Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020 (podukrep 4.1 in 5.2)

datum: 20.03.2024

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve 30. javnega razpisa za podukrep
4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA:
naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Predstavljen bo tudi podukrep 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in
potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč,
slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Podukrep 4.1 - Podpora je namenjena naložbam v ureditev objektov in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, nakup mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov in ureditev hlevov, če se z isto vlogo uveljavlja podporo v povečanje kapacitet živinskih gnojil (nad minimalnimi zahtevami)

 

Predstavitev bo potekala preko spletne aplikacije ZOOM-webinar v ponedeljek, 25. 3. 2024 s pričetkom ob 10.00 uri.

 

Povezava na predstavitev (predhodna prijava ni potrebna):   

https://us06web.zoom.us/w/81968901015?tk=LdYBlTzER4oDPBD9oYerRx2LFxOlHXX5Vh1w8pYjq6g.DQYAAAATFborlxZvaVQ3TDVIeFFXR2gzLXhtenJGNWlBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=oVvxyNmEtzaWze9QMmzBaLAcWBE00w.1&uuid=WN_ZPrcQtPgSiWMlyfK4RaeQQ

 

Vabilo webinar 30. JR 4.1 in 5.2_marec 2024.pdf