Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 08.09.2020

Oljčna muha

V večini oljčnikov na območju Slovenske Istre, Goriških Brd, Vipavske doline in Goriškega Krasa na feromonskih vabah še vedno opažamo zelo številčno prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe, na območjih kjer se muha številčnejše pojavlja (3 oziroma več muh/vabo na teden),  priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, oziroma obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo.

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V integrirani pridelavi lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel  v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. Porabimo do 20 l škropilne brozge/ha. Perfekthion  kot insekticidno vabo lahko uporabimo le 1x na leto. Dovoljenje za nujne primere za ffs Perfekthion velja od 9.7.2020 do 30.9.2020. Več o dovoljenju za Perfekthion preberite v rubriki novice.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci, ličinkami prvega in drugega razvojnega stadija).

priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Priporočamo ukrepanje s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo  lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo redno opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

Sedaj je zaradi upoštevanja karence tudi skrajni čas za uporabo morebitnih zalog sistemičnega sredstva na osnovi dimetoata Perfekthion v odmerku 1,2 l/ha. Letno je dovoljeno le eno kurativno škropljenje. Karenca za sredstvo znaša 35 dni! Dovoljenje za nujne primere za Perfekthion velja do 30.9.2020. Sredstvo je nevarno za čebele.  Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje.  Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti (mulčiti ali pokositi) plevel pred cvetenjem.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno spremljajo prisotnost oljčne muhe na feromonskih vabah ali rumenih lepljivih, ter po potrebi proti škodljivki ukrepajo skladno z zgoraj navedenimi navodili.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

Perfekthion

35

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!