Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo plodovk in bučnic

datum: 26.07.2021

Pršice

Na plodovkah in bučnicah gojenih na njivskih površinah in v rastlinjakih opažamo poškodbe, ki jih povzročajo pršice. Populacijo pršic lahko omejimo z zatiranjem plevelov in odstranjevanjem poškodovanih rastlin. Ob pojavu pršice rastline škropimo z registriranimi akaricidnimi sredstvi. 

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Uporaba

Dovoljeno na

Karenca

 

COSAN

Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah

 

3 dni

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

paradižniku, papriki in jajčevcu

KANEMITE SC

V zaščitenih prostorih:

- rastlina visoka do 50 cm 0,625 l/ha pri porabi 600 l vode na ha

- rastlina visoka med 50 in 125 cm 0,938 l/ha pri porabi 900 l vode na ha

- rastlina višja od 125 cm 1,25 l/ha pri porabi 1200 l/ha

Na prostem:

1,25 l/ha pri največji porabi vode 600 l na ha

Na prostem / v zaščitenih prostorih

kumarah

3 dni

KUMULUS DF

Bučnice: 5-7,5 kg/ha

(BBCH 13-87)

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu

3 dni

MICROTHIOL DISPERSS

Bučnice: 5-7,5 kg/ha

(BBCH 13-87)

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu

3 dni

MICROTHIOL SPECIAL

Bučnice: 5-7,5 kg/ha

(BBCH 13-87)

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu

3 dni

NISSORUN 10 WP

Na paradižniku, papriki in jajčevcih v odmerku 1 kg/ha (10 g na 10 l vode na 100 m2);

na dinjah, lubenicah, bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 l vode na 100 m2);

na kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 l vode na 100 m2);

na kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 l vode na 100 m2);

V zaščitenih prostorih / kumarice za vlaganje – na prostem in v zaščitenih prostorih

paradižniku, papriki in jajčevcih;

dinjah, lubenicah, bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino;

kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino;

a kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem

3 dni

NISSORUN 250 SC

na paradižniku, paprika in jajčevcih:

- rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha pri porabi 600 l vode na ha,

- rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha pri porabi 900 l vode na ha,

- rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha pri porabi 1200 l vode na ha;

na kumarah, bučkah, bučah, dinjah, lubenicah in drugih bučnicah z užitno in neužitno

lupino:

- rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha pri porabi 600 l vode na ha,

- rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha pri porabi 900 l vode na ha,

- rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha pri porabi 1200 l vode na ha.

V zaščitenih prostorih

paradižniku, paprika in jajčevcih;

kumarah, bučkah, bučah, dinjah, lubenicah in drugih bučnicah z užitno in neužitno

lupino

3 dni

OROCIDE PLUS

v odmerku 0,4 do 0,8 l/hl, pri čemer najvišji

odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha in se

jo prilagodi višini rastline

V zaščitenih prostorih

plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča

paprika (čili)

1 dan

ORTUS 5 SC

v 0,15 % koncentraciji (15 ml na 10 l vode), ob izhodiščni porabi vode 1000 l/ha (10 l na 100 m2) pri čemer najvišji

odmerek ne sme preseči 1,5 l/ha

V zaščitenih prostorih

paradižniku, jajčevcih, papriki, kumarah, bučkah

7 dni

PEPELIN

Bučnice: 5-7,5 kg/ha

(BBCH 13-87)

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu

3 dni

PREV-GOLD

v odmerku 0,4 do 0,8 l/hl, pri čemer najvišji

odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha in se

jo prilagodi višini rastline.

V zaščitenih prostorih

plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča

paprika (čili)

1 dan

PREV-GOLD GARDEN

v odmerku 0,4 do 0,8 l/hl, pri čemer najvišji

odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha in se

jo prilagodi višini rastline.

V zaščitenih prostorih

plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča

paprika (čili)

1 dan

REQUIEM PRIME

5 l/ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri

enem tretiranju ne sme preseči 10 l/ha. Priporočena poraba vode je 750 l/ha na višinski meter rastline.

Na bučah in lubenicah: 6,5 l/ha in porabi vode 500 do 1000 l /ha

V zaščitenih prostorih

na papriki in jajčevcih;

kumarah, bučkah in dinjah;

bučah in lubenicah

1 dan

THIOVIT JET

Bučnice: 5-7,5 kg/ha

(BBCH 13-87)

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu

3 dni

VERTIMEC PRO

Na dinjah, lubenicah in bučah v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 l/ha (0,75 l/ha oz. 7,5 ml/100 m2 oz. 75 ml/100 l vode);

na bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje, papriki, jajčevcu in paradižniku v največjem dovoljenem odmerku 1,125 l/ha (11,25 ml/100 m2) oziroma 75 ml/100 l vode;

 

Na prostem / v zaščitenih prostorih

dinjah, lubenicah in bučah (v zaščitenih prostorih);

bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje (na prostem in v zaščitenih prostorih);

papriki in jajčevcu (na prostem in v zaščitenih prostorih);

paradižniku (na prostem in v zaščitenih prostorih)

3 dni

VERTIPIN

7,5 l/ha pri porabi vode 300-1000 l/ha

Na prostem / v zaščitenih prostorih

Na paradižniku in jajčevcu za zatiranje paradižnikove rjaste pršice

3 dni

VINDEX 80 WG

Bučnice: 5-7,5 kg/ha

(BBCH 13-87)

Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)

Na prostem

kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu

3 dni

POZOR: Sredstva na osnovi žvepla so lahko fitotoksična, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25ºC ter pri uporabi na nekaterih sortah ali hibridih. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!