Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK - 05.11.2019

datum: 05.11.2019


Kako spremljamo dozorevanje
Dozorevanje oljk spremljamo od leta 2002 dalje. V septembru začnemo z vzorčenjem plodov na različnih lokacijah. Plodove tedensko vzorčimo, določimo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto plodov, vsebnost olja pridobljenega v laboratorijski oljarni ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (občasno za dve lokaciji). Trdoto plodov določamo s penetrometrom s tri milimetrsko konico (rezultati v g/mm²). Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 smo v opazovanje (na 100 plodovih) vključili tudi spremljanje poškodb z oljčno muho (izhodne luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja in število presušenih plodov zaradi suše. Z rezultati tedensko seznanjamo zainteresirane oljkarje (lahko posredujejo svoj E-mail na: viljanka.vesel@go.kgzs.si), hkrati pa jih objavljamo na spletni strani KGZS – Zavod GO (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) - http://www.kmetijskizavod-ng.si/.

Kljub podatkom, ki jih boste lahko spremljali preko spleta ali pa preko svojega E-maila, je najbolje da se sami naučite spremljati dozorevanje oljk v svojem nasadu, kajti med nasadi so velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in drugih okoljskih dejavnikov ter agrotehnike (gojitvena oblika in rez, gnojenje, namakanje...). Informacije PCO so samo pripomoček za določanje okvirnega časa obiranja na tem območju. Na odločitev glede časa obiranja mora pomembno vplivati tudi velikost nasada, predvsem pa v kolikem času bomo sposobni plodove obrati. Poleg tega pa se lahko zgodi, da zaradi daljšega deževnega obdobja obiranje predolgo traja in tako lahko zamudimo optimalen čas za doseganje dobre kakovosti oljčnega olja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je potrebno dobro organizirati in se v naprej dogovoriti z oljarjem, saj je za doseganje kakovosti zelo pomembno, da plodove sproti predelujemo.

Zaradi izpada pridelka v nekaterih nasadih, ki smo jih v prejšnjih letih spremljali (Kromberk, Šempeter, Gradno, Kozana), ne moremo izvajati spremljanja dozorevanja. Dodali smo spremljanje dozorevanja v nasadu v Šempasu (Istrska belica) in za sorti Istrska belica in Leccino v nasadu Purissima.

V letošnjem letu je pridelek večinoma slabši, zato moramo biti še posebej pozorni, saj plodovi na slabo naloženih drevesih hitreje dozorevajo. Letos nam je zagodla tudi oljčna muha - plodove, ki so napadeni z oljčno muho, je potrebno čim bolj zgodaj obrati in takoj potem predelati.

Zaradi zelo hitrega dozorevanja in okužbe z oljčno muho priporočamo, da plodove čim hitreje oberete. Izjema so primerno obložena drevesa in zdravi plodovi sorte Istrska belica.

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,

vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

DOZOREVANJE OLJK_7-2019-11-05.pdf

ISTRSKA BELICA - Baredi 2019.docx

ISTRSKA BELICA - Beneša 2019.docx

ISTRSKA BELICA - Lama 2019.docx

ISTRSKA BELICA - Ronk 2019.docx

ISTRSKA BELICA - Sveti Peter 2019.docx

ISTRSKA BELICA - povprečja 14-19.docx

ISTRSKA BELICA - Vse lokacije 2019.docx

LECCINO - Baredi 2019.docx

LECCINO - Beneša 2019.docx

LECCINO - Ronk 2019.docx

LECCINO - Sveti Peter 2019.docx

LECCINO - povprečja 14-19.docx

LECCINO - Vse lokacije 2019.docx

MAURINO - Baredi 2019.docx