Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

SIMBIOZA SOBIVANJA ČLOVEKA IN NARAVE za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in SežanaSlika Logo-PRP-Leader-EU-SLO

Nosilec projekta: Ekološka kmetija Sandi Fedrigo. Projektni partnerji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Javni zavod Park Škocjanske jame, BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p., Ekološka kmetija Brhanovi - Bogdan Drožina


Kratek opis operacije:

Partnerstvo operacije Sobivanje združuje zavedanje o pomenu varstva okolja in ohranjanja narave, še posebej simbiotičnega sobivanja človeka in narave. Sonaravno kmetovanje, spodbujanje lokalne samooskrbe ter ohranjanje in varovanje podeželskega okolja, s poudarkom na območju parka Škocjanske jame (v nadaljevanju: PŠJ), je glavni cilj operacije. Izmenjava znanj in izkušenj, izoblikovan inovativni pristop za osveščanje o samooskrbi ter organizirani dogodki bodo udeležencem podali znanje, ki ga bodo ohranili tudi po končani operaciji. Kmečka lopa in nabavljena kmetijska mehanizacija bo prispevala k urejenosti območja PŠJ in bo omogočila lažje opravljanje kmetijske dejavnosti, predvsem pa bo predstavljala spodbudo z vidika ohranjanja, obstoja in razvoja kmetije. Gre namreč za edino živinorejsko kmetijo, ki poleg pridelave ekološkega mesa, pomembno vpliva na obdelanost površin v PŠJ. S spravilom kmetijskih pridelkov in strojev na eni lokaciji, ki bo zavarovana z lovilcem olj, se bo zelo zmanjšalo tveganje za onesnaževanje tal, podtalnice in vodotokov, kar je pomemben dolgoročni učinek tudi po zaključku operacije.

Cilji operacije:

Kratkoročni cilji so:

 • prispevanje k simbiozi sobivanja z divjadjo in divjimi zvermi,
 • prispevanje k simbiozi sobivanja kmeta (kmetijstva) in narave ter kmeta (kmetijstva) in turista (turizma),
 • izmenjava dobrih praks na področju ekološkega kmetovanja,
 • prispevanje k vedenju o prilagajanju na podnebne spremembe in ohranjanju biotske raznovrstnosti,
 • osveščanje o pomenu samooskrbe,
 • prispevanje k izboljšanju kakovosti produktov,
 • prispevanje k ohranjanju in varovanju okolja,
 • dvig ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja,
 • sodelovanje z ranljivimi skupinami na področju sonaravnega kmetovanja.

Aktivnosti operacije:

 • izgradnja kmečke lope z ureditvijo dvorišča in nabava potrebne kmetijske mehanizacije – aktivnost, ki se jo lahko obravnava tudi kot učni primer sobivanja kmeta (kmetijstva) in narave, posredno pa tudi kot primer sobivanja kmeta (kmetijstva) in turista (turizma),
 • izmenjava znanj in izkušenj s področja ekološkega kmetovanja,
 • organizacija dogodka na temo sobivanja z divjadjo in divjimi zvermi (sobivanje človeka in živali/narave),
 • organizacija dogodka na temo prilagajanja kmetovanja glede na podnebne spremembe (sobivanje človeka in narave),
 • predstavitev poklica ‘kmet’ za mrežo šol PŠJ,
 • osveščanje ranljivih skupin o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo,
 • oblikovanje inovativnega pristopa za osveščanje o samooskrbi.

Rezultati operacije:

 • zgrajena kmečka lopa z urejenim dvoriščem in potrebno kmetijsko mehanizacijo;
 • 3 srečanja (skupno ca. 10 ur) namenjena izmenjavi znanja in izkušenj s področja ekološkega kmetovanja;
 • 2 dogodka (sobivanje z divjadjo in divjimi zvermi ter prilagajanje kmetovanja glede na podnebne spremembe);
 • 1 dogodek za mlade oz. šole (predstavitev poklica »kmet«);
 • 1 dogodek za ranljive skupine z namenom osveščanja o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo;
 • 3 študijske vrtne zasaditve kot inovativni pristop ozaveščanja o samooskrbi.

 

Aktivnosti posameznega partnerja znotraj operacije so navedene TUKAJ.

Logo-PRP-Leader-EU-SLO