Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VABILO na izobraževanje »Upravljanje kraških pašnikov in reja krav dojilj«

datum: 10.10.2021

Drugo delavnico »Mlečnost krav dojilj«, bomo izvedli
v torek, 12. 10. 2021 ob 10.uri na kmetiji Timoteja Kovača, Palčje 17, Pivka.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in nosilec kmetijskega gospodarstva in dopolnilne dejavnosti Timotej Kovač, Palčje 17 smo partnerji v projektu »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, sofinanciranem iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020. Vodilni partner je Ljudska univerza Postojna.

V sklopu projekta bomo izvedli teoretično in praktično izobraževanje v obliki dveh delavnic v skupnem obsegu 10 ur na kmetiji Timoteja Kovača.

 

Drugo delavnico »Mlečnost krav dojilj«, bomo izvedli

v torek, 12. 10. 2021 ob 10.uri na kmetiji Timoteja Kovača, Palčje 17, Pivka.

 

Program delavnice:

  • Uvodni pozdrav udeležencev
  • Predstavitev kmetije in njene vloge v projektu;Timotej Kovač, Palčje 17     
  • Pomen mlečnosti pri reji krav dojilj; Saša Volarič, dipl. inž. zoot., selekcionist, KGZS – Zavod GO
  • Reja lisaste pasme – mesna usmeritev in možnosti gospodarskega križanja za izboljšanje maternalnih lastnosti za doseganje boljših odstavitvenih mas, prenos znanja iz projekta; Timotej Kovač
  • Ekonomska uspešnost reje krav dojilj na pašniku; Miran Sotlar, univ. dipl. inž. agr., svetovalec specialist za agrarno ekonomiko, KGZS – Zavod GO
  • Razprava

Delavnica se bo predvidoma zaključila ob 14.uri.

 

Za udeležbo je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

Ker je število udeležencev omejeno, je obvezna prijava na e-naslov: darja.zadnik@go.kgzs.si ali na M: 031/666 142.

 

Priloga:
VABILO