Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Seznam in termini strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah - sklop B: AGRONOMIJA

datum: 10.05.2022

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih strokovnih srečanj namenjenih praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Srečanja bodo potekala v živo in zajemale največ informacij in novih znanj na posameznem področju. Podrobnejši seznam vsebinskih sklopov, lokacij in terminov je prikazan v nadaljevanju.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvedbe javnega naročila, namenjenem podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022, v letu 2022 sodeluje pri izvajanju Strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah (Sklop B - AGRONOMIJA).

Upravičeni udeleženci usposabljanja so:
1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;
2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v RKG.

Za udeležbo na izbranem srečanju je obvezna predhodna prijava. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava možna le do zapolnitve mest.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo PCT pogoj ni zahtevan, vendar se lahko tekom izvedbe srečanj vladni predpisi spremenijo.

Udeleženci obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na klasično usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

Prijavni obrazec za izbrano STROKOVNO SREČANJE SKLOP B »AGRONOMIJA« najdete TUKAJ.

Potrdilo za UDELEŽENCE PRAVNIH OSEB najdete TUKAJ.

 

 

Seznam strokovnih srečanj z upravičenci do udeležbe:

SKLOP B – AGRONOMIJA:

1. Zelenjadarstvo in zeliščarstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista

kmetijska gospodarstva pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da gojijo vsaj 0,3

ha zelenjadnic oziroma 0,02 ha zelišč.

2. Poljedelstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri

katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da na vsaj 0,3 ha površin pridelujejo poljščine.

3. Sadjarstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri

katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da na vsaj 0,3 ha površin pridelujejo sadje.

4. Vinogradništvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva

pri katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da na vsaj 0,3 ha površin pridelujejo grozdje.

5. Oljkarstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri

katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da na vsaj 0,3 ha površin pridelujejo oljke.

6. Hmeljarstvo - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri

katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da na vsaj 0,3 ha površin pridelujejo hmelj.

7. Jagodičevje - Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri

katerih je na zadnji zbirni vlogi razvidno, da pridelujejo jagodičevje.

 

SKLOP B – AGRONOMIJA:

1. Zelenjadarstvo in zeliščarstvo

Organizator: KGZ Maribor

Lokacija izvedbe: Gorišnica, Kamnica, Fram

Datum izvedbe: 20.6.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Miša Pušenjak

Kontaktna oseba: Maja Vodopivec, tel.: 041 817 675

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

2. Poljedelstvo

Organizator: KGZ Maribor

Lokacija izvedbe: Pernica, Lenart v Slovenskih goricah, Tišina

Datum izvedbe: 28.7.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Timotej Horvat

Kontaktna oseba: Maja Vodopivec, tel.: 041 817 675

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

3. Sadjarstvo

Organizator: KGZ Maribor

Lokacija izvedbe: Zgornja Korena, Juršinci, Vitomarci

Datum izvedbe: 25.5.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Andrej Soršak

Kontaktna oseba: Maja Vodopivec, tel.: 041 817 675

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

4. Vinogradništvo

Organizator: KGZ Nova Gorica

Lokacija izvedbe: Vrhpolje, Vipava

Datum izvedbe: 14.6.2022 s pričetkom ob 8:30 uri, v trajanju 8 ur

Nosilci izvedbe: Majda Brdnik, Mojca Mavrič Štrukelj, Andreja Škvarč

Kontaktna oseba: Srečko Horvat, tel.: 05 731 28 53

                            Michaela Vidič, tel.: 05 335 12 12,

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti srecko.horvat@go.kgzs.si oz. michaela.vidic@go.kgzs.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

5. Oljkarstvo

Organizator: KGZ Nova Gorica

Lokacija izvedbe: Koper, Šmarje, Marezige

Datum izvedbe: 6.9.2022 s pričetkom ob 8:30 uri, v trajanju 8 ur

Nosilci izvedbe: Urška Klančar, Vasja Juretič, Viljanka Vesel

Kontaktna oseba:  Srečko Horvat, tel.: 05 731 28 53

Michaela Vidič, tel.: 05 335 12 12,

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti srecko.horvat@go.kgzs.si oz. michaela.vidic@go.kgzs.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

6. Hmeljarstvo

Organizator: KGZ Celje

Lokacija izvedbe: Braslovče, Gomilsko, Gotovlje

Datum izvedbe: 5.8.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilec izvedbe: Irena Friškovec

Kontaktna oseba: Nina Planinc, tel.: 030 304 169

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete na po e-pošti nina.planinc@ce.kgzs.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

7. Jagodičevje

Organizator: KGZ Ljubljana

Lokacija izvedbe: Podbrezje, Zgornje Gorje

Datum izvedbe: 16.6.2022 s pričetkom ob 8:00 uri, v trajanju 8 ur

Nosilke izvedbe: Alenka Caf, Damjana Iljaš, Valentina Šajn

Kontaktna oseba: Barbara Jugovic, tel.: 01/561 26 70

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na srečanje prijavite preko prijavnega obrazca, ki ga posredujete po e-pošti barbara.jugovic@lj.kgzs.si.

Upravičenci se na srečanje lahko prijavite do zasedbe prostih mest.

 

Celoten seznam terminov strokovnih srečanj (Sklop B - AGRONOMIJA) v pdf obliki je objavljen TUKAJ.