Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika Ckf1WOCXEAAPNM1.jpg large

Projekti

Sodelujemo v čezmejnih in transnacionalnih programih

Projekti

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica že 20 let intenzivno sodeluje v različnih čezmejnih in  transnacionalnih evropskih programih bodisi kot vodilni partner ali projektni partner. Aktivni smo na različnih področjih kot so kmetijstvo v vseh panogah, razvoj podeželja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev, raziskave in inovacije, izobraževanje. Skrbimo za prenos znanja v kmetijsko prakso ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

Kot javni zavod, ki deluje na območju celotne Primorske, imamo ključno vlogo pri vertikalnem povezovanju državnih organov in lokalnega prebivalstva, pri implementaciji skupne kmetijske politike in aktivnostih za krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja. Smo pomemben člen tudi pri horizontalnem povezovanju različnih sektorjev, od pridelovalcev, okoljevarstvenikov, trgovcev, industrije do akterjev na področju turizma in promocije.

Skozi leta projektnih sodelovanj smo si ustvarili bogate izkušnje, poznanstva in povezave tako v lokalnem kot tudi mednarodnem prostoru. Na podlagi mednarodnih sodelovanj smo okrepili poznavanje in razumevanje čezmejnega prostora, pridobili nova znanja ter sodobna orodja, kar nam omogoča bolj učinkovito izvajanje naših dejavnosti.

Naša vloga v projektih je aktivna, svoje delovne naloge in obveznosti, tako administrativne kot strokovne izvajamo pravočasno, odgovorno in učinkovito. Prizadevamo si, da tudi z evropskimi sredstvi prispevamo k trajnostnemu razvoju in k ohranjanju naše regije, njenih značilnosti, kakovosti, raznolikosti narave in kulture, poseljenosti in kakovosti bivanja.

Projekti po obdobjih

Projekti v obdobju 2021 – 2027

Slika posnetek_zaslona_20240415_091207

POSEIDONE - Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Program: Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027
Skupna vrednost projekta: 4.375.000,00 €
Vir financiranja: ESRR (80 %), lastni delež (20 %)
Trajanje: 1. januar 2023 - 1. januar 2026
Partnerske organizacije:
• VeGAL – GAL Venezia Orientale (vodilni partner)
• Regione del Veneto
• Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
• CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
• Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
• Fondazione WWF Italia
• Regionalni razvojni center Koper
• Javni zavod Krajinski park Strunjan
• DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
• Občina Ankaran
• ZRS – Znanstveno-raziskovalno središče Koper
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Projekt POSEIDONE je eden izmed treh strateških projektov izbranih za financiranje v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 in ga sestavlja konzorcij dvanajstih partnerjev, šest slovenskih in prav toliko italijanskih, vodilni partner pa je VeGAL – Lokalna akcijska skupina Zahodnega Veneta.

Projekt POSEIDONE, ki pokriva območje Severnega Jadrana, ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale, temelji na cilju politike bolj zelene Evrope brez CO2 ter sledi ciljem Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

 

Glavni cilji projekta:

  • spodbujanje lokalnega razvoja s podpiranjem varstva narave in biotske raznovrstnosti;
  • razvoj zelene in modre infrastrukture na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000;
  • zmanjšanje turističnega pritiska na naravne parke in območja z visoko naravno vrednostjo;
  • spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, kar bo omogočilo izboljšanje krajine in zaščito avtohtonih vrst;
  • širjenje znanja in ozaveščenosti.

 

Aktivnosti Kmetijsko gozdarskega zavod Nova Gorica:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo glede na strokovne kompetence in področje delovanja vključen v štiri projektne aktivnosti:

- A3.1 Spodbujanje agroekološkega prehoda

- A3.2 Trajnostni razvoj kmetijstva na naravnih in zavarovanih območjih

- A3.3 Ohranjanje in spodbujanje avtohtonih vrst

- A3.6 Aktivnosti za izboljšanje poznavanja območij ter njihove naravne in kulturne ponudbe

 

Aktivnosti, v katerih bo sodeloval Zavod, so namenjene predvsem spodbujanju in podpori agroekološkemu prehodu in trajnostnem razvoju kmetijstva kot mehanizmih za zviševanje ravni biotske raznovrstnosti na kmetijskih površinah na in izven zavarovanih območjih. Del predvidenih projektnih aktivnosti Zavoda bo usmerjen tudi v ohranjanje in promocijo pestrega nabora lokalnih avtohtonih, kot tudi drugih pojavljajočih se kulturnih rastlinskih vrst. Skozi izvedene projektne aktivnosti bodo oblikovane tri smernice: Smernice za trajnostni razvoj kmetijstva na naravnih in zavarovanih območjih (vsebujoč upravljanje z obstoječimi vodnimi viri na izbranem pilotnem območju); Smernice za ohranjanje avtohtonih rastlinskih sort in njihovo znamčenje ter Smernice za agroekološki prehod z namenom obnovitve območij. Posebna pozornost bo posvečena testiranju nekemičnih in ekoloških metod ter izdelavi prognostičnih modelov za napovedovanje pojava škodljivcev na kmetijskih površinah. Za ta namen je bila nabavljena tudi sodobna laboratorijska oprema – mikroskop in stereomikroskop.

 

Sodelujoči na projektu: dr. Karmen Bizjak Bat (koordinatorka projekta), dr. Lucija White, dr. Marko Devetak, Vasja Juretič (strokovni sodelavci)

 

Več informacij na uradni projektni spletni strani projekta POSEIDONE: https://www.ita-slo.eu/it/poseidone

Novice

Slika naslovna_fotka

24. april 2024 (izpostavljeno)

Sprememba javnega poziva: ISTRIJANI ZA TRAVNIKE

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) objavlja spremembo javnega poziva...

več

Slika OSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002).jpg

25. november 2020

Vabilo na spletni seminar: predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020"

Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020" bo potekala v obliki spletnega seminarja preko ZOOM aplikacije,...

več

Slika OSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002)

05. november 2020

Zaključili smo zbiranje prijav kmetovalcev za udeležbo NA DALJAVO na obveznih usposabljanjih za izvajanje ukrepa KOPOP za leto 2020

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se je v letošnjem letu mogoče rednih usposabljanj za izvajanje ukrepov KOPOP 2020 udeležiti tudi na daljavo...

več

Slika OSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002)

02. november 2020

OBVEZNA USPOSABLJANJA za izvajanje ukrepa KOPOP za leto 2020 in PRIJAVNI OBRAZEC za usposabljanje na daljavo

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako...

več

Slika Delavnica striženje PP7, 20.4.2013, Polazzo 073

26. oktober 2020

Projekt WOOL – Anketa za ovčerejce 1. del

V okviru projekta WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage, Volna kot izjemna priložnost za razvoj, financiranega v okviru INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION...

več