Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Naši strokovnjaki

 • Pavla Plesničar

  vodja oddelka za živinorejo

  t: 05 335 12 18

  m: 031 393 795

  e:

 • Klavdija Kancler

  selekcionistka

  t: 05 335 12 20

  m: 041 386 070

  e:

 • Saša Volarič

  selekcionist

  t: 05 335 12 19

  m: 051 346 088

  e:

 • Egon Volk

  svetovalec specialist za živinorejo

  t: 05 335 12 07

  m: 051 614 901

  e:

 • Bogdan Črv

  svetovalec specialist za ekološko živinorejo

  t: 05 388 42 81

  m: 041 772 656

  e:

 • Damjana Čefarin

  rodovničarka, naročanje ušesnih znamk

  t: 05 335 12 21

  m: 041 957 980

  e:

 • Egon Štrukelj

  živinozdravnik

  t: 05 335 12 36

  m: 051 346 077

  e:

 • Matjaž Ličen

  delovodja v kmetijstvu II

  t: 05 335 12 36

  m: 041 433 000

  e:

 • Blaž Zavrtanik

  delavec v kmetijstvu in ribištvu IV

  t: 05 335 12 36

  e:

 • Branko Goljevšček

  preddelavec IV

  t: 05 335 12 36

  m: 041 371 219

  e:

Kontrolorji

 • Andrej Furlan Poženel

  kontrolor

  m: 041 201 963

  e:

 • Borut Tušar

  kontrolor

  m: 041 365 178

  e:

 • David Grmek

  kontrolor

  e:

 • Dolores Lapanja

  kontrolorka

  m: 040 986 392

  e:

 • Gregor Kutin

  kontrolor

  m: 041 392 157

  e:

 • Ines Pevc

  kontrolorka

  t: 05 335 12 34

  m: 041 953 461

  e:

 • Majda Žgajnar

  kontrolorka

  m: 031 321 375

  e:

 • Marjan Lipušček

  kontrolor

  m: 041 581 001

  e:

 • Milan Šestan

  kontrolor

  m: 031 321 369

  e:

 • Primož Belingar

  kontrolor

  m: 051 694 577

  e:

 • Sebastijan Štokelj

  kontrolor

  m: 041 919 700

  e:

Živinoreja

  

Govedo

angus_2

Angus

izvor: Velika Britanija
usmeritev: meso
višina vihra: krave (126 – 136 cm), biki (136 – 146 cm)
telesna masa: krave (550 - 750 kg), biki (850 – 1.200 kg)
barva: črna ali rdeča

rojstna masa: 30 - 36 kg

povprečni dnevni prirast do 205. dne: preko 1.000 g

lahke telitve

zgodnja zrelost

dober materinski čut

genetsko brezrožen

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

odlično izkorišča voluminozno krmo

primeren za celodnevno pašo tudi v slabših pogojih

sarole_fidel_angus_462010_026

Šarole

izvor: Francija
usmeritev: meso
višina vihra: krave (140 – 150 cm), biki (145 – 155 cm)
telesna masa: krave (700 - 900 kg), biki (1.100 – 1.400 kg)
barva: bela z rumenimi odtenki, parklji in rogovi svetli, dlaka je lahko rahlo nakodrana

rojstna masa (povprečje): ženske 43 kg, moški 49 kg

povprečni dnevni prirast od rojstva do odstavitve: 1.200 g

povprečni dnevni prirast v pitanju: 1.500 – 2.000 g

normalne telitve

debelejše kosti

dober materinski čut

velika zmogljivost in intenzivnost rasti

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

izredna konzumacijska sposobnost

primeren tudi za pašo na skromnejših pašnikih

limuzin_lazar_madon_025

Limuzin

izvor: Francija
usmeritev: meso
višina vihra: krave (135 – 140 cm), biki (145 – 155 cm)
telesna masa: krave (650 - 850 kg), biki (1.000 – 1.200 kg)
barva: opečnato rdeča, parklji in rogovi temni, zaželjena bela obroba okrog oči, smrčka in
po notranji strani stegen

rojstna masa (povprečje): ženske 39 kg, moški 42 kg

povprečni dnevni prirast od rojstva do odstavitve: 1.160 g

povprečni dnevni prirast v pitanju: 1.500 g

lahke telitve

tanke kosti

dober materinski čut

velika zmogljivost in intenzivnost rasti

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

velika konzumacijska sposobnost

primeren za gospodarsko križanje

crnobela_pasma

Črnobela pasma

Pri pasmi so možne številne variacije črne in bele barve in sicer od cisto črnih živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi kombinacije v rdeče - beli barvi.

Ženske živali so v poudarjenem mlečnem tipu, hitre rasti, velikega okvirja in z veliko sposobnostjo zauživanja krme. Moške živali imajo višino vihra navadno 155 cm in več in dosegajo telesno maso preko 1.100 kg.

Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvirja primarno selekcionirana na lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka. Omišičenost živali te pasme govedi je v primerjavi z drugimi pasmami skromna, kar je posledica fiziološkega in tudi genetskega antagonizma med lastnostmi mlečnosti na eni in lastnostmi mesnatosti na drugi strani.

Pasma je poznana po veliki prireji mleka, veliki konzumacijski sposobnosti in razmeroma veliki zmogljivosti rasti. Je dobro prilagodljiva pasma, saj jo redijo dejansko v vseh klimatskih razmerah in na vseh kontinentih. Odlično ima izražene večino telesnih lastnosti, ki so pomembne in potrebne za veliko prirejo mleka. So hitro rastne z dobrimi dnevnimi prirasti telesne mase. Tudi moške živali izražajo pripadnost leptosomnemu tipu govedi in so skromno omišičene. Prevladujejo živali z dobro pripetimi vimeni in korektno stojo. Odlikuje jih sposobnost prilagajanja na različne klimatske pogoje.

lisasta_pasma_govedo_vir_wikipedia

Lisasta pasma

Živali so rumenorjave do rdeče barve z večjimi ali manjšimi belimi lisami. Bela glava ali vsaj bela lisa na glavi je dominantna lastnost. Bela je tudi konica repa (čop). Sluznice, parklji in rogovi so svetli, živali so večjega okvirja. Odrasle krave so v vihru visoke 138 do 148 cm in težke nad 700 kg. Odrasli biki dosežejo v vihru 155 cm in več ter telesno maso 1100 do 1300 kg in celo več.

Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi, ki se uporablja tako za prirejo mleka kot za prirejo kakovostnega mesa. Intenzivne hlevske reje so namenjene prireji mleka, manj intenzivne reje so kombinirane, torej namenjene prireji mleka in mesa. V času vegetacije so živali preko dneva tudi na paši. Nekatere črede z lisastim govedom so vključene v sistem reje krav dojilj, katerega cilj je prireja odstavljenih telet za nadaljnje pitanje. Črede krav dojilj so običajno na celodnevni paši brez dodatka močnih krmil. Pozimi je govedo uhlevljeno in krmljeno z osnovnim obrokom iz sena, travne in koruzne silaže ter z dodatkom močnih krmil.

Novice

IMG_2708

02. avgust 2018

Afriška prašičja kuga – rejci pozor

Po vzhodno evropskih državah, v Romuniji in na Madžarskem, se širi AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA, nevarna virusna bolezen, ki ogroža prašiče v rejah in divje prašiče.

več

DSC_0161

06. julij 2018

Uporaba ovčje volne za kompostiranje

Na ovčerejskih kmetijah ostaja volna slabše kakovosti, ki predstavlja biološki odpadek in lahko predstavlja pri nekontroliranem odlaganju v naravo tudi okoljski problem...

več

Prerez traku - otvoritev prenovljenih prostorov Laboratorija za mleko s svetovalnico KGZS Zavod GO

15. maj 2018

"Od mleka do sira" - otvoritev prenovljenih prostorov

V petek, 11. maja smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica slavnostno odprli prenovljene prostore Laboratorija za mleko z novo pridobitvijo - svetovalnico »Od mleka...

več

DSC_0073

15. maj 2018

Avkcija mladih plemenskih bikov LIMUZIN pasme

Vabimo vas na avkcijo mladih plemenskih bikov limuzin pasme, ki bo v petek, 18. maja 2018 ob 10. uri na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

več

Udeleženci delavnic Interaktivnega strateškega managementa - ISM so z zanimanjem sledili predstavitvam posameznih kmetij.

13. april 2018

Uspešno zaključili niz delavnic Interaktivni strateški management

Strateški pristop k načrtovanju na kmetijah zahteva veliko znanja z različnih področij, dobro analitično osnovo, poznavanje možnosti in primerna orodja. V torek, 10....

več

Izobraževanja in dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

2687

kmetijskih gospodarstev redi govedo

3016

kmetijskih gospodarstev redi drobnico

847

kmetijskih gospodarstev redi kopitarje

650

kmetijskih gospodarstev redi prašiče