Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Naše publikacije od sedaj v elektronski obliki dostopne širši javnosti

datum: 10.10.2018

Zaradi velikega zanimanja in povpraševanja naših strank in poslovnih partnerjev po publikacijah, ki so bile izdane v okviru projekta ZOOB – »Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«, sporočamo, da smo vse tri publikacije objavili na stalno mesto v rubriko Publikacije, ki se nahaja v zavihku "O nas".

Kot vodilni partner smo v okviru projekta ZOOB na temo zmanjšanja onesnaževanja in ohranjanja biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu, namreč izdali tri publikacije v nakladi 2000 izvodov, ki pa so zaradi velikega zanimanja tudi hitro pošle. Od sedaj pa si lahko vse publikacije kadarkoli ogledate in preberete na našem spletnem mestu. Pod rubriko Publikacije so namreč  na stalnem mestu za javnost na razpolago vse naše publikacije, ki smo jih izdali, večinoma v okviru izvedenih projektov, pa tudi druge.

Publikacije, izdane v okviru projekta ZOOB:

Priporočila za ohranjanje biotske pestrosti in zmanjšanje onesnaževanja pri pridelavi oljk

Sredozemsko kmetijstvo v sožitju z naravo - izbrane teme

Trajnostni razvoj oljkarstva z zmanjšano porabo fitofarmacevtskih sredstev in hranil

 

Projekt "Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu (ZOOB)" je bil vsebinsko zelo obsežen. Namenjen je bil strokovnjakom s področja oljkarstva in drugih kmetijskih panog, pridelovalcem - oljkarjem in potrošnikom. Projekt je bil pravzaprav namenjen vsem, ki kakorkoli pridejo v stik z oljko, oljčniki, obdelano krajino in oljčnim oljem.

V projektu smo združili moči strokovnjaki s področja varstva narave in kmetijstva. V pestri razpravi, ki se je odvijala na prostem; med oljkami, trtami in ovcami pa tudi v pisarnah, so se kresala mnenja in oblikovali pogledi na to, kaj pomeni naravi prijazno kmetovanje. Strinjali smo se, da lahko z uravnoteženjem posegov in prilagoditvijo nekaterih kmetijskih praks pripomoremo k ohranjanju biotske pestrosti, le-ta pa lahko koristi tudi kmetijski pridelavi in izboljšuje kakovost življenja ljudi.

Kot partnerji v projektu so sodelovali še Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Agroturist Vodnjan, Grad Vodnjan, Grad Krk in Udruga Drobnica. Projekt se je po tri-letnem obdobju zaključil leta 2012.  

Projekt ZOOB je delno financirala Evropska unija v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013.