Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Priporočila pri pridelavi vina letnik 2018trgatev, predelava grozdja, vino

V letniku 2018 je zdravstveno stanje grozdja odlično. Sladkorna stopnja narašča nekoliko počasneje kot smo pričakovali, kljub temu bodo alkoholi v nekaterih vinih še vedno previsoki. Skupne kisline so v nekaterih moštih nizke in pH vrednosti temu primerno visoke (od 3,15 – pa vse do 3,7). pH mošta je lahko razlog, da se že pred vrenjem razvijejo neželjene bakterije in kvarljive kvasovke, pravi naša specialistka za vinarstvo Tamara Rusjan.


Pri predelavi grozdja letošnjega letnika vam zato priporočamo:
 

 • meritev osnovnih parametrov dozorelosti grozdja v vsakem vinogradu,
   
 • čistoča v kleti in pri pridelavi grozdja,
   
 • hitra pot od vinograda do kleti in hiter začetek predelave,
   
 • uporaba suhega ledu, hladilnih komor ali hlajenja drozge, soka pred vrenjem, tudi v primeru flotatorja priporočamo, da je grozdje ohlajeno na temperaturo med 15 in 20 °C,
   
 • pravilna in pravočasna uporaba enoloških sredstev; predvsem žvepla s protimikrobnim in seveda tudi antioksidativnim delovanjem ( 5 – 10 g/100 l droge ali 100 kg grozdja); priporočljive so tudi kombinacije žvepla z askorbinsko kislino in s tanini,
   
 •  uporaba selekcioniranih kvasovk ali priprava lastnega vrelnega nastavka (2-3 dni pred vrenjem; cca 50 – 100 l, odvisno od količine grozdnega soka za predelavo),
   
 • tudi letošnji mošti so revni na dušični hrani, zato priporočamo dodatek hrane (v 2-3 obrokih) v mošte med vrenjem; priporočamo dodatek kombinirane hrane,
   
 • organoleptično spremljanje (pokušina) mošta v vrenju in padanje sladkorja s pomočjo meritev,
   
 • uporaba žvepla takoj pri pecljanju – drozganju grozdja (zdravo grozdje do 5 g/100 l drozge),
   
 • drozgo rdečih sort potapljati (prve tri dni) vsake 2 – 3 ure,
   
 • tudi v rdečo drozgo priporočamo  dodatek selekcioniranih kvasovk oziroma kvasnega nastavka.


Glede na želeni profil vina in odlično zdravstveno stanje grozdja je možnih več tehnologij predelave grozdja in sicer v smeri povečanja sortnosti,  povečanja ekstraktnosti,  povečanja stabilnosti vina in  povečanja stabilnosti barve. Pri odločitvah, ki so bile seveda sprejete že veliko pred trgatvijo, upoštevajte:

- vaše zmogljivosti, tako tehnične – oprema, kot znanje,

- zdravstveno stanje grozdja

- možnosti izvajanja meritev osnovnih parametrov v grozdnem soku, ki so vam na voljo pri nas v Agroživilskem laboratoriju - za vas smo pripravili UGODEN PAKET.

Meritve osnovnih parametrov  v grozdnem soku so danes nepogrešljivi del uspešne pridelave visokokakovostnega vina. 

Priporočila za pridelavo vina letnik 2018.pdf