Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Napotki za varstvo sadnega drevja z dne 16. julij 2021

datum: 16.07.2021

Jabolčni zavijač (Cydia pomonella)

Napotki za varstvo sadnega drevja z dne 16. julij 2021

Jabolčni zavijač (Cydia pomonella)

V minulem tednu je bil velik jabolčnega zavijača v Brkinih in na Tolminskem. Prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) je bil presežen na lokacijah Zavrhek, Tatre, Beka in Volče. V Vipavski dolini in Slovenski Istri so bili ulovi jabolčnega zavijača majhni.

Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi:

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Aktivna snov

Odmerek / konc.

OPOMBE:

Affirm

emamektin

1 kg/ha/m višne krošnje

max. 4,0 kg/ha

 

Afirm opti

emamektin

2,0 kg/ha

 

Coragen

klorantraniliprol

0,27 L/ha

 

Delegate 250 WG

spinoteram

0,3 kg/ha

 

Exirel

ciantraniliprol

0,9 L/ha

 

Insegar 25 WG

fenoksikarb

0,6 kg/ha

Deluje tudi na ličinke ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)

Imidan 50 WG

fosmet

1 kg/ha

Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Laser plus

spinosad

0,3 L/ha

 

Mimic

tebufenozid

0,9 – 1,0 L/ha

 

Mospilan 20 SG

acetamiprid

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

Dobro deluje na ličinke in odrasle osebke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

Steward

indoksakarb

0,017 % oz. 225 g/ha

Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (Halyomorpha  halys)

 

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: Agree WG v odmerku 1 kg/ha, Lepinox plus v odmerku 1 kg/ha, Carpovirusine v odmerku 1L/ha ali Madex Max v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravila: Mojca Rot