Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 03.10.2018

Oljčna muha

V večini oljčnikov na  feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu "Spremljanje ulova oljčne muhe".

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), oljkarjem priporočamo, da po padavinah še zadnjič obnovijo škropljenje z zastrupljeno vabo po delu krošnje.

V ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Karence dovoljenih sredstev:

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC, Gat Decline 2,5 EC

7

Spada 200 EC

28

Perfekthion

35

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk , ki jih redno objavljamo pod panogo "Sadjarstvo in oljkarstvo".