Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Odprtje novega objekta za predelavo in prodajo mesa v Drežnici

datum: 22.07.2021

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je kot partner sodeloval pri projektu ''Revitum'', ki ga je prijavil LAS Dolina Soče in je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru omenjenega projekta se je v Drežnici uredil objekt za predelavo in prodajo mesa.

 

Odprtje novega objekta za predelavo in prodajo mesa v Drežnici (julij 2021)_2Prostor omogoča izdelavo kvalitetnih mesnih izdelkov iz mesa prirejenega v lokalnem okolju in v skladu z vsemi sanitarno-veterinarskimi zahtevami in standardi. Zelo pomembno je, da objekt nudi tudi možnost izvedbe storitve predelave mesa, kar bo zagotovo lahko povečalo ponudbo lokalno pridelanih izdelkov v gostinstvu na tem območju. V sklopu objekta je bil urejen tudi prostor, ki nudi možnost izvedbe pogostitve oz. degustacije izdelkov.

Velja pa ob tej priliki izpostaviti še zelo dobro sodelovanje lokalnih skupnosti in Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja pri ureditvi tega objekta in vključevanje lokalne turistične organizacije pri promociji.

Več o projektu ''Revitum'' si lahko preberete na povezavi: https://www.prc.si/programi-projekti/revitum