Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Analize zemlje

Tla predstavljajo prijazno okolje za človeštvo, saj prehranjujejo celotno naravo. Današnjim zahtevam ustreznega, bolj ali manj intenzivnega ter okolju in ljudem prijaznega kmetijstva, si ne moremo predstavljati brez kemijske analize tal. Upoštevati moramo osnovno pravilo, da gnojimo le toliko, kot je nujno potrebno za kakovosten in količinsko primeren pridelek. 

Včasih pa analiza tal ne pove dovolj. Koliko hranil je rastlina sposobna vsrkati iz tal je odvisno tudi od drugih dejavnikov. Vendar je čedalje več fizioloških bolezni, ki so posledica neskladja v preskrbljenosti s hranili. Založenost rastlin s hranili pa je ključni podatek tudi pri analizi krme.

 

Kdaj je pravi čas za analizo tal?

  • Od spravila pridelka pa do naslednjega gnojenja.
  • Vzorčenja ne smemo opraviti približno tri mesece od zadnjega gnojenja ali neposredno po dežju.
  • Za kemijsko analizo tal bi se praviloma morali odločiti vsakih 5 let, oziroma v skladu z navodili pridelovanja.

Analize tal

Vsebina je v pripravi.