Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedli smo delavnico o "vročem kompostiranju"

datum: 30.09.2021

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v sklopu projekta ECOVINEGOALS v mesecu avgustu organiziral delavnico z naslovom »Vroče kompostiranje«, ki jo je vodila ga. Janja Kadunc.

Delavnica je bila zastavljena v dveh delih, teoretičnem in praktičnem. Teoretični del je potekal na domačiji Malik na Slapu. Predavateljica je udeležencem predstavila osnove rodovitnosti tal, potrebe vinske trte po hranilih in razlike med pravim in nepravim kompostom. Njeno glavno sporočilo pa je bilo, da mora biti material, ki ga uporabimo za kompost čim bolj raznolik. Za izvedbo praktičnega dela delavnice - pripravo kompostnega kupa, smo se preselili v vinograd Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje. Iz vnaprej pridelanih in pripravljenih organskih materialov smo skupaj sestavili kompostni kup. Zanimanje za delavnico je bilo veliko, tako med deležniki projekta, vinogradniki, vinarji kot med sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavod Nova Gorica, ki bodo pridobljeno znanje lahko širili naprej.  Glede na število udeležencev, teh je bilo preko trideset, je to spodbuda za organizacijo podobnih delavnic tudi v prihodnje.

Več o projektu na: https://www.kmetijskizavod-ng.si/panoge/projekti/2020051114481171/ecovinegoals__upravljanje_in_dejavnosti_v_ekoloskih_vinogradih_kot_podlaga_za_pripravo_pokrajinskih_strategij/ in https://www.facebook.com/ecovinegoals