Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politikejavni razpisi PRP


Navodila za uveljavljaje ukrepov kmetijske politike za leto 2021
Povpraševanje

Obračunano po veljavnem ceniku Pošte Slovenije