Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022


Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je izvajal v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-102/2016/24 z dne 10.8.2016 in št. 430-108/2017 z dne 17.8.2017, namenjenim podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – govedoreja (DŽ-G) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 v letu 2016 in 2017  usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju govedoreje.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v letu 2017 izvajal, v okviru izvedbe javnega naročila št. 130-116/2017, namenjenega podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – drobnica (DŽ-D), iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2017

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v januarju  2019 izvajal v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-141/2018, namenjenega podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – drobnica (DŽ-D), iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018. 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v februarju 2020 izvajal v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-161/2019, namenjenega podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – govedo (DŽ-G), iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2019. 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v januarju in februarju 2021 izvedel v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-78/2020, namenjenega podpori za usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za operacijo DŽ- prašiči, za operacijo DŽ-govedo in za operacijo DŽ-drobnica, usposabljanja kmetov za leto 2020. 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v novembru 2021 izvedel v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-95/2021, namenjenega podpori za usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za operacijo DŽ-govedo in za operacijo DŽ-drobnica, usposabljanja kmetov za leto 2021.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v decembru 2022 izvajal v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-110/2022, namenjenega podpori za usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, za operacijo DŽ-govedo, usposabljanja kmetov za leto 2022. V ta namen je sodeloval tudi pri pripravi strokovnega gradiva. V usposabljanja za operacijo DŽ-drobnica je bil vključen le s pripravo strokovnega gradiva.

Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.


Glavne dejavnosti:

Usposabljanje za leto 2016:

V letu 2016 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 27.10.2016 – 8.12.2016 organiziral in izvajal na 9 lokacijah 10 usposabljanj DŽ. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila  kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2016 se je na območju KGZS – Zavod GO usposabljanj udeležilo 749 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 40 ur.
Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:
1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…) - 1 ura
2. ravnanje z govedom - 1 ura
3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje) - 1 ura
4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.) - 1 ura.
 

Avdio posnetek izvedenih usposabljanj kmetov za ukrep DŽ– sklop 2: Usposabljanje za govedorejce je dostopen na povezavi Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - govedoreja, 13. decembra 2016

Usposabljanje kmetov za ukrep DŽ – sklop 1: Usposabljanje za prašičerejce so izvedli Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Avdio posnetek izvedenih usposabljanj za prašičerejce je dostopen na povezavi Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - prašičereja, 25. novembra 2016

 

Usposabljanje za leto 2017:
Dobrobit živali – govedoreja (DŽ-G):

V letu 2017  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 16.10.2017 – 30.11.2017 organiziral in izvedel na 10 lokacijah 11 usposabljanj DŽ- govedoreja. Usposabljanja  je izvedel na območju treh regij: Goriška,  Obalno – kraška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena so bila  kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2017 se je usposabljanj  udeležilo 830 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 44 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1. predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ, na področju govedoreje (1 ura):

(splošni pogoji operacije,vstopni pogoj, izdelava koproloških analiz, pravila glede izvedbe tretiranja, vodenje dnevnika paše; predstavitev zahtev identifikacije in registracije goveda, ki vplivajo na ukrep DŽ, na področju govedoreje, znižanja plačil in izključitev)

2. pašništvo (1,5 ure):

(predstavitev primerov dobrih praks in inovativnih rešitev, ravnanje z živalmi na paši, obnašanje živali na paši)

3. preventiva in zdravstveno varstvo goveda (1,5 ure):

(predstavitev koprološke analize in jemanja vzorcev blata, učinkovita zdravila za uničevanje notranjih in zunanjih zajedavcev, ukrepi na pašniku za omejevanje širjenja zajedavcev itn.)

Avdio video posnetek izvedenih usposabljanj kmetov za ukrep DŽ– govedoreja je dostopen na povezavi Video posnetek - Dobrova 15. november 2017

 

Dobrobit živali – reja drobnice (DŽ-D):

V letu 2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 11.12.2017 – 13.12.2017 organiziral in izvedel na dveh lokacijah dve usposabljanji DŽ - D. Usposabljanji sta bili izvedeni na območju dveh regij: Goriška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena sta bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2017 se je usposabljanj  udeležilo 136 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 8 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1.Pašništvo (1 ura):

(ureditev pašnika; sistemi paše; ograjevanje in varovanje pred napadi velikih zveri; pašna oprema; rudnine; voda in senca na pašniku itn.)

2. Ravnanje z drobnico(1 ura):

(posebnosti pri paši ovc; posebnosti pri paši koz)

3. Etologija (1 ura):

 (obnašanje ovc in koz; drobnici prilagojeni načini reje)

4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice (1 ura):

 (jemanje vzorcev blata in koprološka analiza; zunanji in notranji zajedavci ovc in koz; znamenja okuženosti; razmnoževanje zajedavcev; omejevanje širjenja zajedavcev ipd.)

Avdio video posnetek izvedenih usposabljanj kmetov za ukrep DŽ– reja drobnice je dostopen na povezavi Video posnetek - Zadvor Dobrunje, 30. november 2017

 

Usposabljanje za leto 2018:

Dobrobit živali – reja drobnice (DŽ-D):

V letu 2019 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 15.1.2019 – 24.1.2019 organiziral in izvedel na dveh lokacijah dve usposabljanji DŽ- D za leto 2018. Usposabljanji sta bili izvedeni na območju dveh regij: Goriška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena sta bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. Usposabljanj se je udeležilo 142 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 8 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1.informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,5 ure);

2.pašništvo (1 ura),

3.ravnanje z živalmi (0,5 ure),

4.preventivno zdravstveno varstvo drobnice (1 ura),

5.prikaz dobrih praks v Sloveniji (1 ura).

 

Usposabljanje za leto 2019:

Dobrobit živali – govedoreja (DŽ-G):

V letu 2020 je  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 10.2.2020 – 24.2.2020 organiziral in izvedel osem usposabljanj DŽ- G za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena na sedmih lokacijah na območju treh regij: Goriška,  Obalno – kraška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. Usposabljanj se je udeležilo 858 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 32 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1.informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,25 ure);

2.pašništvo (0,5 ure),

3.ravnanje z živalmi (1 ura),

4.preventivno zdravstveno varstvo (1 ura),

5.prikaz dobrih praks v Sloveniji (0,25 ure).

 

Usposabljanje za leto 2020: 
Dobrobit živali – govedo, drobnica, prašiči:

V letu 2021 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 28.1. – 3.2.2021 organiziral in izvedel usposabljanja DŽ za leto 2020. Zaradi Odloka o začasni in delni omejitvi gibanja ljudi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je bil spremenjen način izvedbe usposabljanj. Uporabljen je bil kombiniran način izvedbe usposabljanja s pomočjo IKT orodij in s pošiljanjem gradiva po pošti. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v januarju in februarju 2021  vsem upravičencem posredoval gradivo po pošti ter za zainteresirane kmete organiziral in izvedel  on – line redna usposabljanja, skupna za izvajalce vseh treh operacij: za operacijo DŽ- prašiči, za operacijo DŽ-govedo in za operacijo DŽ-drobnica. Usposabljanja so bila namenjena kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se vsako leto izvajanja ukrepa udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. Skupaj se je za leto 2020 e-usposabljanj udeležilo 376 kmetov. Skupni obseg e-usposabljanj je bil 20 ur.

Vsebina in obseg usposabljanj:

1.Kaj je dobrobit živali (predstavitev z biološkega, etičnega in zakonodajnega vidika, usmeritve v EU in v Sloveniji v povezavi z ukrepi skupne kmetijske politike); Kako meriti dobrobit in odgovornost rejca (60 min)

2.Zdravstveno varstvo (predvsem preventivno zdravstveno varstvo in biovarnost) rejnih živali v povezavi z dobrobitjo in pomen dobrobiti v boju proti mikrobni rezistenci; predstavitev koncepta »Eno zdravje – ena dobrobit« (45 min)

3.Etičnost družbenih odnosov do rejnih živali; Ozaveščenost potrošnika (45 min)

4.Okoljski vidiki dobrobiti (sonaravne oblike kmetovanja, alternativni načini reje, paša živali,…) (30 min)

Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep DŽ za leto 2020 je dostopen na povezavi:

VIDEO

 

Usposabljanje za leto 2021: 

Dobrobit živali – govedo, drobnica:

V letu 2021  v obdobju od 24.11. – 29.11.2021 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica organiziral in izvedel usposabljanja DŽ za leto 2021. Zaradi spoštovanja omejitvenih pogojev in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je bil prilagojen način izvedbe usposabljanj. Uporabljen je bil kombiniran način izvedbe klasičnih in spletnih usposabljanj, v izjemnih okoliščinah s pošiljanjem gradiva na dom. Usposabljanja so bila namenjena izvajalcem operacije DŽ-drobnica in izvajalcem operacije DŽ-govedo. Namenjena so kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se vsako leto izvajanja ukrepa udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno.

 

Vsebina in obseg usposabljanj za sklop 1: »DŽ operacija drobnica«

1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (15 min);

2. predstavitev zootehniških opravil, kot jih določa Zakon o živinoreji s poudarkom na strižnji in korekciji parkljev (45 min);

3. prezimovanje/reja na prostem, jagnjitve/jaritve na pašniku in paša kot posredna povzročiteljica stresa (npr. preganjanje drobnice s strani spuščenih/potepuških psov, prisotnost velikih zveri v bližini, ipd...) (45 min);

4. zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti ovc in koz vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih in vpliv hleva na dobro počutje in zdravstveno stanje drobnice (45 min);

5. naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti drobnice s poudarkom na digitalizaciji (30 min).

Skupaj se je za leto 2021 e-usposabljanj udeležilo 174 upravičencev. Skupni obseg e-usposabljanj je bil 4 ure.

Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep DŽ drobnica za leto 2021 je dostopen na povezavi:

 


Vsebina in obseg usposabljanj za sklop 2: »DŽ operacija govedo«

1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (15 min);

2. paša kot način krmljenja goveda (30 min);

3. zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih (45 min);

4. primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj (45 min);

5. naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji (45 min).

Skupaj se je za leto 2021 e-usposabljanj udeležilo 711 upravičencev, klasičnega usposabljanja v dvorani se je udeležilo 78 upravičencev. Skupni obseg e-usposabljanj je bil 12 ur.

Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep DŽ govedo za leto 2021 je dostopen na povezavi:

 

Usposabljanje za leto 2022: 

Dobrobit živali – govedo, drobnica:

V letu 2022  v obdobju od 1.12. – 7.12.2022 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica organiziral in izvajal usposabljanja DŽ za leto 2022.  Uporabljen je bil kombiniran način izvedbe klasičnih in spletnih usposabljanj. Usposabljanja so bila namenjena izvajalcem operacije DŽ-govedo. Namenjena so bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se vsako leto izvajanja ukrepa udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2022 vsa usposabljanja za operacijo DŽ – drobnica, v obdobju od 24.11. – 7.12., izvajal Kmetijsko gozdarski zavod Celje.

 

Vsebina in obseg usposabljanj za sklop 1: »DŽ operacija drobnica«

1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (15 min);

2. možnosti uporabe digitalizacije pri paši drobnice v Sloveniji (nadzor z droni, nevidne ograje...) (45 min);

3. preprečevanje inbridinga in vpliv inbridinga na dobrobit drobnice(30 min);

4. problematika parazitov pri drobnici in smiselnost dvakratne izvedbe koprološke analize – spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše (30 min);

5. načrtovanje hleva za drobnico – normativi za namestitev drobnice glede na etologijo in možnosti digitalizacije postopkov pri reji drobnice (30 min);

6. izvajanje višjih standardov dobrobiti živali kot priložnost za vključitev v sheme izbrane kakovosti (30 min).

Posnetek usposabljanja za sklop 1: »DŽ operacija drobnica« za leto 2022, ki ga je izvedel KGZS- Zavod CE, je  dostopen na povezavi

 

Vsebina in obseg usposabljanj za sklop 2: »DŽ operacija govedo«

1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (15 min);

2. etologija - poznavanje kako govedo dojema svoje okolje, kaj ga na primer plaši in kako se odziva na rejčevo vedenje (30 min);

3. paša goveda z vidika pridelave kakovostne osnovne krmne, optimiranja obrokov za posamezne kategorije goveda in vpliv na zniževanje izpustov TPG in predstavitev možnosti za izvedbo molže na pašniku (45 min);

4. problematika zdravja mlečne žleze (30 min);

5. preprečevanje vročinskega stresa živali v hlevu, na pašniku in pri transportu živali (30 min)

6. uvajanje avtomatiziranega načina krmljenja in ugotavljanje plodnosti, kar vpliva na izboljšanje ekonomičnosti reje (30 min).

 

Skupni obseg e-usposabljanj za posamezno operacijo, je 4 ure.

 

Skupaj se je za leto 2022 e-usposabljanj »DŽ operacija govedo« udeležilo 699 upravičencev, klasičnega usposabljanja v dvorani se je udeležilo 109 upravičencev. Skupni obseg e-usposabljanj je bil 12 ur.

Video posnetek izvedenih e-usposabljanj za ukrep DŽ govedo za leto 2022 je dostopen na povezavi:

 

V sklopu izvedbe javnih naročil Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvaja tudi še druge aktivnosti: priprava, objava in posredovanje strokovnih gradiv udeležencem, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev in izpolnjenih anket v aplikacijo »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, tiskanje in posredovanje potrdil o zaključenem usposabljanju….
 

Cilj:

Ozavestiti rejce in jih in spodbuditi k izvajanju paše govedi ter drobnice.

Usposobiti kmete – govedorejce, rejce drobnice in rejce prašičev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, za pravilno razumevanje pomena dobrobiti živali ter informirati rejce o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Pozitivni vpliv paše živali na zdravstveno stanje in počutje živali (zdravje nog in parkljev, splošno zdravje, reprodukcijo, proizvodnjo in dobro počutje živali) ter kakovost živil živalskega izvora. Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine, bo to usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju zahtev ukrepa DŽ. Usposobljenost kmetov bo pozitivno vplivala na zmanjševanje števila napak pri izvajanju ukrepa DŽ.

prp-ekszrp-eivp-1