimi živalmi;
  • spremljajte zdravstveno stanje vaše perutnine

Ukrepi za preprečevanje bolezni veljajo od 4.12.2020 dalje, objavljeni so v Uradnem listu Republike Slovenije (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3360/sklep-o-dolocitvi-nujnih-ukrepov-v-zvezi-s-pojavi-aviarne-influence-pri-prostozivecih-pticah).

 

VIR: https://www.gov.si/teme/aviarna-influenca/


Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zoot.
Svetovalec specialist za živinorejo

 

 

Novice

DE 0893362906 (13)

27. marec 2023 (izpostavljeno)

Licitacija bikov limuzin pasme

V petek, 31.3.2023 ob 10h vabljeni na licitacijo plemenskih bikov LIMUZIN pasme v vzrejališču mladih plemenskih bikov pri KGZS – zavod GO.
Biki, predstavljeni...

več

SI 55662242 JASTREB - frame at 0m57s (2)

10. marec 2023 (izpostavljeno)

LICITACIJA BIKOV LIMUZIN PASME

Spoštovani rejci,
obveščamo vas, da bo na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici v zadnjem tednu letošnjega marca potekala licitacija mladih plemenskih bikov...

več

Krava in tele

28. februar 2023

REJA TELET PO PREDPISIH ZAHTEV RAVNANJA POGOJENOSTI

Kmetijska gospodarstva, ki redijo teleta so dolžna izpolnjevati predpisane zahteve iz pogojenosti, ki nam dajejo osnovna pravila kmetovanja in ravnanja z živalmi v reji....

več

zakljucna konferenca Wool_1

19. februar 2023

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA WOOL

Od 8. do 10. februarja 2023 se je v Grčiji, v partnerski regiji Tesaliji, v kraju Larissa odvijala zaključna konferenca projekta WOOL. Cilj konference so bile predstavitve...

več

vabilo tgp

17. februar 2023

Vabilo na predavanje o novostih na področju izvajanja SN SKP 2023 – 2027 ter možnostih zmanjševanja TGP v kmetijstvu in blaženja podnebnih sprememb (22., 24., 27.2.2023)

Vabimo vas na uvodno predavanje o novostih na področju izvajanja Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023 – 2027 ter na predstavitev možnosti zmanjševanja...

več

Izobraževanja in dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

2687

kmetijskih gospodarstev redi govedo

3016

kmetijskih gospodarstev redi drobnico

847

kmetijskih gospodarstev redi kopitarje

650

kmetijskih gospodarstev redi prašiče