Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ VINOGRADNIŠTVA IN ENOTURIZMA SPODNJE VIPAVSKE DOLINELogo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

Operacija je namenjena pospeševanju razvoja podeželja v okviru vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline. Trajanje operacije: 1.1.2019 - 1.3.2021 Skupna vrednost operacije : 54.772,18€ Vir sofinanciranja: 40.894,16€ (sredstva ESRR)


Nosilec operacije: Kmetijski inštitut Slovenije

Partnerji: 

  • Mestna občina Nova Gorica
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  • Kmetijska zadruga Dornberk z.b.o.
  • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  • Društvo Zapisi

Cilj operacije:

Cilj operacije je postavitev inovativnega partnerstva oz. konzorcija, skupna identifikacija in definicija dodane vrednosti vinogradništva in vinarstva ter njihovo vključevanje v integralni turistični proizvod.

Glavne aktivnosti operacije:

- priprava pravilnika s posebno zaščito oznake porekla in blagovne znamke 'Vipavska dolina Izbrano'

- ustanovitev Konzorcija

- prenos znanja in delavnice z deležniki

- postavitev celostne grafične podobe, vključno z izdelavo konzorcijskih nalepk

- izdelava spletnega portala o pomenu vinogradništva v kraju in možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan