Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izdelava programov aktivnosti

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022

 

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvedbe javnega naročila št.430-165/2015 z dne 9.11.2015, namenjenemu Izdelavi programov aktivnosti za leti 2016 in 2017, v okviru izvedbe javnega naročila št.430-157/2017 z dne 9.1.2018, namenjenemu Izdelavi in dopolnitvi programov aktivnosti za leti 2018 in 2019, v okviru izvedbe javnega naročila št.430-137/2019 z dne 5.2.2020, namenjenemu Izdelavi in dopolnitvi programov aktivnosti za leto 2020, v okviru izvedbe javnega naročila št.430-15/2021 z dne 26.1.2021, namenjenemu Izdelavi in dopolnitvi programov aktivnosti za leto 2021 ter na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št.430-217/2021 z dne 26.1.2022, namenjenemu Izdelavi in dopolnitvi programov aktivnosti za leto 2022 izdeluje programe aktivnosti (PA) za kmetije, ki v letih 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 vstopajo v ukrep Kmetijsko – okoljsko podnebna plačila (KOPOP) ) oziroma ukrep ekološko kmetovanje (EK) ter dopolnjuje PA za tiste kmetije, ki so že vključene v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Izdelava in dopolnitev PA je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

 

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v obdobju  od 15.3.2016 – 31.5.2016 izdeloval programe  aktivnosti  in spremembe programov aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2016 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za spremembo oziroma dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 589 novih in  261 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju od 27.2.2017 – 31.5.2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov  aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2017 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 40 novih in  108 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju od 26.2.2018 – 31.5.2018 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov  aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2018 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 88 novih in  148 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju od 25.2.2019 – 31.5.2019 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov  aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2019 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 56 novih in 119 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju od 24.2.2020 – 10.6.2020 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov  aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2020 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 54 novih in 99 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju od 24.2.2021 – 31.5.2021 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov  aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2021 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 61 novih in 94 dopolnjenih programov aktivnosti.

V obdobju subvencijske kampanje 2022 od 24.2.2022 – 31.5.2022 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdeloval programe in spremembe programov  aktivnosti za kmetije, ki so v letu 2022 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali so se odločili za dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 43 novih in 118 dopolnjenih programov aktivnosti.

 

Svetovanja izvaja na območju treh regij: Goriška,  Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija.

 

Aktivnosti za izdelavo načrta PA:

Izdelava opisa stanja kmetijskega gospodarstva – opis zemljišč (njiv, intenzivnih sadovnjakov, visokodebelnih sadovnjakov, trajnega travinja, njiv na območjih iz načrta upravljanja voda, trajnega travinja na območju posebnih travniških habitatov) in živali

  • Opis predlaganih operacij in zahtev v ukrepu KOPOP in EK, njihov prispevek k ohranjanju tal, varovanju voda, ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, možen izbor zahtev znotraj ukrepa KOPOP oziroma EK oziroma med ukrepoma

 

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki želijo prvič vstopiti v ukrep KOPOP oziroma EK, izdelati programe aktivnosti. Nosilcem, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij, izdelati spremembo programa aktivnosti. Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se želijo vključiti tudi v ekološko kmetovanje, izdelati skupen program aktivnosti za ukrep KOPOP in EK. Kmetijskim gospodarstvom svetovati k ustrezni in pravilni odločitvi glede izbora operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma in tako spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, usmerjene k ohranjanje biotske raznovrstnosti, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna  svetovanja, izdelani programi  aktivnosti ter osveščeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij.  

 

prp-ekszrp-eivp-1