Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Sadjarstvo in oljkarstvo

 

OLJČNA MUHA
Spremljanje ulova oljčne muhe v letu 2020

 

Z 15.6. začenjamo z postavitvitvijo vab za spremljanje oljčne muhe. Podatki bodo kot tradicionalno tedensko ažuriran na naši spletni strani (podatki ulova za Slovenski Istro, Goriška Brda, Vipavsko dolino in Kras)

 

Da ne pozabimo, kako izgleda Oljčna muha prilagamo video škodljivca

 

 

Novice

vr-breskev-fenofaza-H BBCH-72

11. maj 2021

Varstvo breskev in nektarin

Breskova pepelovka, listne uši

več

marelica I-J; BBCH 73

11. maj 2021

Varstvo marelic

Navadna sadna gniloba, marelična pepelovka

več

vr-cesnje-sadna-gniloba

11. maj 2021

Varstvo češenj in višenj

Navadna sadna gniloba, plodova vinska mušica, češnjeva muha

več

vr_marelica_bakterioze

30. april 2021

Varstvo marelic

Bakterioze na marelicah

več

vr-jablana-skrlup-list

23. april 2021

Varstvo hrušk in jablan

Škrlup, jablanova pepelovka, hruševa grizlica in jabolčna grizlica

več

Izobraževanja in dogodki

Ni aktualnih dogodkov.