Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje

Usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-81/2016/23 z dne 10.6.2016, št. 430-84/2017 z dne 28.7.2017 ter 430-148/2018 z dne 5.10.2018, 430-133/2021 z dne 29.7.2021, namenjenim podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 za leta 2016, 2017, 2018, 2021 ter 2022 izvaja nadaljevalno nadaljevalno usposabljanje kmetov za ukrep EK. Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

Glavne dejavnosti:

V letu 2016 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 25.10.2016 – 5.12.2016 organiziral in izvajal na 8 lokacijah 8 nadaljevalnih usposabljanj EK. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa EK in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega šesturnega usposabljanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 668 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 48 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu šestih ur s sledečo vsebino:
1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
4. ogledi dobrih praks (2 uri).
Avdio posnetek izvedenih nadaljevalnih usposabljanj kmetov za ukrep EK je dostopen na povezavi Nadaljevalno usposabljanje za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 10. novembra 2016.

Osnovna usposabljanja kmetov za ukrep EK sta izvedla Kmetijsko gozdarski zavod Celje in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana. Avdio posnetek izvedenih osnovnih usposabljanj EK je dostopen na povezavi Osnovno usposabljanje  za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 8. novembra 2016

 V letu 2017 Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v obdobju od 18.10.2017 – 24.11.2017 organiziral in izvedel na 8 lokacijah 9 nadaljevalnih  usposabljanj EK. Usposabljanja je izvedel na območju treh regij: Goriška,  Obalno –kraška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa EK in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega šesturnega usposabljanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 682 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je 54 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu šestih ur s sledečo vsebino:.

1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);

2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);

3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);

4. predstavitev dobrih praks (2 uri).

Avdio video posnetek izvedenih nadaljevalnih usposabljanj kmetov za ukrep EK je dostopen na povezavi Video posnetek - Domžale, 9. november 2017

Za izobraževalno leto 2018  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 22.1.2019 – 7.3.2019 organizira in izvaja devet nadaljevalnih  usposabljanj EK. Usposabljanja  izvaja na osmih lokacijah na območju treh regij: Goriška,  Obalno –kraška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena so kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa EK in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega šesturnega usposabljanja.

Vsako posamezno usposabljanje bo izvedeno v obsegu šestih ur s sledečo vsebino:.

1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);

2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);

3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);

4. predstavitev dobrih praks (2 uri).

Za izobraževalno leto 2021  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica skupaj z ostalimi sedmimi kmetijsko gozdarskimi zavodi v obdobju od 21.1.2022 – 3.2.2022 organiziral in izvedel nadaljevalna  usposabljanja EK. Usposabljanja so potekala v obliki spletnih usposabljanj preko aplikacije ZOOM. Skupaj je bilo izvedenih deset nadaljevalnih in eno osnovno usposabljanje, vsako v obsegu šestih pedagoških ur. Usposabljanja so namenjena so kmetom iz vseh slovenskih statističnih regij, ki so se vključili v izvajanje ukrepa EK in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega šesturnega usposabljanja.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je izvedel eno šesturno nadaljevalno usposabljanje, ki se ga je udeležilo 182 upravičencev EK.

Video posnetek nadaljevalnega usposabljanja EK za leto 2021 za sektor/panogo poljedelstvo in vrtnarstvo je dostopen na povezavi:

 

 

Vsebina usposabljanj je v letu 2021 sektorsko/panožno različna.

Sektorji/panoge, med katerimi kmetje lahko izbirajo, so:

 • poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstvom)
 • trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike)
 • travništvo vključno z živinorejo
 • čebelarstvo

Izobraževanja znotraj posameznih sektorjev oziroma panog poteka v okviru sledečega programa usposabljanja:

 1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
 2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);)
 3. Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
 4. Ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri)

 

Za izobraževalno leto 2022  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica skupaj z ostalimi sedmimi kmetijsko gozdarskimi zavodi v obdobju od 8.11.2022 – 17.11.2022 organiziral in izvedel osnovno in nadaljevalna  usposabljanja EK. Usposabljanja so potekala v obliki spletnih usposabljanj preko aplikacije ZOOM. Skupaj je bilo izvedenih deset nadaljevalnih in eno osnovno usposabljanje, vsako v obsegu šestih pedagoških ur. Usposabljanja so namenjena kmetom iz vseh slovenskih statističnih regij, ki so se vključili v izvajanje ukrepa EK in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega šesturnega usposabljanja.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je izvedel eno šesturno nadaljevalno usposabljanje, ki se ga je udeležilo 387 upravičencev EK.

Video posnetek nadaljevalnega usposabljanja EK za leto 2022 za sektor/panogo travništvo z živinorejo, ki ga je izvedel Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, je dostopen na povezavi: https://youtu.be/ccjRZyvDeWA

Vsebina usposabljanj je v letu 2022 sektorsko/panožno različna.

Sektorji/panoge, med katerimi so kmetje lahko izbirali, so:

 • poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstvom)
 • trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike)
 • travništvo vključno z živinorejo
 • čebelarstvo

Izobraževanja znotraj posameznih sektorjev oziroma panog potekajo v okviru sledečega programa usposabljanja:

 1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
 2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);)
 3. Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
 4. Ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri)

 

V sklopu izvedbe javnih naročil je  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvaja še druge aktivnosti: priprava in objava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev in izpolnjenih anket v aplikacijo »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, tiskanje in posredovanje potrdil o zaključenem usposabljanju….

Cilj:

Vsakoletno redno usposabljanje kmetov, ki bodo oz. so vstopili v ukrep EK in je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
Usposobljeni kmetje za izvajanje praks ekološkega kmetovanja, ki zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.
Usposobljenost kmetov pozitivno vpliva na zmanjševanje števila napak pri izvajanju ukrepa EK.

prp-ekszrp-eivp-1