Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

POMEN POSAMEZNIH HRANIL V PREHRANI RASTLIN

datum: 28.04.2022

Za rast in razvoj rastlin je najbolj pomembna uravnotežena prisotnost tako makro kot mikro hranil v tleh (C – razred). Podlaga za načrtovano gnojenje in dognojevanje rastlin pa je analiza tal, ki nam pokaže dostopnost hranil v tleh. Na podlagi analize tal lahko s pomočjo programa za načrtovanje gnojenja strokovno pripravimo gnojilni načrt za gnojenje in dognojevanje rastlin v različnih fazah rasti. Dovolj visok odstotek organske snovi v tleh pozitivno vpliva na vezavo hranil in vode na strukturne delce in je tako dostop vode in hranil boljši v različnih fazah rasti naših rastlin.

Prispevek v celoti dobite TUKAJ.