Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Lokalno je zdravo

slika logotipislika bolnica

Lokalno je zdravo

Opis operacije:

Projektni partnerji: BOLNIŠNICA SEŽANA, VOJKA ŽGAVEC CLEMENZ S.P, ŽERJAL MATJAŽ-KMETIJA ŽERJAL,  SIRAH D.O.O. (DOBRA HIŠA ZDRAVJA ČIČARIJA), KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA, BRINJEVKA D.O.O. SO.P., MATEJA ŠPERNE – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Bolnišnica Sežana kot pobudnik in vodilni partner Lokalno je zdravo želi poudariti pomen lokalno pridelane zdrave prehrane, zdravega prehranjevanja, spodbuditi širšo populacijo k nakupu in uživanju produktov lokalnih ponudnikov ter o pomenu zdravega prehranjevanja v času bolezni in rehabilitacije.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v okviru podukrepa 19.2  Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

 

Cilji operacije:

  • S projektom Lokalno je zdravo želimo poudariti pomen lokalno pridelane zdrave hrane  in spodbuditi posameznike, kot javne ustanove, ki skrbijo za prehrano otrok, starejših in bolnih k nakupu in uživanju sezonskih produktov lokalnih ponudnikov.
  • Spodbuditi želimo lokalne pridelovalce, da svoje lastne  produkte ponudijo tržišču, da se medsebojno povežejo, saj bodo lahko tako zagotavljali celostno ponudbo lokalnih pridelkov  pri preskrbi javnih zavodov s svežimi lokalnimi pridelki in proizvodi.
  • S pobudo želimo vzpodbujati tudi k ponudbi viškov domače sezonsko pridelane zelenjave in sadja.
  • Zelo pomembna je tudi vzpostavitev bolj osebnega odnosa in zaupanje med ponudnikom/proizvajalcem ter potrošnikom.

Pričakovani rezultati aktivnosti operacije:

  • Z »VIKENDI LOKALNO JE ZDRAVO« se bo predstavila ponudba lokalnih ponudnikov in proizvajalcev tudi na stojnicah na vseh pomembnih frekventnih lokacijah, zlasti ob večjih prireditvah v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, ki jih pokriva LAS KRASA IN BRKINOV.
  • Obiskovalci spletne strani bodo seznanjeni s ponudbo zdrave, lokalno pridelane hrane različnih vrst, sezonske zelenjave in sadja.
  • Na spletni strani bodo obiskovalci seznanjeni o prednostih lokalno pridelane kakovostne hrane za zdravje ter o izbiri hrane in priprave obrokov v primeru bolezni in rehabilitacije.
  • Vprašanja bodo lahko zastavili tudi svetovalcu za prehrano-nutricionistu ter dobili nasvet o izbiri prehrane glede na njihovo zdravstveno stanje.

Spletna stran operacije Lokalno je zdravo:   http://www.lokalno-zdravo.si/domov.html

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

  • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
  • Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni