Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Preusmeritev kmetijskega gospodarstva v ekološko kmetovanje

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022.
 

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvedbe javnega naročila št.430-135/2015 z dne 31.7.2015, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016, v okviru izvedbe javnega naročila št.430-159/2017 z dne 15.1.2018, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2017 in 2018,  v okviru izvedbe javnega naročila št.430-146/2018 z dne 26.10.2018, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2019 in 2020, v okviru izvedbe javnega naročila št.430-70/2021 z dne 3.6.2021, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2021 ter v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-113/2022 z dne 26.7.2022, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2022, izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v obdobju od 8.1.2016 – 25.4.2016 opravil 58 svetovanj in izdelal 57 načrtov PEK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2014 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2015.
V obdobju do 20.12.2016 je opravil še 19 svetovanj in izdelal 18 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2015 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2016.

V obdobju od 7.2.2018 – 31.3.2018 je izvedel svetovanja in izdelal 29 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2016 ter so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2017.

V obdobju do 20.12.2018. je izvedel 32 svetovanj in izdelal 31 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2017 ter so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2018.

V obdobju do 20.12.2019 izvedel 26 svetovanj in izdelal 26 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2018 ter so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2019.

V obdobju do 20.12.2020  izvedel 34 svetovanj in izdelal 32 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2019 ter so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2020.

V obdobju do 20.12.2021 je izvedel 39 svetovanj in izdelal 39 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2020 ter so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2021.

V obdobju do 20.12.2022 bo izvedel 30 svetovanj in izdelal 30 načrtov PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12.2021 ter so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2022.

Svetovanja izvaja na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija.
 

Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:

  • analiza stanja kmetijskega gospodarstva – popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo
  • izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov

Cilj: 

  • Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja.
  • Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

prp-ekszrp-eivp-1