Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 27.07.2021

Oljčna muha

V oljčnikih opažamo prisotnost oljčne muhe. Za razliko od prejšnjega tedna je ulov škodljivke na feromonske vabe (Daco Trap) in vabe za množičen ulov (Flypack Dacus Trap) nekoliko manjši. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe. Pridelovalcem, ki škodo omejujejo z odvračalnimi sredstvi na osnovi kaolina priporočamo, da po zadnjih padavinah nasade ponovno poškropijo.

Kot odvračalo  za oljčno muho je letos za uporabo na oljki registriran pripravek Invelop White Protect  na osnovi talka, ki je registriran kot osnovna snov za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Odvračala lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

Če je od zadnje uporabe zastrupljene vabe padlo več kot 5 mm dežja priporočamo da zatiranje oljčne muhe ponovite. Prav tako uporabo omenjenega pripravka svetujemo tudi oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden). V ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Marmorirana smrdljivka

V oljčnikih na območju Slovenske Istre, Vipavske doline in Goriških Brd opažamo ličinke marmorirane smrdljivke, in sicer od druge do četrte larvalne stopnje. Trenutno so populacije še omejene, kljub temu pridelovalcem priporočamo, da škodljivko še naprej spremljajo. Na prehranjevanje ličink in odlaganje jajčec repelentno delujejo pripravki na osnovi kaolina s katerimi omejimo tudi škodo, ki jo povzroča oljčna muha.