Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Priložnost doma pridelanih beljakovinskih komponent za krmljenje prašičev

datum: 05.04.2024

Dobrih rejskih rezultatov pri pitanju prašičev ni brez kakovostne krme. V Sloveniji nam primanjkuje kakovostnih beljakovinskih krmil zato jih uvažamo. Soja oz. sojine tropine so ena glavnih beljakovinskih sestavin v obrokih s katerimi se oskrbujemo pretežno iz uvoza. Posledično ima soja velik vpliv na ceno krmnega obroka, ki je eden glavnih stroškov pri reji prašičev. Na voljo imamo nekaj rastlin z višjo vsebnostjo beljakovin, ki bi lahko predstavljale alternativo in jih lahko pridelamo sami na kmetijah

KRMNI GRAH

grah

 Ena izmed zanimivih rastlin, ki lahko zelo dobro dopolnjuje   krmni obrok z beljakovinami pri pitanju prašičev je krmni       grah. Grah je stročnica, ki je dobrodošla kot člen v     kolobarju, ki veže dušik iz zraka, zemljo bogati, ima kratko   rastno dobo, dozori že pred sušo in za pridelavo ne     rabimo  posebne specialne mehanizacije.

 Več o tehnologiji pridelave krmnega graha si lahko   preberete na povezavi: https://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2019022815465364/setev_jarega_krmnega_graha

Grah je odlično in zelo okusno krmilo za prašiče. Vsebuje cca 230 g surovih beljakovin na kilogram. Beljakovine graha so bogate z lizinom imajo nekoliko nižjo vsebnost triptofana in žveplo vsebujočih aminokislin. Grah vsebuje tudi antinutritivne faktorje kot so: inhibitorji amilaz, trpisina, himotripsina, tanini (proantocianidini), fitati, saponini, hemaglutinini (lektin) in oligosaharidi. Antinutritivne snovi v grahu niso prisotne v taki meri, da bi v prehrani prašičev povzročale večje težave. Prašičem je priporočljivo krmiti mineralno vitaminske mešanice z višjo vsebnostjo sintetičnih aminokislin obogatene z encimom fitaza. Po raziskavah grah v krmnih obrokih za prašiče pitance ne predstavlja težav. Po nekaterih virih bi z grahom lahko v celoti nadomestili sojo v obrokih a mogoče se je bolje držati priporočil, da z grahom dopolnjujemo obrok pri reji prašičev in na ta način zmanjšamo porabo soje, ki je običajno dražja komponenta obroka.

Priporočila o uporabi krmnega graha v prehrani prašičev:

PLEMENSKE SVINJE….10 – 15 % krmnega graha v dnevnem obroku

PUJSKI…. 5 – 10 % krmnega graha v dnevnem obroku

PITOVNI PRAŠIČI 10 – 15% krmnega graha v dnevnem obroku

Priporočeni deleži uporabe krmnega graha v obrokih se lahko prekoračijo brez stranskih učinkov.

preglednica

poraba

 

Krma predstavlja največji strošek pri reji prašičev, zato je optimiziranje obrokov zelo 

pomembno. Količina krme v obroku naj bo po kategorijah prilagojena starosti, masi živali, gen

otipu in spolu. Živali naj imajo dovolj prostora pri krmilnemu prostoru in pazimo na dostopnost vode, mikroklimo v hlevu, neoporečnost in higieno dodane krme (mikotoksini!!) in kakovost mletja in homogenost pri mešanju obrokov. Priporoča se večfazno pitanje s prilagajanjem obrokov živali po kategorijah.

 

 

PRIMER:

OBROK ZA PRAŠIČE PITANCE PRI TEŽI 70 kg S PRIČAKOVANIM PRIRASTOM 800 g/dan

obrok

Na primeru vidimo, da se dnevni obrok na žival poceni za 0,03 €/dan ob primerljivo pokritih dnevnih potrebah po hranilih za živali te kategorije. Uporabo soje smo prepolovili. Pri takem načinu krmljenja je uporaba graha zanimiva do cene, ko ta ne preseže 0,50 €/kg. Pri izračunu smo upoštevali, da je bila cena sojinih tropin 0,70 €/kg. Po podatkih iz kalkulacij v aplikaciji Farm-manager pridemo do podatka, da je pridelava graha s pridelkom cca. 2,8 t/ha ekonomsko upravičena, pri ceni pridelka 0,40 €/kg zrnja.

 

Uporabljeni viri so na vpogled pri avtorju članka.

 

Pripravila:

  • Svetovalec specialist za živinorejo; Adam Raspor, univ. dipl. inž. zoot.
  • Svetovalec specialist za agrarno ekonomiko; Jernej Kovačič, univ. dipl. inž. zoot.