Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

REJA TELET PO PREDPISIH ZAHTEV RAVNANJA POGOJENOSTISlika Krava in tele

Kmetijska gospodarstva, ki redijo teleta so dolžna izpolnjevati predpisane zahteve iz pogojenosti, ki nam dajejo osnovna pravila kmetovanja in ravnanja z živalmi v reji. Pogojenost je navzkrižna skladnost okrepljena z zeleno komponento. Kmetije so podvržene kontroli pri kateri se preverja izpolnjevanje zahtev ravnanja tako, da se pregleda vsa teleta na kmetijskem gospodarstvu, objekte v katerih so teleta nameščena ter vse bokse, opremo, posodo, pripomočke, ki se uporabljajo za teleta. Predpisane zahteve imajo pravne podlage v evropskih in nacionalnih predpisih.


Več v prispevku.