Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Analize talšifra določitev cena brez
DDV (€)
cena z
DDV (€)
PAKET 2 OSNOVNA ANALIZA 17,21 21,00
PAKET 3 OSNOVNA ANALIZA + ORGANSKA SNOV 23,77 29,00
201 Priprava vzorca 4,10 5,00
202 pH (KCl) 6,56 8,00
203 P2O5 dostopni 6,56 8,00
204 K2O dostopni 6,56 8,00
205 Organska snov 9,84 12,00
207 pH (Ca-acetat) 5,00 6,10
208 pH (H2O) 5,00 6,10
210 Aktivno apno 6,56 8,00
211 N min 4,10 5,00
219 Mehanska analiza tal 28,69 35,00
232 Mnenje OA 3,28 4,00
233 Mnenje - OA in H 4,92 6,00

Priprava vzorca (201) se zaračuna 1 x na vzorec, razen pri določitvah 211 in 219, ko priprave ni.