Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obiranje oljk je pred vrati

datum: 04.10.2018

Objavili smo zadnje podatke o dozorevanju oljk. Po podatkih našega Poskusnega centra za oljkarstvo, vse kaže na vsaj teden zgodnejše dozorevanje.

Obiranje oljk je pred vrati. Kljub zgodnjemu cvetenju, v začetku spremljanja dozorevanja plodov ni kazalo na zgodnejše obiranje. 

Sedaj pa vidimo zelo hiter napredek v dozorevanju. Med lokacijami so razlike, glede na globino tal, agrotehniko, lego, vendar vse kaže na vsaj teden zgodnejše dozorevanje. Suša v septembru je sicer v nekaterih nasadih, predvsem na Istrski belici, povzročila sušenje plodov. Na Beneši so plodovi že tretji teden zgubani - težave so z dozorevanjem.

Zadnje podatke smo objavili v rubriki strokovnih vsebin "DOZOREVANJE OLJK" pod panogo "Sadjarstvo in oljkarstvo". Tisti, ki želite, pa si lahko pogledate tudi grafe v primerjavi s prejšnjimi leti za posamezno lokacijo in sorto.