Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Predhodno usposabljanje za KOPOP

Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-5/2014 z dne 10.7.2014, 430-277/2014 z dne 9.1.2015 in poziva 430-168/2015 z dne 20.8.2015, namenjenim Podpori za predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 izvedel 3 sklope predhodnih usposabljanj kmetov za njihovo vključitev v program KOPOP. Udeležba na usposabljanjih je bila za udeležence brezplačna.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je organiziral in izvedel 3 sklope predhodnih usposabljanj kmetov za vključitev v program KOPOP. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija.

 • 1.sklop: v obdobju od 20.11.2014 – 21.01.2015 je bilo na 15 lokacijah izvedenih 20 usposabljanj. Usposabljanj se je udeležilo 1.914 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 120 ur.
   
 • 2.sklop: v obdobju od 04.03.2015 – 25.03.2015 je bilo na 12 lokacijah izvedenih 13 usposabljanj. Usposabljanj se je udeležilo 987 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 78 ur.
   
 • 3.sklop: v obdobju 05.01.2016 – 22.04.2016 so bila na 3. lokacijah (od tega je bila ena lokacija na sedežu MKGP) izvedena 4 usposabljanja. Usposabljanj se je udeležilo 159 udeležencev.

Skupni obseg usposabljanj je bil 24 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 6-tih ur z vsebino:

 • Odvzem vzorcev tal za analizo (0,5 ure),
 • Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (0,5 ure),
 • Predstavitev ukrepa KOPOP (4 ure),
 • Varovanje voda in ukrep KOPOP (0,5 ure),
 • Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (0,5 ure).

V sklopu izvedbe javnih naročil je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvedel še druge aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo.

Cilj: Pravočasno zagotoviti informiranost javnosti v zvezi s ključnimi zahtevami in pogoji za izvajanje ukrepa KOPOP. Povečati usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarili na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje ter jih spodbuditi k izvajanju kmetijskih praks, ki presegajo ustrezne obvezne standarde ter ustrezne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter druge ustrezne obvezne zahteve.

Pričakovani rezultati: Informirani nosilci in člani kmetijskih gospodarstev z izkazanim povečanim zanimanjem za prostovoljno vključitev v ukrep KOPOP, ki podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks (usmerjenost v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine; ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi; blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam…).

prp-ekszrp-eivp-1