Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 20.07.2021

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

V oljčnikih opažamo prisotnost oljčne muhe. Za razliko od prejšnjega tedna smo zasledili povečan ulov na vabah Flypack Dacus Trap kot tudi na standardnih vabah – Daco Trap.  Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

V nekaterih nasadih, kjer spremljamo ulove oljčne muhe je sušenje in odpadanje oljk tako izrazito, da pregled poškodovanosti plodov ne bo mogoč. Zaradi omenjenega bodo vrednosti poškodb oljk podane samo za manj prizadete oljčnike.  

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe. Tisti, ki še niso namestili vab za množičen ulov svetujemo, da to opravijo čim prej. Pridelovalcem, ki škodo omejujejo z odvračalnimi sredstvi na osnovi kaolina priporočamo, da po zadnjih padavinah nasade ponovno poškropijo.

Cilj množičnega ulova je privabljanje oziroma uničenje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini…) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu je za zatiranje oljčne muhe registrirana zastrupljena vaba ECO_TRAP, ki se lahko uporablja tudi pri ekološki pridelavi oljk. Vsebuje aktivno snov deltametrin, prehransko privabilo amonijev bikarbonat in spolni feromon samic. Prehransko privabilo privabi samce in samice, spolni fermon pa samce, zato vaba privlači in nato povzroči pogin odraslih osebkov oljčne muhe, ko le-ti pridejo v stik s površino vabe. Vaba ECO-TRAP je namenjena za preventivno uporabo v oljčnih nasadih v območjih s srednje intenzivnim pritiskom populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae), kjer zmanjšuje delež poškodovanih plodov v osnovnem odmerku 100 vab/ha (1 vaba/100 m2 ). Karenca je zagotovljena z načinom uporabe. Pred uporabo obvezno preberite in dosledno upoštevajte navodila za uporabo.

Kot odvračalo  za oljčno muho je letos za uporabo na oljki registriran pripravek Invelop White Protect  na osnovi talka, ki je registriran kot osnovna snov za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Odvračala lahko uporabimo v okviru ekološke pridelave oljk.

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) , priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

V oljčnikih na območju Slovenske Istre, Vipavske doline in Goriških Brd opažamo ličinke marmorirane smrdljivke, in sicer od druge do četrte larvalne stopnje. Trenutno so populacije še omejene, kljub temu pridelovalcem priporočamo, da škodljivko še naprej spremljajo. Na prehranjevanje ličink in odlaganje jajčec repelentno delujejo pripravki na osnovi kaolina s katerimi omejimo tudi škodo, ki jo povzroča oljčna muha.