Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

LANATURA - Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialovLogo-Lanatura-manjši

Akronim projekta: LANATURA Naslov projekta: Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov Program: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija, 2007 – 2013 Vodilni partner: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Trajanje projekta: 1. avgust 2011 – 31. december 2014 Skupna vrednost projekta: 395.807,87 EUR


Spletna stran projekta: http://lanatura.eu/

S projektom  LANATURA, ki je potekal na čezmejnem območju Slovenije in Italije, smo  reševali problematiko uporabe stranskih živalskih proizvodov, ki nastajajo pri reji drobnice, to so volna, živalske kože in maščobe. Ovčja volna se še vedno obravnava kot manj pomemben proizvod v ovčereji. Cilj projekta je bil povečati količino predelane volne in zmanjšati količino odpadne volne.

S tradicionalnimi in inovativnimi obdelavami in uporabami ovčje volne in drugih živalskih materialov smo dosegli, da se na obmejnem območju predelajo oz. na druge načine uporabijo večje količine nastrižene ovčje volne. Z različnimi aktivnostmi smo ljudi, ki se že ukvarjajo s temi naravnimi materiali in druge zainteresirane promovirali, izobraževali in usmerjali k dejavnostim različne uporabe in predelave naravnih živalskih materialov (volna, kože, loj). Stara znanja in nova spoznanja o uporabnosti ovčje volne smo uspešno posredovali različnim profilom prebivalcev iz Slovenije in Italije. Postopke, ki so nujno potrebni za pridobitev kakovostnega in vsestransko uporabnega volnenega vlakna smo prikazali na delavnicah. Z javnim natečajem smo pridobili nove izdelke, ki že prodirajo v svet mode. Oprema za obdelavo (mikanje,…) volne je na voljo vsem, ki se želijo ukvarjati z obdelavo volne.

PARTNERSTVO: Prenos strokovnih znanj in sodelovanje vseh partnerjev je bil temelj za uspešno izvedbo projekta. Z lastnimi znanji, ki so jih posamezni partnerji različnih strokovnih profilov posredovali ljudem na obmejnem območju smo dosegli višji nivo znanja o uporabnosti živalskih materialov, ki lahko pomembno prispeva k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja na podeželju in v mestu.

Sestava partnerstva:

 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – vodilni partner
 • LAS ter Nadiža konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo (ITA),
 • Občina Idrija,
 • Občina Cerkno
 • Invalidsko podjetje Posočje d.o.o.,
 • Zveza društev rejcev  drobnice Slovenije
 • Šolski Center Nova Gorica, Biotehniška šola
 • ENFAP-Deželni odbor državnega zavoda za strokovno izobraževanje in usposabljanje FVG (ITA)
 • CIRMONT - Mednarodni raziskovalni center na področju gora (ITA)
 • Istituto Statale di Istruzione Professionale “R.M.COSAR-L. DA VINCI” (ITA),
 • Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R.D’ARONCO” (ITA),
 • Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Fermo SOLARI” (ITA).

Rezultati projekta so:

 • Vzpostavljeno sodelovanje in mreženje
 • Novi izdelki iz ovčje volne
 • Nakup mikalnikov in opreme za barvanje
 • Ogledi dobrih praks, delavnice Opravljeni popisi postopkov obdelav, orodij in izdelkov iz preteklosti Katalogi znanj Strokovne študije o ovčji volni Analize volne Raziskave in poskusi v vrtnarstvu Izvedba javnega natečaja Izdelava lanolončkov Razstava izdelkov iz ovčje volne, promocijski dogodki Raziskave, poskusi o vsestranski uporabi volnenih vlaken v bioarhitekturi, tekstilni industriji Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani www.lanatura.eu

Trajnost rezultatov projekta LANATURA se kaže v večji porabi volne za izdelavo tradicionalnih izdelkov in v uporabi v kmetijstvu (kot zastirke v vrtnarstvu ali kot volna zadelana v zemljo).

LANATURA DECEMBER 2014 002.JPGLANATURA DECEMBER 2014 015.JPGLANATURA DECEMBER 2014 023.JPGLANATURA DECEMBER 2014 022.JPGLANATURA DECEMBER 2014 024.JPGLANATURA DECEMBER 2014 025.JPGLANATURA DECEMBER 2014 029.JPGLANATURA DECEMBER 2014 032.JPGLANATURA DECEMBER 2014 033.JPGLANATURA DECEMBER 2014 035.JPGLANATURA DECEMBER 2014 038.JPGLANATURA DECEMBER 2014 040.JPGLANATURA DECEMBER 2014 041.JPGLANATURA DECEMBER 2014 043.JPGLANATURA DECEMBER 2014 046.JPGLANATURA DECEMBER 2014 044.JPGLANATURA DECEMBER 2014 047.JPGLANATURA DECEMBER 2014 053.JPGLANATURA DECEMBER 2014 056.JPGLANATURA DECEMBER 2014 055.JPGLANATURA DECEMBER 2014 058.JPGLANATURA DECEMBER 2014 060.JPGLANATURA DECEMBER 2014 062.JPGLANATURA DECEMBER 2014 065.JPGLANATURA DECEMBER 2014 066.JPGLANATURA DECEMBER 2014 068.JPGLANATURA DECEMBER 2014 070.JPGLANATURA DECEMBER 2014 072.JPGLANATURA DECEMBER 2014 080.JPGLANATURA DECEMBER 2014 078.JPGLANATURA DECEMBER 2014 084.JPGLANATURA DECEMBER 2014 087.JPGLANATURA DECEMBER 2014 090.JPGLANATURA DECEMBER 2014 081.JPGLANATURA DECEMBER 2014 091.JPGLANATURA DECEMBER 2014 095.JPGLANATURA DECEMBER 2014 097.JPGLANATURA DECEMBER 2014 101.JPGLANATURA DECEMBER 2014 103.JPGLANATURA DECEMBER 2014 105.JPGLANATURA DECEMBER 2014 099.JPGLANATURA DECEMBER 2014 107.JPGLANATURA DECEMBER 2014 110.JPGLANATURA DECEMBER 2014 111.JPGLANATURA DECEMBER 2014 120.JPGLANATURA DECEMBER 2014 122.JPGLANATURA DECEMBER 2014 144.JPGLANATURA DECEMBER 2014 151.JPGLANATURA DECEMBER 2014 167.JPGLANATURA DECEMBER 2014 113.JPGLANATURA DECEMBER 2014 176.JPGLANATURA DECEMBER 2014 168.JPGLANATURA DECEMBER 2014 203.JPGCIMG3074.JPGCIMG3073.JPGCIMG3076.JPGCIMG3078.JPGCIMG3077.JPGCIMG3081.JPGCIMG3084.JPGCIMG3086.JPGCIMG3088.JPGsrečanje PP Tarcento 2012-07-06 10 35 36.jpgsrečanje PP Tarcento 2012-07-06 10 35 45.jpgsrečanje PP Tarcento 2012-07-06 10 35 14.jpgsrečanje PP Tarcento 2012-07-06 10 35 14.jpgsrečanje PP Tarcento 2012-07-06 10 35 45.jpgsrečanje PP Tarcento 2012-07-06 10 35 36.jpg4.srečanje PP Tarcento 18.7.2013.jpgsrečanje PP Tarcento 2013.jpgTarcento 2013.jpg