Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Sadjarski center v Biljah poleti izobraževal strokovnjake specialiste iz celotne Slovenije

datum: 28.08.2020

V sredo, 29. julija je v Sadjarskem centru Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica potekalo srečanje strokovne skupine za sadjarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, v sklopu katerega je bil izveden prikaz poletne rezi koščičarjev s poudarkom na češnjah, predstavljeni so bili ukrepi za pravilno oblikovanje krošnje ter novosti na področju varstva češenj.

Deveterica strokovnjakov specialistov iz celotne Slovenije si je med drugim ogledala tudi rez breskev, nasad, zanimali pa so jo tudi poskusi, ki jih opravljamo v Sadjarskem centru. Opravili smo tudi manjšo degustacijo sort sliv iz naših nasadov.

Delavnico je vodil Davor Mrzlić, vodja oddelka Sadjarski center Bilje.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v sklopu javne službe v sadjarstvu v notranji organizacijski enoti SADJARSKI BILJE pooblaščen za izvajanje introdukcije, tehnologije pridelave ter zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija. Sadjarski center na osnovi preizkusov na koščičarjih in kakiju podaja priporočila, katere sorte se vključi v Sadni izbor za Slovenijo. Gre za publikacijo s priporočili sadjarske stroke, katere sorte sadnih rastlin saditi v slovenskih pridelovalnih razmerah. Sadni izbor se osveži oz. dopolnjuje  vsaka 4 leta, zadnja priporočila so iz leta 2018.

Pridelano sadje Sadjarskega centra je del pestre ponudbe zavoda.