Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zaključena izvedba rednih usposabljanj za izvajanje ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2021

datum: 17.01.2022

V obdobju med 30.novembrom in 8.decembrom 2021 smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica organizirali in izvedli redna usposabljanja KOPOP za leto 2021.
Zaradi preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je bil tudi v letu 2021 prilagojen način izvedbe usposabljanj. Uporabljen je bil kombiniran način izvedbe. Izvedli smo pet klasičnih in štiri spletna usposabljanja. Usposabljanja so bila namenjena izvajalcem ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) iz PRP 2014 – 2020 do 2022, ki se morajo vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja.

Spletnega usposabljanja se je udeležilo 998 upravičencev, kar je 77 % vseh upravičencev. Usposabljanj v dvorani se je udeležilo 178 upravičencev. Vsem udeležencem smo 14.januarja 2022 z navadno poštno pošiljko posredovali potrdila o njihovi udeležbi na usposabljanju.

Spletno usposabljanje smo posneli in si ga lahko ogledate na povezavi:

Video posnetek rednega usposabljanja za KOPOP za leto 2021:

 

 

prp-ekszrp-eivp-1