Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Kmetije vabljene, da se vključite v aplikacijo za javno naročanje

datum: 18.12.2017

Povabilo kmetijam, da se umestijo v rjavo košarico – to je v aplikacijo za izvzete sklope pri naročanju v javne zavode po principu: odzovem se na naročilo – pripeljem – izstavim e. račun.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pripravlja spletno orodje Katalog živil za javno naročanje, ki bo javnim zavodom omogočil poenostavljeno, predvsem pa po kategorijah smiselno oblikovanje javnih naročil hrane ter oblikovanje izvzetih sklopov.

Katalog ali t.i. aplikacija je sestavljena iz dveh delov. Zelena košarica so ponudbe vseh, ki želijo sodelovati v rednem  javnem naročilu. Rjava košarica so ponudbe vseh, ki želijo prodajati v javne zavode preko izvzetih sklopov – to je tistih, kjer se javni zavod in kmetija dogovorita neposredno (ni birokratskih obrazcev). Kmetija prejme povpraševanje po e. pošti, v kolikor se kmetija odzove, skleneta naročilo. Po dobavi kmetija izstavi e. račun in poslovni dogodek je zaključen. V rjavi košarici ni prijavljanja v smislu izpolnjevanja obrazcev s ponudbo, priloge menic oz. bančnih garancij, odprtih/zapertih ponudb,…  

Zakon o javnem naročanju določa, da toliko kot ima šola sklopov, toliko lahko naredi tudi izvzetih sklopov. Vrednost izvzetih sklopov ne sme biti višja od 80.000,00 evrov brez DDV.

Primer:

  • Če ima šola za 4 leta vrednost javnega razpisa za 2,7 milijona, izdelala pa je 10 sklopov živil, lahko izdela 10 izvzetih sklopov in vsak od izvzetega sklopa ne sme presegati 80.000,00 (brez DDV) in skupna vrednost izvzetih sklopih ne sme presegati 20% skupne vrednosti javnega naročila. Iz tega lahko izračunamo:
  • maksimalna vrednost vseh izvzetih sklopov skupaj je lahko 540.000,00 evrov (brez DDV)
  • posamezni izvzet sklop lahko znaša največ 80.000,00 evrov (brez DDV);

Pretežni del javnih razpisov pripravijo javni zavodi (šole, vrtci, bolnice, domovi za ostarele, vojska,..) jeseni in spomladi, tako da se sedaj katalog intenzivno polni s ponudniki, s strani javnih zavodov pa je povpraševanje v porastu.

 

Razlogi, zakaj javni zavodi iščejo kmetije in majhne, lokalne pridelave:

  • Po Zakonu o javnih naročilih in po Zakonu o šolski prehrani, morajo imeti prednost lokalni pridelki in izdelki
  • Zasleduje se trend čim krajših poti (okoljski vidik)
  • Posebej Uredba o zelenih javnih naročilih zahteva od JZ, da bo moral do l. 2020 naročiti 10% ekoloških živil (od skupne količine vseh naročenih živil), od l. 2023 12% ekoloških živil in od l. 2024 kar 15% ekoloških živil.
  • Že od leta 2018 pa mora javni zavod zaradi Uredbe o zelenem javnem naročanju nabaviti tudi 15% živil iz shem višje kakovosti.
  • V kolikor ste zainteresirani za prodajo svojih pridelkov in izdelkov v javne zavode.

Ker je zaradi zagotavljanja natančnih podatkov, ki bodo javnim zavodom omogočili opraviti analizo tržišča in olajšali oblikovanje korektnih javnih naročil/sklopov/izvzetih sklopov, je izpolnjevanje obrazca zamudno in za marsikoga tudi zahtevno, vam bomo nudili vso potrebno pomoč po sistemu: svojemu  terenskemu svetovalcu sporočite, v katerih kategorijah želite ponuditi svoja živila, pridelke oz. izdelke.

Terenski svetovalec vam pošlje po elektronski pošti obrazce, ki mu jih izpolnjene vrnete. Za posamezna poglobljena vprašanja so na voljo svetovalci, zadolženi za kratke verige po posameznih zavodih.

Podatki, ki jih boste posredovali, bodo objavljeni v Katalogu živil za javno naročanje, do katerega bodo lahko dostopali vsi javni zavodi (preko 800).

Spletni katalog živil za javno naročanje bo za ta namen vseboval podatke o pridelkih/izdelkih, katerih poimenovanje in gramature bodo poenotene, ter podatke o ponudnikih.

Če morebiti ponujate živila, ki jih ni moč umestiti v katerokoli od spodaj navedenih kategorij, nam to nemudoma sporočite, da se nova kategorija umesti v aplikacijo.  

KATEGORIJA označite z X
mleko in mlečni izdelki  
meso in mesni izdelki  
kruh, pekovski in fini pekovski izdelki  
testenine, jušne zakuhe in testo  
moke in mlevski izdelki  
konzervirani izdelki  
zamrznjena zelenjava in sadje  
ribe in morski sadeži  
med  
čaji  
začimbe  
olja  
suho sadje in oreščki  
jajca  
brezalkoholne pijače in voda  
sveže sadje  
sveža zelenjava  
stročnice  
kis  

Javni zavodi so odlična priložnost za kmetije, objavo podatkov v katalogu pa vam Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije omogoča brezplačno!


povabilo kmetijam_ponudba javnim zavodom_nov 2017.docx